Storebrand Global Multifactor

Kurs 3488,79 per 24.11

Om investeringsvalget

Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og inneholder normalt 300- 400 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 24.11.2022
 • Storebrand Global Multifactor
 • Fra
 • Til
Dato: 24.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,30%
 • 1 mnd. 3,28%
 • 1 år -0,02%
 • 3 år 38,42%
 • 10 år 344,76%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -0,02%
 • 2 år 15,61%
 • 3 år 11,45%
 • 5 år 9,87%
 • 10 år 16,09%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,26
 • 3 år 0,64
 • 5 år 0,56
 • 7 år 0,62
 • 10 år 1,07
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 7,02
 • 3 år 15,23
 • 5 år 14,86
 • 7 år 13,84
 • 10 år 12,92
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -6,61%
 • -0,78%
 • 2,98%
 • 2021
 • 16,54%
 • 6,75%
 • 0,28%
 • 7,29%
 • 33,84%
 • 2020
 • -15,30%
 • 9,79%
 • 3,21%
 • 8,27%
 • 3,92%
 • 2019
 • 10,37%
 • 0,94%
 • 5,83%
 • 3,15%
 • 21,60%
 • 2018
 • -5,72%
 • 6,40%
 • 3,07%
 • -11,31%
 • -8,30%
 • 2017
 • 5,93%
 • 1,21%
 • 0,61%
 • 7,78%
 • 16,26%
 • 2016
 • -4,55%
 • 2,14%
 • 0,80%
 • 10,44%
 • 8,53%
 • 2015
 • 11,72%
 • -2,28%
 • 1,28%
 • 7,69%
 • 19,07%
 • 2014
 • 0,95%
 • 8,00%
 • 1,79%
 • 18,28%
 • 31,28%
 • 2013
 • 15,14%
 • 5,08%
 • 7,78%
 • 8,50%
 • 41,48%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2022
 • 10 største investeringer 31.10.2022

 • Land

 • Sektor

 • % av portefølje

 • CIGNA CORP
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 1,26
 • Paychex
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 1,17
 • Republic Services
 • USA
 • Industrivarer og tjenester
 • 1,12
 • AmerisourceBergen
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 1,10
 • United Therapeutics
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 1,09
 • Waste Connections Ltd
 • Canada
 • Industrivarer og tjenester
 • 1,06
 • Henry Jack & Associates
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 1,05
 • Autonation
 • USA
 • Kapitalvarer og tjenester
 • 1,04
 • Waste Management
 • USA
 • Industrivarer og tjenester
 • 1,00
 • Broadridge Financial Solution
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 0,99

Priser

 • Omkostninger

 • %

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 0,75
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 0,75

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Vedtekter
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • Storebrand Global Multifactor A
 • SFDR klassifisering
 • -
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 25 046 mill.
 • Etableringsdato
 • 19.12.2006
 • ISIN
 • NO0010346422
 • Benchmark
 • MSCI World Index NTR
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • Andreas Poole
 • Selskap
 • -
 • Utbyttebetalende
 • Nei

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.