Alfred Berg

Alfred Berg Norge

Kurs 1397,38 per 21.01

Om investeringsvalget

Selskapene deles inn i 10 bransjer, og analyseres ved bruk av fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien er stilnøytral, og det er sterkt fokus på risikostyring i forvaltningen av fondet. Bransjesammensetning bestemmes etter vurdering av ulike makroøkonomiske størrelser og avvik fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innen 5 prosentpoeng. Selskapers vektings-avvik i forhold til referanseindeksen skal ikke utgjøre mer enn 3 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av 40-60 selskaper.

Avkastning

Historisk avkastning

20.01.2021 - 20.01.2022
 • Alfred Berg Norge
 • Fra
 • Til
Dato: 20.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,76%
 • 1 mnd. 4,42%
 • 1 år 22,24%
 • 3 år 47,19%
 • 10 år 264,40%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 22,24%
 • 2 år 15,24%
 • 3 år 13,75%
 • 5 år 11,78%
 • 10 år 13,80%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,69
 • 3 år 0,48
 • 5 år 0,50
 • 7 år 0,56
 • 10 år 0,70
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 10,65
 • 3 år 23,86
 • 5 år 19,79
 • 7 år 18,04
 • 10 år 16,63
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 7,98%
 • 5,78%
 • 4,80%
 • 4,28%
 • 24,83%
 • 2020
 • -24,53%
 • 16,33%
 • 9,42%
 • 11,72%
 • 7,33%
 • 2019
 • 8,71%
 • 1,49%
 • 0,13%
 • 5,66%
 • 16,73%
 • 2018
 • -2,31%
 • 8,84%
 • 7,57%
 • -14,87%
 • -2,63%
 • 2017
 • -1,29%
 • 3,04%
 • 10,57%
 • 2,65%
 • 15,44%
 • 2016
 • -5,11%
 • 4,31%
 • 6,72%
 • 7,49%
 • 13,53%
 • 2015
 • 7,45%
 • 2,36%
 • -4,64%
 • 7,09%
 • 12,31%
 • 2014
 • 2,81%
 • 10,51%
 • 0,29%
 • 1,80%
 • 15,98%
 • 2013
 • 7,61%
 • -1,27%
 • 6,92%
 • 6,87%
 • 21,39%
 • 2012
 • 15,09%
 • -5,34%
 • 10,66%
 • 0,02%
 • 20,58%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.12.2021

Portefølje (Land)

  Aksjer (Sektor)

   • 10 største investeringer 31.12.2021

   • Land

   • Sektor

   • % av portefølje

   • Equinor
   • Norge
   • Energi
   • 9,10
   • DNB Bank ASA
   • Norge
   • Finans
   • 6,71
   • Tomra Systems
   • Norge
   • Industrivarer og tjenester
   • 5,77
   • Orkla
   • Norge
   • Dagligvarer
   • 5,34
   • Nordic Semiconductor
   • Norge
   • Informasjonsteknikk
   • 5,08
   • Yara International
   • Norge
   • Materialer
   • 4,96
   • Marine Harvest
   • Norge
   • Dagligvarer
   • 4,32
   • Norsk Hydro
   • Norge
   • Materialer
   • 4,12
   • Telenor
   • Norge
   • Kommunikasjonstjenester
   • 3,81
   • Cash NOK
   • NOK
   • 14,88

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,20
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 1,20
   • Returprovisjon, i %
   • 0,56

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • Alfred Berg Norge
   • Basisvaluta
   • NOK
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 7 124 mill.
   • Etableringsdato
   • 19.09.1990
   • ISIN
   • NO0010089402
   • Kategori
   • Eksterne fond
   • Forvalter
   • ERIKSROD LEIF,TUSVIK Petter
   • Selskap
   • -
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.