Nordea Funds, Norge

FRN OMF

Kurs 993,59 per 03.08

Om investeringsvalget

Nordea FRN OMF er et fond som i all hovedsak investerer i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Fondet kan også investere i andre papirer som vekter 10% eller mindre i henhold til kapitalkravsforskriftene. Fondet vil imidlertid være innrettet slik at fondets rentefølsomhet er lav (inntil 1 år), mens fondets gjennomsnittlige gjenværende løpetid er vesentlig lenger (normalt 4-6 år, maksimum 7 år). Siden fondets investeringer anses å være av god kredittkvalitet, samtidig som fondet er tilpasset kapitaldekningsforskriften med maksimalt 10 prosent risikovekting, vil fondets risiko være lav i forhold til sammenlignbare fond. Fondet er ihht VFFs bransjestandard klassifisert som Obligasjon med rentefølsomhetskategori 0,125, kredittrisikokategori 1. Fondets investeringsmandat er utformet i tråd med kriteriene gitt i nevnte bransjestandard.

Avkastning

Historisk avkastning

31.07.2020 - 02.08.2021
 • FRN OMF
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Halvårskommentar for 2021
Nordea FRN OMF steg i verdi med 0,5 prosent i årets første halvår, fondets referanseindeks (RM1FRN) steg med 0,4 prosent i samme periode.
I de første månedene i 2021 var det mye bevegelser i både renter og kredittspreader, men etter midten av mars har det mer eller mindre flatet ut. Pandemien preger ennå markedene, men nå er det vaksinering og gjenåpning som bidrar på den positive siden. Dette sees godt i de lengre rentene (3-10 år) som har steget over 0,5 prosentpoeng i første halvår. Økonomiske data har vist enda bedre tall enn forventet etter gjenåpningen. Både detaljhandel, restauranter og reiseliv melder om overraskende høy omsetning og antallet arbeidsledige faller videre. Også internasjonalt ser vi mye av den samme trenden. I tillegg er det mye fokus på inflasjon etter overraskende høye inflasjonstall i USA de siste månedene, men det er ennå for tidlig å konkludere om dette er midlertidig eller ikke.
De korte rentene derimot, 3M Nibor, falt sammenhengende i 1. halvår med 0,30 prosentpoeng og nådde all-time-low i juni på 0,19 prosent, og det uten at det har vært renteendringer fra Norges Bank. Renteendringer er dog ventet i 2. halvår, sannsynligvis settes foliorenten opp til 0,25 prosent i september, med mulighet for ytterligere en heving i desember. Med et normalt påslag kan 3M Nibor komme opp til 0,75 prosent ved årsskiftet.

Dato: 02.08.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,56%
 • 1 mnd. 0,03%
 • 1 år 1,02%
 • 3 år 5,03%
 • 10 år 23,06%
 • Akkumuleret avkastning (%)
 • HIÅ 0,44%
 • 1 mnd. 0,03%
 • 1 år 0,77%
 • 3 år 4,03%
 • 10 år 12,19%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 1,02%
 • 2 år 1,48%
 • 3 år 1,65%
 • 5 år 1,88%
 • 10 år 2,10%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 0,77%
 • 2 år 1,23%
 • 3 år 1,32%
 • 5 år 0,98%
 • 10 år 1,16%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,74
 • 3 år 0,83
 • 5 år 1,33
 • 7 år 0,82
 • 10 år 1,21
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 0,39
 • 3 år 0,74
 • 5 år 0,63
 • 7 år 0,72
 • 10 år 0,73
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 0,25
 • 3 år 0,49
 • 5 år 0,50
 • 7 år 0,66
 • 10 år 0,68
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 0,38%
 • 0,15%
 • 2020
 • -0,64%
 • 1,55%
 • 0,38%
 • 0,34%
 • 1,63%
 • 2019
 • 0,73%
 • 0,60%
 • 0,58%
 • 0,53%
 • 2,45%
 • 2018
 • 0,56%
 • 0,35%
 • 0,32%
 • 0,15%
 • 1,39%
 • 2017
 • 0,92%
 • 0,67%
 • 0,44%
 • 0,33%
 • 2,38%
 • 2016
 • 0,52%
 • 0,80%
 • 0,96%
 • 0,37%
 • 2,68%
 • 2015
 • 0,05%
 • 0,30%
 • -0,86%
 • -0,35%
 • -0,86%
 • 2014
 • 0,89%
 • 1,00%
 • 0,83%
 • 0,47%
 • 3,22%
 • 2013
 • 0,64%
 • 0,69%
 • 0,72%
 • 0,54%
 • 2,61%
 • 2012
 • 1,47%
 • 0,57%
 • 1,70%
 • 0,91%
 • 4,73%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.06.2021

Obligasjoner (Løpetid)

  • Nøkkeltal 30.06.2021

  • Kredittdurasjon
  • 4,99
  • Rentedurasjon
  • 0,18
  • Effektiv rente
  • 0,50

  Om nøkkeltal

  Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
  • 10 største investeringer 30.06.2021

  • Valuta

  • Løpetid

  • % av portefølje

  • Bustadkreditt Sogn o AS 20/27 FRN C COVD
  • NOK
  • > 7 år
  • 7,29
  • Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD
  • NOK
  • 5-7 år
  • 7,28
  • Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD
  • NOK
  • 5-7 år
  • 6,40
  • Spb 1 Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD
  • NOK
  • 5-7 år
  • 5,57
  • Verd Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD
  • NOK
  • 5-7 år
  • 5,44
  • Spb Sør Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD
  • NOK
  • > 7 år
  • 4,97
  • Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD
  • NOK
  • 5-7 år
  • 4,51
  • Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD
  • NOK
  • > 7 år
  • 4,46
  • OBOS Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD
  • NOK
  • 5-7 år
  • 4,34
  • Møre Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD
  • NOK
  • 5-7 år
  • 3,86

  Priser

  • Omkostninger

  • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
  • 0,15
  • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
  • 0,15
  • Returprovisjon, i %
  • 0,08

  Dokumenter

  • Dokumenter

  • Nøkkelinformasjon
  • Vedtekter
  • Prospekt
  • Årsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Faktaark

  Fakta

  • Navn
  • Nordea FRN OMF
  • Morningstar 30.06.2021
  • 2
  • SFDR klassifisering
  • Artikkel 8
  • Basisvaluta
  • NOK
  • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
  • 8 304 mill.
  • Etableringsdato
  • 10.06.2011
  • ISIN
  • NO0010609894
  • Benchmark
  • RM1FRN
  • Kategori
  • Norske obligasjonsfond
  • Forvalter
  • Linn Helene Eileng Yver
  • Selskap
  • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
  • Utbyttebetalende
  • Ja

  Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lavere risikoHøyere risiko
  Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

  Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

  Bærekraftsrelatert informasjon

  Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

  Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

  Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

  Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

  Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
  Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

  En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

  • Inv.valg
  • 5,4
  Tonn CO2/
  mill. USD
  • Benchmark
  • 1,9

  Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark . Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk. Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

  Disclaimer

  Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

  Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.