Nordea Funds, Norge

Kort Obligasjon II

Kurs 992,37 per 21.01

Om investeringsvalget

Nordea Kort Obligasjon II har et minste førstegangsinnskudd på 10 mill. kroner og kan passe forformuende personer og bedrifter som som søker en kortsiktig plassering av sine likvider, og som ønsker små verdisvingninger. Verdiene i fondet er investert i norske renteinstrumenter. Nordea forvalter fondet aktivt og tilpasser porteføljen i forhold til endringer i markedsforholdene.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Kort Obligasjon II
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Årskommentar for 2021
Nordea Kort Obligasjon II steg i verdi med 0,7 prosent i 2021.
2021 var nok et utfordrende år for norsk økonomi. Normaliseringen av økonomien tok lenger tid som følge av flere Covid-19 utbrudd, men den er på god vei. Veksten i BNP tok seg opp i 2021 og arbeidsledigheten falt i løpet av året.
Norges Bank startet heving av styringsrenten i september, og ved årsslutt var renten på 0,5 prosent. Flere rentehevinger er varslet i 2022. Stor økning i strømprisene førte til høy samlet inflasjon ved årsslutt, mens kjerneinflasjonen, som er justert for avgifter og energipriser, var i november under målet til Norges Bank på 2 prosent.
Det har vært store rentebevegelser i løpet av 2021. Mens kredittpåslagene for obligasjoner avsluttet omlag på nivåene som ved starten av året, endte rentene betydelig høyere. Referanserenten 3 måneders Nibor steg med 0,46 prosentpoeng til 0,95 prosent.
Vi tror økonomien vil fortsette normaliseringen i 2022. Det er fremdeles usikkerhet i både Norge og resten av verden som vil prege 2022, blant annet rundt inflasjonen og utviklingen av Covid-19 pandemien. Hvis inflasjonen forblir høy kan sentralbankene stramme til raskere enn tidligere annonsert, mens flere nedstengninger og usikkerhet rundt effekten av dem kan få sentralbankene til å utsette rentehevinger fremover.

Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,15%
 • 1 mnd. 0,17%
 • 1 år 0,69%
 • 3 år 4,03%
 • 10 år 19,44%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 0,69%
 • 2 år 0,97%
 • 3 år 1,32%
 • 5 år 1,29%
 • 10 år 1,79%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,34
 • 3 år 0,39
 • 5 år 0,42
 • 7 år 0,58
 • 10 år 1,05
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 0,15
 • 3 år 1,03
 • 5 år 0,80
 • 7 år 0,72
 • 10 år 0,64
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 0,31%
 • 0,13%
 • 0,15%
 • 0,09%
 • 0,68%
 • 2020
 • -0,72%
 • 1,42%
 • 0,37%
 • 0,23%
 • 1,30%
 • 2019
 • 0,59%
 • 0,44%
 • 0,48%
 • 0,43%
 • 1,96%
 • 2018
 • 0,32%
 • 0,35%
 • 0,26%
 • 0,13%
 • 1,06%
 • 2017
 • 0,57%
 • 0,37%
 • 0,33%
 • 0,24%
 • 1,52%
 • 2016
 • 0,73%
 • 0,62%
 • 0,63%
 • 0,30%
 • 2,30%
 • 2015
 • 0,41%
 • 0,40%
 • -0,37%
 • 0,35%
 • 0,79%
 • 2014
 • 0,68%
 • 0,57%
 • 0,60%
 • 0,40%
 • 2,26%
 • 2013
 • 0,70%
 • 0,58%
 • 0,63%
 • 0,52%
 • 2,45%
 • 2012
 • 1,09%
 • 0,69%
 • 1,11%
 • 0,78%
 • 3,73%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Obligasjoner (Løpetid)

  • Nøkkeltal 31.12.2021

  • Kredittdurasjon
  • 1,38
  • Rentedurasjon
  • 0,14
  • Effektiv rente
  • 1,14

  Om nøkkeltal

  Merk at de beregnede nøkkeltallene er et øyeblikksbilde på fremtidige forventninger i fondet, basert på estimerte forutsetninger. Aktive forvaltningsbeslutninger og endrede forutsetninger, som for eksempel valutakurser, prising av obligasjoner og yieldnivåer vil kunne ha stor effekt på de faktiske realiserte tall. Den effektive renten er et øyeblikksbilde som kan endre seg betydelig, og er kun en indikasjon på forventet avkastning i fondet. Sikringseffekter i ulike andelsklasser er ikke hensyntatt i fondets oppgitte forventede rente til forfall, som er beregnet i fondets basis valuta
  • 10 største investeringer 30.11.2021

  • Valuta

  • Løpetid

  • % av portefølje

  • Nordea Kort Obligasjon III
  • NOK
  • 98,45
  • Other Assets and Liabilities
  • 1,55

  Priser

  • Omkostninger

  • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
  • 0,25
  • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
  • 0,25
  • Returprovisjon, i %
  • 0,13

  Dokumenter

  • Dokumenter

  • Nøkkelinformasjon
  • Vedtekter
  • Prospekt
  • Årsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Faktaark

  Fakta

  • Navn
  • Nordea Kort Obligasjon II
  • SFDR klassifisering
  • 8
  • Basisvaluta
  • NOK
  • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
  • 527 mill.
  • Etableringsdato
  • 03.02.1997
  • ISIN
  • NO0010325780
  • Kategori
  • Norske obligasjonsfond
  • Forvalter
  • Linn Helene Eileng Yver
  • Selskap
  • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
  • Utbyttebetalende
  • Ja

  Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lavere risikoHøyere risiko
  Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

  Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

  Bærekraftsrelatert informasjon

  Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

  Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

  Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

  Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

  Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
  Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

  En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

  • Inv.valg
  • 46,4
  Tonn CO2/
  mill. USD

  Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
  I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
  Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
  Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
  Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

  Disclaimer

  Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

  Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.