DNB

DNB Teknologi

Kurs 2797,53 per 21.01

Om investeringsvalget

Fondets mål er maksimal avkastning på fondets investeringer på mellomlang til lang sikt uten å ta mer risiko enn nødvendig. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i teknologimedia- og telekomselskaper i Norden og internasjonalt.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • DNB Teknologi
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -3,52%
 • 1 mnd. -2,21%
 • 1 år 16,20%
 • 3 år 83,00%
 • 10 år 689,96%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 16,20%
 • 2 år 17,69%
 • 3 år 22,32%
 • 5 år 21,82%
 • 10 år 22,96%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,06
 • 3 år 1,63
 • 5 år 1,54
 • 7 år 1,38
 • 10 år 1,33
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 13,67
 • 3 år 11,83
 • 5 år 12,20
 • 7 år 13,77
 • 10 år 14,67
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 10,70%
 • 7,03%
 • -2,00%
 • 5,91%
 • 22,98%
 • 2020
 • 0,33%
 • 12,09%
 • 2,13%
 • 7,78%
 • 23,79%
 • 2019
 • 13,76%
 • 1,31%
 • 10,23%
 • 3,23%
 • 31,14%
 • 2018
 • -5,19%
 • 13,15%
 • 5,81%
 • -5,63%
 • 7,12%
 • 2017
 • 12,47%
 • 1,92%
 • 3,06%
 • 11,22%
 • 31,39%
 • 2016
 • -1,49%
 • 0,01%
 • 10,10%
 • 2,86%
 • 11,56%
 • 2015
 • 14,98%
 • -0,95%
 • 0,09%
 • 17,41%
 • 33,84%
 • 2014
 • 2,43%
 • 3,32%
 • 2,52%
 • 20,15%
 • 30,35%
 • 2013
 • 12,02%
 • 17,37%
 • 12,87%
 • 12,12%
 • 66,39%
 • 2012
 • 13,49%
 • -11,95%
 • 0,27%
 • -1,81%
 • -1,62%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021
 • 10 største investeringer 30.11.2021

 • Land

 • Sektor

 • % av portefølje

 • Microsoft
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 9,04
 • Deutsche Telekom
 • Tyskland
 • Kommunikasjonstjenester
 • 7,67
 • Alphabet
 • USA
 • Kommunikasjonstjenester
 • 6,07
 • Telefon AB L.M.Ericsson
 • Sverige
 • Informasjonsteknikk
 • 5,50
 • Arrow Electronics
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 5,30
 • Facebook
 • USA
 • Kommunikasjonstjenester
 • 4,70
 • Western Digital
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 4,40
 • Vodafone Group
 • England
 • Kommunikasjonstjenester
 • 4,40
 • Check Point Software Technologies Ltd
 • Israel
 • Informasjonsteknikk
 • 3,91
 • Cap Gemini
 • Frankrike
 • Informasjonsteknikk
 • 3,54

Priser

 • Omkostninger

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 1,21
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 1,20

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport
 • Månedsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • DNB Teknologi A
 • SFDR klassifisering
 • 8
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 41 269 mill.
 • Etableringsdato
 • 06.08.2001
 • ISIN
 • NO0010337678
 • Benchmark
 • MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • Anders Tandberg-Johansen, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Erling Thune
 • Selskap
 • -
 • Utbyttebetalende
 • Nei

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.