Nordea Funds, Norge

Norge Verdi

Kurs 18521,43 per 11.12

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som


 • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje

 • primært ønsker å investere i det norske aksjemarkedet

 • ønsker mulighet for god avkastning og aksepterer store svingninger i verdiutviklingen


I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

08.12.2022 - 08.12.2023
 • Norge Verdi
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Halvårskommentar for 2023
Nordea Norge Verdi steg i verdi med 6,4 prosent i årets første halvår, mens fondets referanseindeks (OSEFX) steg med 3,7 prosent i samme periode.
Mens de internasjonale aksjemarkedene steg med hele 26 prosent målt i norske kroner var utviklingen på Oslo Børs langt mer beskjeden.
Det var en håndfull amerikanske selskaper med fokus på kunstig intelligens som stod for mesteparten av oppgangen i de internasjonale markedene. Energiaksjer som dominerer på Oslo børs utviklet imidlertid klart svakere.
Halvparten av fondets meravkastning i perioden skyldes at fondet hadde mer finans og mindre energiaksjer enn Oslo Børs, og resten skyldes valg av enkeltaksjer.
Selv om fondet investerer primært i norske aksjer kan ti prosent være investert i internasjonale aksjer. I år har investeringen i Facebook eieren Meta bidratt positiv med over en dobling av aksjekursen. Selskapet har lansert en rekke nye produkter som utnytter kunstig intelligens, det vil trolig medføre økt brukt av produktene deres og gi høyere inntekter. Det norske it-selskapet Atea har også bidratt positivt med en kursoppgang på vel tretti prosent. Fondet har lenge vært investert i selskapet Treasure som eier en andel av et sør-koreansk logistikkselskap, og også der har kursutviklingen vært sterk.
Flere av de aksjene som fondet ikke er investert i, som Telenor, Kongsberggruppen og Autostore har hatt god avkastning i perioden, og det har dermed gitt et negativt bidrag når vi sammenligner fondets avkastning med referanseindeksen.
Etter en solid kursoppgang har vi redusert beholdningene i Norsk Hydro og Protector Forsikring. Vi økte investeringen i Atea i begynnelsen av året og vi har nylig kjøpt Gjensidige da aksjekursen der har vært svak. Vi økte også beholdningen i Wallenius Wilhelmsen.

Dato: 08.12.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 12,52%
 • 1 mnd. 1,90%
 • 1 år 14,70%
 • 3 år 43,78%
 • 10 år 165,67%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 9,50%
 • 1 mnd. 2,41%
 • 1 år 9,82%
 • 3 år 29,07%
 • 10 år 133,41%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 14,70%
 • 2 år 6,50%
 • 3 år 12,87%
 • 5 år 10,69%
 • 10 år 10,26%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 9,82%
 • 2 år 1,10%
 • 3 år 8,88%
 • 5 år 8,39%
 • 10 år 8,85%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,66
 • 3 år 0,75
 • 5 år 0,50
 • 7 år 0,54
 • 10 år 0,58
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 2,97
 • 3 år 12,82
 • 5 år 17,05
 • 7 år 15,26
 • 10 år 14,92
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 5,33
 • 3 år 6,42
 • 5 år 7,12
 • 7 år 6,92
 • 10 år 6,91
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 1,61%
 • 4,75%
 • 3,00%
 • 2022
 • 0,99%
 • -8,68%
 • -4,83%
 • 9,93%
 • -3,51%
 • 2021
 • 11,18%
 • 4,85%
 • 1,85%
 • 7,26%
 • 27,36%
 • 2020
 • -29,30%
 • 18,19%
 • 7,75%
 • 18,05%
 • 6,29%
 • 2019
 • 6,52%
 • 1,50%
 • 1,06%
 • 6,61%
 • 16,48%
 • 2018
 • -5,12%
 • 5,16%
 • 4,57%
 • -11,68%
 • -7,85%
 • 2017
 • 6,99%
 • 4,22%
 • 7,59%
 • 1,81%
 • 22,15%
 • 2016
 • -2,25%
 • 0,18%
 • 8,65%
 • 13,99%
 • 21,28%
 • 2015
 • 8,36%
 • 2,09%
 • -8,29%
 • 4,48%
 • 6,01%
 • 2014
 • 2,94%
 • 7,12%
 • -0,17%
 • -3,76%
 • 5,93%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Land)

   Portefølje (Valuta)

    Aksjer (Sektor)

     Effektiv rente
     Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

     Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
     Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
     Gjennomsnittlig rating
     Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
     Effektiv løpetid
     Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
     • 10 største investeringer 31.10.2023

     • Land

     • Sektor

     • % av portefølje

     • Aker BP
     • Norge
     • Energi
     • 8,14
     • Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B
     • Norge
     • Industrivarer og tjenester
     • 7,53
     • Treasure
     • Norge
     • Industrivarer og tjenester
     • 5,85
     • Olav Thon Eiendomsselskap
     • Norge
     • Eiendom
     • 5,65
     • SpareBank 1 SMN
     • Norge
     • Finans
     • 5,25
     • SpareBank 1 SR-Bank
     • Norge
     • Finans
     • 4,82
     • Mowi
     • Norge
     • Dagligvarer
     • 3,15
     • Storebrand
     • Norge
     • Finans
     • 3,07
     • Atea
     • Norge
     • Informasjonsteknikk
     • 3,02
     • Sparebanken Vest
     • Norge
     • Finans
     • 2,80

     Priser

     • Omkostninger

     • %

     • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
     • 1,50
     • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
     • 1,50
     • Returprovisjon, i %
     • 0,75

     Dokumenter

     • Dokumenter

     • Nøkkelinformasjon
     • Vedtekter
     • Prospekt
     • Årsrapport
     • Halvårsrapport

     Basic data

     • Faktaark

     Fakta

     • Navn
     • Nordea Norge Verdi
     • Morningstar 31.10.2023
     • 4
     • SFDR klassifisering
     • 8
     • Basisvaluta
     • NOK
     • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
     • 4 825 mill.
     • Etableringsdato
     • 02.02.1996
     • ISIN
     • NO0010325731
     • Benchmark
     • Oslo Børs Fondindeks
     • Kategori
     • Norske aksjefond
     • Forvalter
     • Robert Næss
     • Selskap
     • Nordea Funds Ltd.
     • Utbyttebetalende
     • Nei

     Risiko

     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     • 5
     • 6
     • 7
     Lavere risikoHøyere risiko
     Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

     Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

     Bærekraftsrelaterte opplysninger

     Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

     Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

     Investeringsstrategi
     Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

     Sektor- og verdibasert ekskludering
     Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

     Nordeas policy for ansvarlige investeringer
     Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
     Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

     • Inv.valg
     • 202,0
     Tonn CO2/
     mill. USD
     • Benchmark
     • 218,1

     Karbonfotavtrykk
     Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
     I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
     Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
     Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
     Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

     Disclaimer

     Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.