Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Alfred Berg Nordic Investment Grade I

Kurs 99,15 per 25.11

Om investeringsvalget

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD. Fondet søker størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammene fastsatt i mandatet. Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og markeder, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil normalt være lav/moderat, og vil til enhver tid ligge under 1. I perioder med fallende renter forventes fondet å oppnå en lav til moderat kursstigning på obligasjonene og dermed påvirke fondets totalavkastning i et begrenset omfang. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve lavt til moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater. Investeringer denominert i utenlandsk valuta valutasikres i norske kroner. Fondet er klassifisert som et annet rentefond i henhold til VFFs bransjestandard og fondets investeringsmandat er utformet i tråd med dette.

Avkastning

Historisk avkastning

25.11.2021 - 25.11.2022
 • Alfred Berg Nordic Investment Grade I
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -2,87%
 • 1 mnd. 1,33%
 • 1 år -2,83%
 • 3 år 1,34%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -2,83%
 • 2 år -0,48%
 • 3 år 0,45%
 • 5 år 1,16%
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,67
 • 3 år -0,14
 • 5 år 0,01
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 2,77
 • 3 år 4,13
 • 5 år 3,23
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -1,45%
 • -2,68%
 • 0,35%
 • 2021
 • 0,59%
 • 0,50%
 • 0,47%
 • 0,00%
 • 1,56%
 • 2020
 • -3,78%
 • 3,45%
 • 1,64%
 • 1,21%
 • 2,40%
 • 2019
 • 1,25%
 • 1,09%
 • 0,86%
 • 0,79%
 • 4,04%
 • 2018
 • 0,50%
 • 0,30%
 • 0,28%
 • -0,47%
 • 0,61%
 • 2017
 • 0,97%
 • 0,85%
 • 0,83%
 • 0,60%
 • 3,29%
 • 2016
 • 0,90%
 • 1,29%
 • 1,52%
 • 0,53%
 • 4,30%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022
 • 10 største investeringer 30.09.2022

 • Valuta

 • Løpetid

 • % av portefølje

 • IRS EU6M/0 4025 260924 FL
 • 5,43
 • IRS EU 6M 0 0010 290630 FL
 • 4,93
 • Cash NOK
 • 36,09
 • IRS EU6Mmi0 3100 290626 FL
 • 3,81
 • IRS_EU_6M_1_4820_160529_FL
 • 2,74
 • IRS EU6M 0 4640 160924 FL
 • 2,72
 • IRS EU6M 0 4300 050624 FL
 • 2,70
 • IRS EU 6M /0 1890 150328 FL
 • 2,47
 • IRS EU6M 0 6580 220425 FL
 • 2,43
 • IRS EU6M/0 0455 270626 FL
 • 2,17

Priser

 • Omkostninger

 • %

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 0,30
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 0,30

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • Alfred Berg Nordic Investment Grade I
 • SFDR klassifisering
 • -
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 20 837 mill.
 • Etableringsdato
 • 01.12.2015
 • ISIN
 • NO0010752413
 • Benchmark
 • 33.33% Nasdaq Credit SEK FRN, 33.33% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate 1-3 Year, 33.33% NBP Norwegian RM1-RM3 Floating Rate Index NOK (NORM123FRN)
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • STEINSLAND Morten,HERSTAD Torolv
 • Selskap
 • -
 • Utbyttebetalende
 • Ja

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.