Nordea Funds, Norge

Kapital

Kurs 16706,39 per 17.08

Om investeringsvalget

Aksjefondet Nordea Kapital investerer bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og søker å investere i selskaper hvor verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer. Fondet forvaltes av Nordea og består av et forvalterteam med lang erfaring fra det norske aksjemarkedet. Fondet investerer normalt i mellom 80-100 selskaper.

Avkastning

Historisk avkastning

16.08.2021 - 16.08.2022
 • Kapital
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Halvårskommentar for 2022
Nordea Kapital falt i verdi med 9,8 prosent i årets første halvår, mens fondets referanseindeks (OSEFX) falt med 8,2 prosent i samme periode.
Første halvår har vært et krevende år for finansmarkedene. Prisene på råvarer fortsatte oppgangen etter Russlands invasjon av Ukraina. Sentralbankene så klare tegn til at prisstigningen ikke var midlertidig og begynte da å øke rentene.
Til tross for den innstrammende effekten av renteøkninger går det fortsatt bra for mange selskaper. De norske selskapene ligger an til å øke årets inntjening med femti prosent sammenlignet med fjoråret, som også var et rekordår.
Fondets investeringer er i tråd med Paris-avtalen. Av denne grunn kan fondet ikke investere i oljeselskaper. Dette har slått negativt ut i første halvår ettersom Equinor og andre oljeselskaper har steget med nær 50 prosent i perioden.
Den russiske invasjonen medførte at olje- og gasspriser steg og at oljeselskapene tjente langt mer enn tidligere.
Vi har lenge vurdert at selskaper som Tomra, Autostore og Nordic Semiconductor har vært høyt priset, og vi har derfor ikke vært investert i disse. Så langt i år har det gitt et klart positivt avkastningsbidrag.
Gjenåpningen har ført til stor etterspørsel av laks i fra hotell og restaurant sektoren. Samtidig har lakseproduksjonen vært relativ lav. Dette har ført til høye laksepriser og god inntjening for selskapene. Fondet har hatt mye aksjer i Grieg Seafood som her steget med over 70 prosent og bidratt til fondets avkastning i perioden.
Oslo Børs fremstår som lavt priset på inntjening, men samtidig er inntjeningen på uvanlige høye nivåer.
Selskapene i porteføljen er mindre sykliske, vi tror derfor at inntjeningen i fondet vil være mer robust, hvis vi skulle oppleve en generell inntjeningsnedgang i markedet.

Dato: 16.08.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -3,80%
 • 1 mnd. 6,22%
 • 1 år 0,34%
 • 3 år 38,95%
 • 10 år 183,04%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ -0,36%
 • 1 mnd. 8,70%
 • 1 år 2,62%
 • 3 år 46,70%
 • 10 år 186,05%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 0,34%
 • 2 år 15,58%
 • 3 år 11,59%
 • 5 år 7,86%
 • 10 år 10,96%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 2,62%
 • 2 år 16,86%
 • 3 år 13,63%
 • 5 år 10,66%
 • 10 år 11,08%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,11
 • 3 år 0,42
 • 5 år 0,33
 • 7 år 0,46
 • 10 år 0,52
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 14,04
 • 3 år 28,46
 • 5 år 23,22
 • 7 år 20,58
 • 10 år 19,24
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 5,85
 • 3 år 4,43
 • 5 år 3,82
 • 7 år 3,86
 • 10 år 3,47
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -0,76%
 • -9,13%
 • 2021
 • 8,83%
 • 4,94%
 • 3,18%
 • 2,11%
 • 20,33%
 • 2020
 • -29,18%
 • 18,58%
 • 9,25%
 • 15,90%
 • 6,33%
 • 2019
 • 10,05%
 • -0,38%
 • 0,43%
 • 6,60%
 • 17,38%
 • 2018
 • -4,16%
 • 10,04%
 • 5,06%
 • -16,34%
 • -7,31%
 • 2017
 • 3,68%
 • 2,07%
 • 10,50%
 • 3,56%
 • 21,11%
 • 2016
 • -3,87%
 • 4,40%
 • 6,00%
 • 11,40%
 • 18,51%
 • 2015
 • 6,77%
 • 2,24%
 • -6,85%
 • 5,99%
 • 7,77%
 • 2014
 • 0,18%
 • 8,71%
 • -1,01%
 • -1,59%
 • 6,08%
 • 2013
 • 6,12%
 • -0,16%
 • 6,90%
 • 10,85%
 • 25,55%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.06.2022

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.06.2022

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • DNB Bank
    • Norge
    • Finans
    • 7,05
    • Yara International
    • Norge
    • Materialer
    • 6,17
    • Mowi
    • Norge
    • Dagligvarer
    • 5,84
    • SpareBank 1 SR-Bank
    • Norge
    • Finans
    • 3,94
    • Borregaard
    • Norge
    • Materialer
    • 3,55
    • Bouvet
    • Norge
    • Informasjonsteknikk
    • 3,31
    • Subsea 7 S.A.
    • Norge
    • Energi
    • 3,29
    • Atea
    • Norge
    • Informasjonsteknikk
    • 3,10
    • Olav Thon Eiendomsselskap
    • Norge
    • Eiendom
    • 3,10
    • AKVA Group
    • Norge
    • Industrivarer og tjenester
    • 2,85

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,00
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,00
    • Returprovisjon, i %
    • 0,50

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Informasjon om priser

    Fondet kan benytte svingprising i forbindelse med tegning og innløsning i fondet.  

    Fakta

    • Navn
    • Nordea Kapital
    • Morningstar 31.07.2022
    • 2
    • SFDR klassifisering
    • 8
    • Basisvaluta
    • NOK
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 2 282 mill.
    • Etableringsdato
    • 01.01.1995
    • ISIN
    • NO0010325715
    • Benchmark
    • Oslo Børs Fondindeks
    • Kategori
    • Norske aksjefond
    • Forvalter
    • Jakob Vossgaard
    • Selskap
    • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Bærekraftsindikatorer brukes til å måle miljø og sosiale egenskaper for hvert fond. Indikatorer er valgt på fondsnivå avhengig av relevans og datadekning. Beskrivelser av indikatorene som brukes i dag finner du her. En oversikt over de spesifikke indikatorene som er valgt for hvert fond vil bli publisert om kort tid.

    Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

    Fondet investerer ikke i selskaper som er utelukket av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.
    Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Inv.valg
    • 275,7
    Tonn CO2/
    mill. USD
    • Benchmark
    • 286,5

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
    I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
    Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
    Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.