Nordea Funds, Norge

Norge Pluss

Kurs 2970,92 per 21.01

Om investeringsvalget

Aksjefond Nordea Norge Pluss investerer bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og søker å investerer i selskaper hvor verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer. Fondet forvaltes av Nordea og består av et forvalterteam med lang erfaring fra det norske aksjemarkedet. Fondet investerer normalt i mellom 80-100 selskaper.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Norge Pluss
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Årskommentar for 2021
Nordea Norge Pluss steg i verdi med 22,7 prosent i 2021, mens fondets referanseindeks (OSEFX) steg med 21,1 prosent i samme periode.

En viktig grunn til den gode utviklingen på Oslo Børs var at selskapene doblet inntjeningen sammenlignet med året før. Nå var riktignok 2020 et svakt år, men inntjeningen i fjor var også tretti prosent høyere enn før pandemien.
Selv om børsen utviklet seg sterkt var det uvanlig store forskjeller. 43 prosent av selskapene falt i verdi, mens Norges største selskap Equinor steg med 67 prosent.
Fondet fikk positive avkastningsbidrag i fjor for aksjevalgene innenfor finans og konsumaksjer. Investeringene i sparebanker utviklet seg også godt. Fondet fikk også gode bidrag fra Borregaard. Riktig timing av kjøp og salg av aksjer i flyselskapet Norwegian bidro også positivt.
Fondet eide lite av de dyreste vekstaksjene. Noen av disse steg videre i 2021 og relativt til indeksen tapte fondet på å ikke være investert i Tomra og Nordic Semiconductors. På den andre siden var det gunstig å ikke ha Scatec og NEL i fondsporteføljen.
Det er stadig større fokus på bærekraftige aksjer. Mange slike har en høyere verdsettelse enn vi kan forsvare, men det er også noen gode kjøp. Blant disse har vi investert i selskaper som bidrar til å bygge offshore vindparker, som Cadeler, Seaway7 og IWS.
Selv om utviklingen på Oslo Børs var god i fjor, finner vi fortsatt aksjer som er attraktive. Selskapene i fondsporteføljen er priset lavere enn referanseindeksen, og vi tror at det kan bidra til en god absolutt og relativ avkastning fremover.

Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -0,41%
 • 1 mnd. 2,24%
 • 1 år 17,91%
 • 3 år 45,92%
 • 10 år 241,90%
 • Akkumuleret avkastning (%)
 • HIÅ -2,31%
 • 1 mnd. -0,35%
 • 1 år 15,54%
 • 3 år 41,22%
 • 10 år 209,44%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 17,91%
 • 2 år 15,40%
 • 3 år 13,42%
 • 5 år 11,02%
 • 10 år 13,08%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 15,54%
 • 2 år 12,07%
 • 3 år 12,19%
 • 5 år 11,11%
 • 10 år 11,96%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,47
 • 3 år 0,41
 • 5 år 0,40
 • 7 år 0,52
 • 10 år 0,58
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 10,83
 • 3 år 28,14
 • 5 år 23,48
 • 7 år 21,24
 • 10 år 19,43
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 4,25
 • 3 år 7,33
 • 5 år 6,47
 • 7 år 5,98
 • 10 år 5,43
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 9,79%
 • 5,72%
 • 2,65%
 • 3,01%
 • 22,73%
 • 2020
 • -31,40%
 • 22,64%
 • 10,26%
 • 17,38%
 • 8,90%
 • 2019
 • 10,96%
 • -1,07%
 • -0,28%
 • 7,92%
 • 18,13%
 • 2018
 • -5,59%
 • 9,98%
 • 4,19%
 • -18,15%
 • -11,45%
 • 2017
 • 5,44%
 • 4,24%
 • 9,99%
 • 3,11%
 • 24,65%
 • 2016
 • -1,61%
 • 4,75%
 • 7,37%
 • 13,38%
 • 25,46%
 • 2015
 • 6,75%
 • 3,32%
 • -7,44%
 • 5,65%
 • 7,85%
 • 2014
 • -0,18%
 • 8,17%
 • -1,38%
 • -2,29%
 • 4,06%
 • 2013
 • 6,68%
 • 0,23%
 • 6,82%
 • 11,48%
 • 27,33%
 • 2012
 • 15,06%
 • -8,96%
 • 10,10%
 • -0,07%
 • 15,25%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Aksjer (Sektor)

  • 10 største investeringer 30.11.2021

  • Land

  • Sektor

  • % av portefølje

  • Atea
  • Norge
  • Informasjonsteknikk
  • 6,60
  • Aker BP
  • Norge
  • Energi
  • 5,72
  • SpareBank 1 SMN
  • Norge
  • Finans
  • 4,97
  • Yara International
  • Norge
  • Materialer
  • 4,68
  • Bouvet
  • Norge
  • Informasjonsteknikk
  • 4,32
  • Borregaard
  • Norge
  • Materialer
  • 4,29
  • Olav Thon Eiendomsselskap
  • Norge
  • Eiendom
  • 3,74
  • Mowi
  • Norge
  • Dagligvarer
  • 3,50
  • SpareBank 1 SR-Bank
  • Norge
  • Finans
  • 3,48
  • Sbanken
  • Norge
  • Finans
  • 3,39

  Priser

  • Omkostninger

  • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
  • 1,00
  • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
  • 1,00
  • Returprovisjon, i %
  • 0,50

  Dokumenter

  • Dokumenter

  • Nøkkelinformasjon
  • Vedtekter
  • Prospekt
  • Årsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Faktaark

  Informasjon om priser

  Fondet kan benytte svingprising i forbindelse med tegning og innløsning i fondet.  

  Fakta

  • Navn
  • Nordea Norge Pluss
  • Morningstar 31.12.2021
  • 3
  • SFDR klassifisering
  • 8
  • Basisvaluta
  • NOK
  • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
  • 2 203 mill.
  • Etableringsdato
  • 27.04.2011
  • ISIN
  • NO0010605637
  • Benchmark
  • OSEFX
  • Kategori
  • Norske aksjefond
  • Forvalter
  • Jakob Vossgård & Jon Fredrik Hille-Walle
  • Selskap
  • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
  • Utbyttebetalende
  • Nei

  Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lavere risikoHøyere risiko
  Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

  Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

  Bærekraftsrelatert informasjon

  Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

  Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

  Fondet investerer ikke i selskaper som er utelukket av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.
  Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

  Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
  Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

  En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

  • Inv.valg
  • 251,1
  Tonn CO2/
  mill. USD
  • Benchmark
  • 235,4

  Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
  I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
  Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
  Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
  Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

  Disclaimer

  Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

  Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.