Nordea Funds, Norge

Stabile Aksjer Global

Kurs 3695,58 per 11.12

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som


 • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje

 • ønsker å investere i globale aksjemarkeder, primært i selskaper som vurderes som stabile

 • ønsker mulighet for god avkastning og aksepterer svingninger i verdiutviklingen


I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Minstetegning

Dette fondet har svært høy minstetegning for nye andelseiere

Avkastning

Historisk avkastning

09.12.2022 - 11.12.2023
 • Stabile Aksjer Global
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Halvårskommentar for 2023
Nordea Stabile Aksjer Global steg i verdi med 7,5 prosent i årets første halvår, mens fondets sammensatte referanseindeks steg med 10,6 prosent i samme periode.
De internasjonale aksjemarkedene hadde en god avkastning i første halvår 2023 og teknologiaksjer var den viktigste driveren i de internasjonale markedene.
Fondet investerer i selskaper med lavere risiko enn markedet og er valutasikret til norske kroner. Det betyr at avkastningen ikke blir like høy som verdensindeksen når aksjemarkedet stiger mer enn vanlig, samtidig som kronekursen svekker seg.
Mens teknologiaksjer steg med knappe førti prosent i sin egen valuta var helse- og forsyningsaksjer uendret i første halvår. Fondet har flest selskaper innenfor helse og stabilt konsum og sammenlignet med det brede aksjemarkedet bidro dette til at fondet leverte en mer moderat avkastning.
I USA så vi at det var åtte selskaper som stod for mesteparten av avkastningen i denne perioden. Finansmarkedene tror at dette er selskaper som kan bli vinnerne fremover innenfor kunstig intelligens. Vi tror at noen av disse, som Meta, Adobe og Microsoft, kan lykkes i å øke inntjeningen på grunn av nye verktøy innenfor kunstig intelligens, derfor har vi det siste året investert i disse. Det har bidratt positivt til avkastningen. På den andre siden har fondet ikke vært investert i selskaper som Nvidia og Tesla, som vi oppfatter som altfor høyt priset.
Vi tror at legemiddelselskapene er blant de som vil få mest nytte av de nye verktøyene over tid. Så langt har de hatt en svak kursutvikling og dermed har selskaper som CVS Health og Cigna påvirket avkastningen negativt.
Kunstig intelligens blir viktig for verden og finansmarkedene i årene fremover og vi ser at selskapene fondet er investert i har et godt utgangspunkt for å bli mer effektive. Det kan gi høyere inntjening og påfølgende hyggelig aksjeavkastning i årene som kommer.

Dato: 08.12.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 8,31%
 • 1 mnd. 3,59%
 • 1 år 6,39%
 • 3 år 26,51%
 • 10 år 127,87%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 13,47%
 • 1 mnd. 3,41%
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 6,39%
 • 2 år 3,74%
 • 3 år 8,15%
 • 5 år 7,34%
 • 10 år 8,58%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,28
 • 3 år 0,52
 • 5 år 0,40
 • 7 år 0,48
 • 10 år 0,62
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 8,31
 • 3 år 11,71
 • 5 år 13,82
 • 7 år 12,21
 • 10 år 11,45
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 3,70%
 • 3,71%
 • -1,46%
 • 2022
 • 1,36%
 • -8,31%
 • -5,70%
 • 8,80%
 • -4,64%
 • 2021
 • 10,70%
 • 5,11%
 • 1,12%
 • 4,23%
 • 22,63%
 • 2020
 • -20,82%
 • 9,81%
 • 2,48%
 • 9,75%
 • -2,20%
 • 2019
 • 8,97%
 • 1,82%
 • 3,21%
 • 6,70%
 • 22,19%
 • 2018
 • -3,95%
 • 3,07%
 • 6,03%
 • -9,26%
 • -4,75%
 • 2017
 • 4,87%
 • 2,74%
 • 0,62%
 • 4,13%
 • 12,89%
 • 2016
 • 3,03%
 • 2,12%
 • 1,04%
 • 1,49%
 • 7,90%
 • 2015
 • 5,47%
 • -0,49%
 • -4,02%
 • 6,64%
 • 7,42%
 • 2014
 • 3,76%
 • 4,42%
 • 2,86%
 • 5,79%
 • 17,89%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.08.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Region)

   Portefølje (Land)

    Portefølje (Valuta)

     Aksjer (Sektor)

      Effektiv rente
      Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

      Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
      Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
      Gjennomsnittlig rating
      Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
      Effektiv løpetid
      Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
      • 10 største investeringer 31.08.2023

      • Land / Valuta

      • Sektor / Løpetid

      • % av portefølje

      • Alphabet
      • USA
      • Kommunikasjonstjenester
      • 3,66
      • Johnson & Johnson
      • USA
      • Helsetjeneste
      • 3,02
      • Cigna Group/The
      • USA
      • Helsetjeneste
      • 2,96
      • Cisco Systems
      • USA
      • Informasjonsteknikk
      • 2,89
      • CVS Health
      • USA
      • Helsetjeneste
      • 2,72
      • Comcast
      • USA
      • Kommunikasjonstjenester
      • 2,64
      • Coca-Cola
      • USA
      • Dagligvarer
      • 2,56
      • eBay
      • USA
      • Kapitalvarer og tjenester
      • 2,53
      • Sanofi
      • Frankrike
      • Helsetjeneste
      • 2,42
      • Vinci
      • Frankrike
      • Industrivarer og tjenester
      • 2,31

      Priser

      • Omkostninger

      • %

      • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
      • 0,60
      • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
      • 0,60
      • Returprovisjon, i %
      • 0,30

      Dokumenter

      • Dokumenter

      • Nøkkelinformasjon
      • Vedtekter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Fakta

      • Navn
      • Nordea Stabile Aksjer Global
      • SFDR klassifisering
      • 8
      • Basisvaluta
      • NOK
      • Valutasikring
      • Tilnærmet valutasikret
      • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
      • 14 092 mill.
      • Etableringsdato
      • 16.08.2006
      • ISIN
      • NO0010328537
      • Benchmark
      • MSCI World Index (Net Return) hedged to NOK 70.00%, NIBOR 1M 30.00%
      • Kategori
      • Global aksjefond
      • Forvalter
      • Robert Næss
      • Selskap
      • Nordea Funds Ltd.
      • Utbyttebetalende
      • Nei

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lavere risikoHøyere risiko
      Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

      Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

      Bærekraftsrelaterte opplysninger

      Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

      Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

      Investeringsstrategi
      Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

      Nordeas policy for fossilt brensel
      Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

      Sektor- og verdibasert ekskludering
      Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

      Nordeas policy for ansvarlige investeringer
      Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
      Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

      • Inv.valg
      • 72,2
      Tonn CO2/
      mill. USD

      Karbonfotavtrykk
      Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
      I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
      Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
      Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
      Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

      Disclaimer

      Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.