Nordea Funds, Norge

Norge Passiv

Kurs 3804,61 per 25.11

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som
• ønsker en profesjonelt forvaltet investeringsportefølje
• primært ønsker å investere i norske aksjer
• ønsker mulighet for en avkastning i tråd med avkastningen til indeksen OBX ESG ex Oil and Gas

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Disclaimer

Euronext N.V. eller dets datterselskaper innehar alle (intellektuelle) rettigheter i indeksen. Euronext N.V. eller dets datterselskaper sponser ikke, støtter eller har noen annen involvering i utstedelsen og tilbudet av produktet. Euronext NV og dets datterselskaper fraskriver seg ethvert ansvar for enhver unøyaktighet i dataene som indeksen er basert på, for eventuelle feil, feil eller utelatelser i beregningen og/eller formidlingen av indeksen, eller for måten den brukes på i forbindelse med produktet og tilbudet av det. "[Varemerker som brukes]" er registrerte varemerker hos Euronext N.V. eller dets datterselskaper.

Avkastning

Historisk avkastning

25.11.2021 - 25.11.2022
 • Norge Passiv
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -1,14%
 • 1 mnd. 9,38%
 • 1 år -2,25%
 • 3 år 25,94%
 • 10 år 149,40%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ -0,91%
 • 1 mnd. 8,68%
 • 1 år -1,98%
 • 3 år 26,52%
 • 10 år 156,13%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -2,25%
 • 2 år 13,18%
 • 3 år 7,99%
 • 5 år 7,33%
 • 10 år 9,57%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -1,98%
 • 2 år 13,28%
 • 3 år 8,16%
 • 5 år 7,64%
 • 10 år 9,86%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,18
 • 3 år 0,31
 • 5 år 0,32
 • 7 år 0,45
 • 10 år 0,47
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 21,43
 • 3 år 22,05
 • 5 år 18,53
 • 7 år 17,38
 • 10 år 16,17
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 1,29
 • 3 år 1,42
 • 5 år 1,21
 • 7 år 1,22
 • 10 år 1,02
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • 7,44%
 • -6,64%
 • -12,85%
 • 2021
 • 9,52%
 • 5,68%
 • 4,23%
 • 3,13%
 • 24,42%
 • 2020
 • -23,68%
 • 10,75%
 • 4,51%
 • 14,93%
 • 1,52%
 • 2019
 • 7,50%
 • 0,23%
 • 2,13%
 • 3,13%
 • 13,49%
 • 2018
 • -0,94%
 • 10,66%
 • 6,89%
 • -15,23%
 • -0,67%
 • 2017
 • 0,14%
 • 0,79%
 • 14,31%
 • 3,87%
 • 19,85%
 • 2016
 • -4,01%
 • 4,32%
 • 1,90%
 • 11,85%
 • 14,14%
 • 2015
 • 7,04%
 • 1,17%
 • -9,15%
 • 4,46%
 • 2,78%
 • 2014
 • 1,85%
 • 10,20%
 • -1,70%
 • -6,01%
 • 3,70%
 • 2013
 • 5,78%
 • -0,86%
 • 6,63%
 • 9,59%
 • 22,56%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022
Effektiv rente<
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management.
Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
 • 10 største investeringer 30.09.2022

 • Land

 • Sektor

 • % av portefølje

 • Norsk Hydro
 • Norge
 • Materialer
 • 9,35
 • DNB Bank
 • Norge
 • Finans
 • 8,86
 • Yara International
 • Norge
 • Materialer
 • 8,72
 • Mowi
 • Norge
 • Dagligvarer
 • 7,49
 • Orkla
 • Norge
 • Dagligvarer
 • 5,01
 • Telenor
 • Norge
 • Kommunikasjonstjenester
 • 4,95
 • Storebrand
 • Norge
 • Finans
 • 4,90
 • Gjensidige Forsikring
 • Norge
 • Finans
 • 4,71
 • Tomra Systems
 • Norge
 • Industrivarer og tjenester
 • 4,55
 • Nordic Semiconductor
 • Norge
 • Informasjonsteknikk
 • 3,46

Priser

 • Omkostninger

 • %

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 0,25
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 0,25

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Vedtekter
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Informasjon om priser

Fondet kan benytte svingprising i forbindelse med tegning og innløsning i fondet.

Fakta

 • Navn
 • Nordea Norwegian Passive ESG Fund
 • SFDR klassifisering
 • -
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 1 536 mill.
 • Etableringsdato
 • ISIN
 • NO0010325855
 • Benchmark
 • OBX ESG ex Oil and Gas index
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • Jon Fredrik Hille-Walle
 • Selskap
 • Nordea Funds Ltd.
 • Utbyttebetalende
 • Nei

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelatert informasjon

Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

 • Inv.valg
 • 291,8
Tonn CO2/
mill. USD
 • Benchmark
 • 292,9

Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

Disclaimer

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.