Nordea Funds, Norge

Avkastning

Kurs 3441,36 per 11.12

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som


 • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje

 • primært ønsker å investere i det norske aksjemarkedet

 • ønsker mulighet for god avkastning og aksepterer store svingninger i verdiutviklingen


I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

08.12.2022 - 08.12.2023
 • Avkastning
 • Benchmark
 • Fra
 • Til

Forvalters kommentar


Halvårskommentar for 2023
Nordea Avkastning steg i verdi med 3,2 prosent i årets første halvår, mens fondets referanseindeks (OSEFX) steg med 3,7 prosent i samme periode.
Mens avkastningen i første halvår har vært markert positivt for de fleste globale aksjemarkeder, har utviklingen på Oslo Børs vært langt mer beskjeden. Teknologi og mer spesifikt, fremveksten av generativ kunstig intelligens har vært hoveddriveren for den positive aksjeavkastningen globalt. Det norske aksjemarkedet tilbyr begrenset eksponering mot dette segmentet. Energisektoren har underprestert markant på energiprisene med reduserte gevinster utløst av Russlands krig i Ukraina, og hemmet avkastningen i det norske markedet.
IT-selskapet Atea har vært den sterkeste positive bidragsyteren til fondets avkastning hittil i år. Selskapets store eksponering mot den nordiske forsvarssektoren har støttet inntjeningen og drevet aksjekursen opp med mer enn 39 prosent. De fleste norske banker har sett sterkere marginer med stigende renter. Sparebank 1 Midt-Norge er vår største posisjon i sektoren og er opp med 17 prosent hittil i år. Vår store undervekt i telekomselskapet Telenor har bidratt negativt ettersom aksjen steg 39 prosent fra en svært lav verdivurdering ved inngangen til året.

Dato: 08.12.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 7,13%
 • 1 mnd. 0,98%
 • 1 år 8,74%
 • 3 år 26,23%
 • 10 år 149,82%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 9,50%
 • 1 mnd. 2,41%
 • 1 år 9,82%
 • 3 år 29,07%
 • 10 år 133,41%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 8,74%
 • 2 år 0,60%
 • 3 år 8,07%
 • 5 år 8,15%
 • 10 år 9,59%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 9,82%
 • 2 år 1,10%
 • 3 år 8,88%
 • 5 år 8,39%
 • 10 år 8,85%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,56
 • 3 år 0,40
 • 5 år 0,35
 • 7 år 0,44
 • 10 år 0,51
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 6,42
 • 3 år 13,42
 • 5 år 18,41
 • 7 år 16,76
 • 10 år 16,47
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 3,27
 • 3 år 4,30
 • 5 år 4,71
 • 7 år 4,30
 • 10 år 4,13
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 1,93%
 • 1,21%
 • 5,08%
 • 2022
 • 1,11%
 • -8,57%
 • -8,42%
 • 10,06%
 • -6,82%
 • 2021
 • 7,79%
 • 5,00%
 • 2,25%
 • 3,18%
 • 19,40%
 • 2020
 • -30,93%
 • 22,58%
 • 10,92%
 • 16,78%
 • 9,67%
 • 2019
 • 11,52%
 • -0,10%
 • -0,16%
 • 8,72%
 • 20,93%
 • 2018
 • -3,72%
 • 10,90%
 • 5,70%
 • -17,57%
 • -6,97%
 • 2017
 • 3,35%
 • 2,75%
 • 9,46%
 • 4,04%
 • 20,94%
 • 2016
 • -3,18%
 • 4,41%
 • 6,56%
 • 13,24%
 • 21,98%
 • 2015
 • 6,61%
 • 2,12%
 • -7,89%
 • 6,47%
 • 6,77%
 • 2014
 • -0,12%
 • 8,65%
 • -1,36%
 • -1,62%
 • 5,31%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Region)

   Portefølje (Land)

    Portefølje (Valuta)

     Aksjer (Sektor)

      Effektiv rente
      Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

      Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
      Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
      Gjennomsnittlig rating
      Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
      Effektiv løpetid
      Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
      • 10 største investeringer 31.10.2023

      • Land

      • Sektor

      • % av portefølje

      • Aker BP
      • Norge
      • Energi
      • 9,93
      • Equinor
      • Norge
      • Energi
      • 8,43
      • Mowi
      • Norge
      • Dagligvarer
      • 5,90
      • Yara International
      • Norge
      • Materialer
      • 5,75
      • DNB Bank
      • Norge
      • Finans
      • 4,63
      • SpareBank 1 SMN
      • Norge
      • Finans
      • 3,99
      • Borregaard
      • Norge
      • Materialer
      • 3,91
      • Atea
      • Norge
      • Informasjonsteknikk
      • 3,88
      • Subsea 7 S.A.
      • Norge
      • Energi
      • 3,72
      • SpareBank 1 SR-Bank
      • Norge
      • Finans
      • 3,50

      Priser

      • Omkostninger

      • %

      • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
      • 1,50
      • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
      • 1,50
      • Returprovisjon, i %
      • 0,75

      Dokumenter

      • Dokumenter

      • Nøkkelinformasjon
      • Vedtekter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Fakta

      • Navn
      • Nordea Avkastning
      • Morningstar 31.10.2023
      • 3
      • SFDR klassifisering
      • 8
      • Basisvaluta
      • NOK
      • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
      • 4 274 mill.
      • Etableringsdato
      • 01.02.1981
      • ISIN
      • NO0010325699
      • Benchmark
      • Oslo Børs Fondindeks
      • Kategori
      • Norske aksjefond
      • Forvalter
      • Jakob Vossgaard
      • Selskap
      • Nordea Funds Ltd.
      • Utbyttebetalende
      • Nei

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lavere risikoHøyere risiko
      Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

      Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

      Bærekraftsrelaterte opplysninger

      Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

      Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

      Investeringsstrategi
      Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

      Sektor- og verdibasert ekskludering
      Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

      Nordeas policy for ansvarlige investeringer
      Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
      Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

      • Inv.valg
      • 133,8
      Tonn CO2/
      mill. USD
      • Benchmark
      • 218,1

      Karbonfotavtrykk
      Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
      I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
      Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
      Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
      Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

      Disclaimer

      Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.