Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss I

Kurs 101,76 per 25.11

Om investeringsvalget

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss er et kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Fondets investeringsmandat er utformet i tråd med reglene som er fastsatt for et internasjonalt pengemarkedsfond i VFFs bransjestandard og fondet forvaltes i samsvar med rammene som er satt for fond i denne kategorien.

Avkastning

Historisk avkastning

25.11.2021 - 25.11.2022
 • Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss I
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,75%
 • 1 mnd. 0,49%
 • 1 år 0,80%
 • 3 år 3,50%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 0,80%
 • 2 år 0,98%
 • 3 år 1,15%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,44
 • 3 år 0,10
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 0,80
 • 3 år 1,10
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -0,01%
 • -0,28%
 • 0,42%
 • 2021
 • 0,42%
 • 0,21%
 • 0,23%
 • 0,15%
 • 1,02%
 • 2020
 • -0,87%
 • 1,27%
 • 0,73%
 • 0,33%
 • 1,45%
 • 2019
 • 0,66%
 • 0,52%
 • 0,53%
 • 0,61%
 • 2,33%
 • 2018
 • 0,25%
 • 0,08%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022
 • 10 største investeringer 30.09.2022

 • Land / Valuta

 • Sektor / Løpetid

 • % av portefølje

 • Cash NOK
 • NOK
 • 96,88
 • Var% BKK AS 24/05/2024
 • NOK
 • 1-3 år
 • 4,64
 • Var% Ellevio AB 28/02/2024
 • SEK
 • 1-3 år
 • 3,30
 • Var% NHYNO FRN 230515 2023/05/15
 • NOK
 • < 1 år
 • 3,28
 • Volvo Treasury AB 20/4 FRN NOK 2024/03/07
 • NOK
 • 1-3 år
 • 3,28
 • Var% Loomis FRN 2023/09/18
 • SEK
 • < 1 år
 • 2,73
 • Var% Husqvarna AB 01/03/2024
 • SEK
 • 1-3 år
 • 2,65
 • BILLN 2023/11/10
 • SEK
 • < 1 år
 • 2,22
 • Var% ARLA FRN 07/03/2023
 • SEK
 • < 1 år
 • 2,19
 • Var% NIBE INDUSTRIER AB 2024/06/03
 • SEK
 • 1-3 år
 • 2,17

Priser

 • Omkostninger

 • %

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 0,20
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 0,20

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss I
 • SFDR klassifisering
 • -
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 5 497 mill.
 • Etableringsdato
 • 14.06.2018
 • ISIN
 • NO0010821226
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • STEINSLAND Morten,HERSTAD Torolv
 • Selskap
 • -
 • Utbyttebetalende
 • Ja

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.