Nordea Funds, Norge

Kapital

Kurs 16586,54 per 03.08

Om investeringsvalget

Aksjefondet Nordea Kapital investerer bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og søker å investere i selskaper hvor verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer. Fondet forvaltes av Nordea og består av et forvalterteam med lang erfaring fra det norske aksjemarkedet. Fondet investerer normalt i mellom 80-100 selskaper.

Avkastning

Historisk avkastning

31.07.2020 - 02.08.2021
 • Kapital
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Halvårskommentar for 2021
Nordea Kapital steg i verdi med 14,2 prosent i årets første halvår, mens fondets referanseindeks (OSEFX) steg med 14,6 prosent i samme periode.
Økende oljepris og gode utsikter for sykliske næringer, som det er mye av på Oslo Børs, har bidradd til at norske aksjer har utviklet seg bra i perioden. Fondet har tjent på å ha mye bank og finansaksjer, da disse har utviklet seg positivt gjennom pandemien. Vi var også med på restruktureringen av flyselskapet Norwegian som alene bidro med et avkastningsbidrag på 0,6 prosent til fondet. Atea og Aker BP er andre aksjer som har utviklet seg positivt og gitt gode bidrag til avkastningen. Vi har holdt oss unna de dyreste vekstselskapene. Det har vært lønnsomt siden Scatec og NEL har trukket ned børsen markant hittil i år. På minussiden har fondet vært underinvestert i Nordic Semiconductor, Norsk Hydro og Equinor, og dette har gitt negative bidrag, relativt til Oslo Børs.
Selv om Oslo Børs er høyt priset mener vi at selskapene i fondsporteføljen har en attraktiv verdsettelse. Inntjeningsutviklingen er god, og vi tror at det kan bidra til en fortsatt god avkastning for fondet.

Dato: 02.08.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 14,80%
 • 1 mnd. -0,73%
 • 1 år 39,18%
 • 3 år 26,14%
 • 10 år 195,74%
 • Akkumuleret avkastning (%)
 • HIÅ 17,31%
 • 1 mnd. 0,88%
 • 1 år 40,08%
 • 3 år 48,12%
 • 10 år 223,86%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 39,18%
 • 2 år 14,88%
 • 3 år 8,05%
 • 5 år 13,30%
 • 10 år 11,45%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 40,08%
 • 2 år 23,37%
 • 3 år 13,99%
 • 5 år 16,12%
 • 10 år 12,47%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 2,35
 • 3 år 0,33
 • 5 år 0,69
 • 7 år 0,59
 • 10 år 0,62
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 12,67
 • 3 år 20,10
 • 5 år 16,49
 • 7 år 15,46
 • 10 år 16,18
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 3,35
 • 3 år 6,73
 • 5 år 5,62
 • 7 år 5,04
 • 10 år 4,42
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 8,83%
 • 4,94%
 • 2020
 • -29,18%
 • 18,58%
 • 9,25%
 • 15,90%
 • 6,33%
 • 2019
 • 10,05%
 • -0,38%
 • 0,43%
 • 6,60%
 • 17,38%
 • 2018
 • -4,16%
 • 10,04%
 • 5,06%
 • -16,34%
 • -7,31%
 • 2017
 • 3,68%
 • 2,07%
 • 10,50%
 • 3,56%
 • 21,11%
 • 2016
 • -3,87%
 • 4,40%
 • 6,00%
 • 11,40%
 • 18,51%
 • 2015
 • 6,77%
 • 2,24%
 • -6,85%
 • 5,99%
 • 7,77%
 • 2014
 • 0,18%
 • 8,71%
 • -1,01%
 • -1,59%
 • 6,08%
 • 2013
 • 6,12%
 • -0,16%
 • 6,90%
 • 10,85%
 • 25,55%
 • 2012
 • 15,20%
 • -7,32%
 • 10,52%
 • 0,00%
 • 18,00%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.06.2021

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.06.2021

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • Equinor
    • Norge
    • Energi
    • 6,90
    • Aker BP
    • Norge
    • Energi
    • 6,45
    • DNB Bank
    • Norge
    • Finans
    • 6,25
    • Yara International
    • Norge
    • Materialer
    • 5,33
    • Mowi
    • Norge
    • Dagligvarer
    • 5,15
    • Atea
    • Norge
    • Informasjonsteknikk
    • 4,59
    • Olav Thon Eiendomsselskap
    • Norge
    • Eiendom
    • 3,27
    • Telenor
    • Norge
    • Kommunikasjonstjenester
    • 3,12
    • SpareBank 1 SR-Bank
    • Norge
    • Finans
    • 3,10
    • Schibsted ser. B
    • Norge
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,99

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,00
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,00
    • Returprovisjon, i %
    • 0,50

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Nordea Kapital
    • Morningstar 30.06.2021
    • 3
    • SFDR klassifisering
    • Artikkel 8
    • Basisvaluta
    • NOK
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 5 323 mill.
    • Etableringsdato
    • 01.01.1995
    • ISIN
    • NO0010325715
    • Benchmark
    • Oslo Børs Fondindeks
    • Kategori
    • Norske aksjefond
    • Forvalter
    • Jakob Vossgaard
    • Selskap
    • Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Fondet investerer ikke i selskaper som er utelukket av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.
    Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Inv.valg
    • 241,4
    Tonn CO2/
    mill. USD
    • Benchmark
    • 201,3

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark . Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk. Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.