Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Alfred Berg Nordic High Yield I

Kurs 133,42 per 21.01

Om investeringsvalget

Alfred Berg Nordic High Yield er et rentefond som hovedsakelig investerer i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittvurdering motsvarende BB+/Ba1 eller lavere. Fondet er aktivt forvaltet. Forvalter vil gjennomen disiplinert investeringsprosess, søke investeringer som vurderes som attraktive gitt utsteders kredittrisiko, eventuell pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter. Det nordiske høyrentemarkedet har historisk vært dominert av selskaper knyttet til næringene i Nordsjøen. På bakgrunn av endret regelverk for banker over hele Europa, har vi sett et bredere spekter av selskaper som utsteder obligasjoner i det nordiske markedet de senere år. Til tross for denne utviklingen, må man forvente at fondet er tungt eksponert mot energi-relaterte bransjer også i tiden fremover. På grunn av markedets struktur, vil fondet normalt ha lav rentedurasjon som aldri vil overstige 2 år, og en kredittdurasjon på under 3 år.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Alfred Berg Nordic High Yield I
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,65%
 • 1 mnd. 0,85%
 • 1 år 12,86%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 12,86%
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 8,87
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 1,26
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 6,55%
 • 3,89%
 • 3,04%
 • 1,77%
 • 16,08%
 • 2020
 • 5,55%
 • 4,43%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.12.2021
 • 10 største investeringer 31.12.2021

 • Land / Valuta

 • Sektor / Løpetid

 • % av portefølje

 • Cash NOK
 • NOK
 • 61,81
 • 7% GLNG 20/10/2025
 • USD
 • 3-5 år
 • 4,57
 • 9,5% Altera Shuttle Tankers USD C 15/12/2025
 • USD
 • 3-5 år
 • 4,17
 • Var% MERCELL 2025/08/12
 • SEK
 • 3-5 år
 • 3,44
 • Var% FERTSA FRN 2025/12/22
 • EUR
 • 3-5 år
 • 3,16
 • Var% SOLIS BOND FRN 2024/06/01
 • EUR
 • 1-3 år
 • 2,86
 • 9% DDM Debt AB EUR C 2026/04/26
 • EUR
 • 3-5 år
 • 2,78
 • Var% BULK INDUSTRIER AS 2023/07/14
 • NOK
 • 1-3 år
 • 2,77
 • 7.25% Azerion Holding BV 2024/04/28
 • EUR
 • 1-3 år
 • 2,64
 • 8.75% PRE Tulip Oil Netherlands EUR C 2024/12/11
 • EUR
 • 1-3 år
 • 2,52

Priser

 • Omkostninger

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 0,51
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 0,50

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • Alfred Berg Nordic High Yield I
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 3 740 mill.
 • Etableringsdato
 • 29.05.2020
 • ISIN
 • NO0010882467
 • Benchmark
 • NPB Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NOHYNH)
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • HESTNES Tom,STEINSLAND Morten
 • Selskap
 • -
 • Utbyttebetalende
 • Ja

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.