Nordea Funds, Norge

Stabile Aksjer Global Etisk

Kurs 4606,10 per 21.01

Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i globale aksjemarkeder. Investeringene gjøres i såkalte stabile aksjer i selskaper som historisk har hatt stabil inntjening og kursutvikling i forhold til markedet som helhet.
Fordelingen mellom regioner og næringer varierer. Fondet har beholdninger i et bredt spekter av selskaper. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Stabile Aksjer Global Etisk
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Årskommentar for 2021
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk steg i verdi med 24,3 prosent i 2021.
2021 ble et godt år for internasjonale aksjer og de internasjonale børsene steg med rundt 24 prosent. Energiaksjer steg mest med en oppgang på 40 prosent, mens teknologiaksjer steg med 30 prosent. En rentesensitiv sektor som forsyning, samt mat og drikkevareselskaper, måtte samlet nøye seg med en oppgang på vel ti prosent.
Fondet investerer i selskaper med stabil inntjening og attraktiv verdsettelse. Det beste bidraget kom fra investeringer i Autozone og LKQ Corp, som selger bildeler til brukte biler. Fondet tjente også godt på investeringen i Signature Bank som var uvanlig lavt priset ved inngangen til året. Helseaksjer, som Lab Corp og CVS bidro også positivt.
Den sterke oppgangen til Microsoft og teknologiselskapet Nvidia bidro negativt, siden fondet ikke eide disse aksjene. Dette er to veldrevne selskaper med god vekst, men vi anser verdsettelsen å være for høy til at vi tror selskapene kan gi god avkastning på lang sikt. Investeringen i telekomselskapet AT&T bidro også negativt. Dette er et selskap som var lavt priset ved inngangen til året og som ble enda billigere. Vi økte investeringen her da vi tror selskapet kan gi solid avkastning på lang sikt.
Mens de globale aksjemarkedene er noe høyt priset, er selskapene i fondets portefølje priset lavere.
Vi tror at selskapene i fondsporteføljen kan øke inntjeningen videre i 2022. Dette kombinert med attraktiv verdsettelse gjør at vi forventer god avkastning fremover.

Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,55%
 • 1 mnd. 1,83%
 • 1 år 22,20%
 • 3 år 46,12%
 • 10 år 291,62%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 22,20%
 • 2 år 9,09%
 • 3 år 13,48%
 • 5 år 10,43%
 • 10 år 14,63%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,63
 • 3 år 1,16
 • 5 år 0,88
 • 7 år 0,90
 • 10 år 1,22
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 11,98
 • 3 år 10,13
 • 5 år 10,27
 • 7 år 10,38
 • 10 år 10,28
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 9,94%
 • 5,21%
 • 2,14%
 • 5,21%
 • 24,30%
 • 2020
 • -5,05%
 • 2,09%
 • 0,80%
 • 0,32%
 • -1,98%
 • 2019
 • 7,98%
 • 1,11%
 • 8,35%
 • 4,29%
 • 23,37%
 • 2018
 • -6,96%
 • 5,61%
 • 5,75%
 • -4,11%
 • -0,36%
 • 2017
 • 5,29%
 • 1,39%
 • -3,97%
 • 6,57%
 • 9,25%
 • 2016
 • -1,39%
 • 3,26%
 • -3,58%
 • 5,63%
 • 3,70%
 • 2015
 • 11,33%
 • -3,26%
 • 2,89%
 • 9,51%
 • 21,34%
 • 2014
 • 2,35%
 • 6,72%
 • 4,29%
 • 19,58%
 • 36,21%
 • 2013
 • 13,65%
 • 8,16%
 • 3,98%
 • 7,18%
 • 36,99%
 • 2012
 • 1,45%
 • 1,36%
 • 2,87%
 • -3,03%
 • 2,57%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2021

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.09.2021

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • Cigna
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 3,28
    • Johnson & Johnson
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 3,20
    • Cisco Systems
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 2,74
    • Nippon Telegraph & Telephone
    • Japan
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,70
    • Comcast
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,67
    • AutoZone
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 2,61
    • AT&T
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,57
    • eBay
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 2,50
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,37
    • CVS Health
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 2,29

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,50
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,50
    • Returprovisjon, i %
    • 0,75

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
    • Morningstar 31.12.2021
    • 4
    • SFDR klassifisering
    • 8
    • Basisvaluta
    • NOK
    • Valutasikring
    • Ikke valutasikret
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 13 562 mill.
    • Etableringsdato
    • 10.11.2008
    • ISIN
    • NO0010452782
    • Benchmark
    • Ingen benchmark
    • Kategori
    • Global aksjefond
    • Forvalter
    • Robert Næss
    • Selskap
    • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

    Fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Inv.valg
    • 78,3
    Tonn CO2/
    mill. USD

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
    I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
    Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
    Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.