Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration I

Kurs 99,83 per 21.01

Om investeringsvalget

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD. Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og markeder, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil normalt være lav/moderat, og vil til enhver tid ligge i intervallet 1-5 år. Fondets benchmark vil være ST4X. I perioder med fallende renter forventes fondet å oppnå moderat kursstigning på obligasjonene og dermed påvirke fondets totalavkastning i et noe begrenset omfang. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet er klassifisert som et annet rentefond i henhold til VFFs bransjestandard og fondets investeringsmandat er utformet i tråd med dette.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration I
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -0,21%
 • 1 mnd. -0,44%
 • 1 år -0,02%
 • 3 år 8,78%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -0,02%
 • 2 år 1,73%
 • 3 år 2,85%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,39
 • 3 år 0,58
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 1,27
 • 3 år 3,24
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -0,15%
 • 0,58%
 • 0,15%
 • -0,13%
 • 0,45%
 • 2020
 • -2,52%
 • 4,01%
 • 1,80%
 • 0,62%
 • 3,85%
 • 2019
 • 1,60%
 • 1,55%
 • 1,22%
 • 0,16%
 • 4,60%
 • 2018
 • 0,50%
 • 0,49%
 • 0,12%
 • -0,15%
 • 1,03%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.12.2021
 • 10 største investeringer 31.12.2021

 • Valuta

 • Løpetid

 • % av portefølje

 • Cash NOK
 • 91,59
 • IRS NO 6M 1 7165 211024 FI
 • 7,87
 • IRS NO6M 1 9015 100125 FI
 • 6,68
 • IRS_NO_6M_1_2565_240823_FI
 • 6,49
 • IRS NO 6M 1 4875 061224 FL
 • 5,88
 • IRS NO 6M 1 3625 170924 FI
 • 5,85
 • IRS EU6M/0 1980 050227 FL
 • 5,23
 • IRS NO 6M 1 4200 230924 FI
 • 5,21
 • IRS NO 6M 1 4970 161224 FL
 • 4,74
 • IRS NO 6M 1 6385 201224 FL
 • 4,74

Priser

 • Omkostninger

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 0,30
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 0,30

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration I
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 7 545 mill.
 • Etableringsdato
 • 12.12.2017
 • ISIN
 • NO0010811938
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • STEINSLAND Morten,HERSTAD Torolv
 • Selskap
 • -
 • Utbyttebetalende
 • Ja

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.