Nordea Funds, Norge

Kapital

Kurs 17408,81 per 11.12

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som


 • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje

 • primært ønsker å investere i det norske aksjemarkedet

 • ønsker mulighet for god avkastning og aksepterer store svingninger i verdiutviklingen


I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

08.12.2022 - 08.12.2023
 • Kapital
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar

Halvårskommentar for 2023
Nordea Kapital steg i verdi med 6,5 prosent i årets første halvår, mens fondets referanseindeks (OBX ESG ex. Oil and Gas Index) steg med 4,7 prosent i samme periode.
Med en oppgang på 26 prosent målt i norske kroner hadde de internasjonale aksjemarkedene sitt beste første halvår siden årtusenskiftet. Det var en håndfull amerikanske selskaper med fokus på kunstig intelligens som stod for mesteparten av oppgangen internasjonalt. Oslo Børs sin oppgang var imidlertid mer beskjeden. Energiaksjene var den klart svakeste sektoren internasjonalt, og som vi vet preger denne sektoren Oslo børs. Fondet Nordea Kapital investerer ikke i oljeselskaper og benytter referanseindeks OBX ex Oil & Gas.
Fondets beste aksje var det norske it-selskapet Atea som har bidratt positivt med en kursoppgang på vel tretti prosent ettersom de leverer høyere inntjeningsvekst enn ventet. Selv om fondet investerer primært i norske aksjer har vi også et innslag av internasjonale aksjer. I år har investeringen i Alphabet bidratt positiv med rundt 50 prosent økning i aksjekursen. Selskapet har lansert en rekke nye produkter som utnytter kunstig intelligens. Det vil trolig medføre økt brukt av produktene deres og dermed høyere inntekter. Cadeler er et selskap som har spesialskip som brukes til å bygge offshore vindmølleparker. Dette er en viktig del av det grønne skifte og våre aksjer i selskapet steg med 17 prosent i første halvår.
Aksjekursutviklingen i Elektroimportøren har halvert seg som følge av sviktende salg av elektromateriell. Dette har sammenheng med høyere renter og en kraftig reduksjon i byggeaktiviteten.
Etter en solid kursoppgang har vi redusert beholdningen i Telenor. Også i Bakkafrost og Subsea 7 er beholdningene redusert etter god kursutvikling og høyere verdsettelse på aksjene. Midlene er brukt til å økte investeringene i Mowi og Salmar, samt at vi har økt ytterligere i Yara som fremstår som lavt priset.

Dato: 08.12.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 8,54%
 • 1 mnd. 2,25%
 • 1 år 11,68%
 • 3 år 25,05%
 • 10 år 130,75%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 9,42%
 • 1 mnd. 5,71%
 • 1 år 9,74%
 • 3 år 28,98%
 • 10 år 133,24%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 11,68%
 • 2 år -0,30%
 • 3 år 7,74%
 • 5 år 6,84%
 • 10 år 8,72%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 9,74%
 • 2 år 1,06%
 • 3 år 8,85%
 • 5 år 8,38%
 • 10 år 8,84%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,74
 • 3 år 0,34
 • 5 år 0,28
 • 7 år 0,37
 • 10 år 0,46
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 7,49
 • 3 år 14,31
 • 5 år 18,06
 • 7 år 16,39
 • 10 år 16,15
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 6,07
 • 3 år 6,85
 • 5 år 5,77
 • 7 år 5,06
 • 10 år 4,60
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 5,50%
 • 0,91%
 • 2,86%
 • 2022
 • -0,76%
 • -9,13%
 • -10,90%
 • 13,10%
 • -9,13%
 • 2021
 • 8,83%
 • 4,94%
 • 3,18%
 • 2,11%
 • 20,33%
 • 2020
 • -29,18%
 • 18,58%
 • 9,25%
 • 15,90%
 • 6,33%
 • 2019
 • 10,05%
 • -0,38%
 • 0,43%
 • 6,60%
 • 17,38%
 • 2018
 • -4,16%
 • 10,04%
 • 5,06%
 • -16,34%
 • -7,31%
 • 2017
 • 3,68%
 • 2,07%
 • 10,50%
 • 3,56%
 • 21,11%
 • 2016
 • -3,87%
 • 4,40%
 • 6,00%
 • 11,40%
 • 18,51%
 • 2015
 • 6,77%
 • 2,24%
 • -6,85%
 • 5,99%
 • 7,77%
 • 2014
 • 0,18%
 • 8,71%
 • -1,01%
 • -1,59%
 • 6,08%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Region)

   Portefølje (Land)

    Portefølje (Valuta)

     Aksjer (Sektor)

      Effektiv rente
      Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

      Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
      Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
      Gjennomsnittlig rating
      Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
      Effektiv løpetid
      Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
      • 10 største investeringer 31.10.2023

      • Land

      • Sektor

      • % av portefølje

      • Mowi
      • Norge
      • Dagligvarer
      • 9,70
      • Yara International
      • Norge
      • Materialer
      • 7,73
      • DNB Bank
      • Norge
      • Finans
      • 5,87
      • SpareBank 1 SMN
      • Norge
      • Finans
      • 4,64
      • Borregaard
      • Norge
      • Materialer
      • 4,51
      • Atea
      • Norge
      • Informasjonsteknikk
      • 4,25
      • SpareBank 1 SR-Bank
      • Norge
      • Finans
      • 4,07
      • Bouvet
      • Norge
      • Informasjonsteknikk
      • 3,68
      • Subsea 7 S.A.
      • Norge
      • Energi
      • 3,42
      • Storebrand
      • Norge
      • Finans
      • 3,16

      Priser

      • Omkostninger

      • %

      • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
      • 1,01
      • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
      • 1,00
      • Returprovisjon, i %
      • 0,50

      Dokumenter

      • Dokumenter

      • Nøkkelinformasjon
      • Vedtekter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Informasjon om priser

      Fondet kan benytte svingprising i forbindelse med tegning og innløsning i fondet.  

      Fakta

      • Navn
      • Nordea Kapital
      • Morningstar 31.10.2023
      • 2
      • SFDR klassifisering
      • 8
      • Basisvaluta
      • NOK
      • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
      • 1 824 mill.
      • Etableringsdato
      • 01.01.1995
      • ISIN
      • NO0010325715
      • Benchmark
      • OBX ESG ex. Oil and Gas Index
      • Kategori
      • Norske aksjefond
      • Forvalter
      • Jakob Vossgaard
      • Selskap
      • Nordea Funds Ltd.
      • Utbyttebetalende
      • Nei

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lavere risikoHøyere risiko
      Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

      Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

      Bærekraftsrelaterte opplysninger

      Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

      Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

      Investeringsstrategi
      Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

      Nordeas policy for fossilt brensel
      Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

      Sektor- og verdibasert ekskludering
      Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

      Nordeas policy for ansvarlige investeringer
      Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
      Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

      • Inv.valg
      • 154,2
      Tonn CO2/
      mill. USD
      • Benchmark
      • 159,1

      Karbonfotavtrykk
      Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
      I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
      Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
      Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
      Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

      Disclaimer

      Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.