Fondsfinans

Fondsfinans Global Helse

Kurs 51073,03 per 21.01

Om investeringsvalget

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning, gjennom en aktivt forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av enkeltpapirer innen helserelaterte produkter og tjenester over hele verden.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Fondsfinans Global Helse
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -3,12%
 • 1 mnd. -2,45%
 • 1 år 2,35%
 • 3 år 40,77%
 • 10 år 330,90%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 2,35%
 • 2 år 5,41%
 • 3 år 12,07%
 • 5 år 9,78%
 • 10 år 15,73%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,17
 • 3 år 0,86
 • 5 år 0,66
 • 7 år 0,63
 • 10 år 1,10
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 10,66
 • 3 år 12,28
 • 5 år 12,75
 • 7 år 12,90
 • 10 år 12,28
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 1,71%
 • 7,29%
 • -2,89%
 • 3,20%
 • 9,37%
 • 2020
 • -0,37%
 • 8,70%
 • 3,47%
 • -3,04%
 • 8,64%
 • 2019
 • 8,15%
 • 0,29%
 • 5,59%
 • 11,32%
 • 27,49%
 • 2018
 • -7,75%
 • 8,37%
 • 9,53%
 • -7,85%
 • 0,90%
 • 2017
 • 9,06%
 • 2,70%
 • -6,07%
 • 2,45%
 • 7,78%
 • 2016
 • -10,44%
 • 5,27%
 • 0,82%
 • 3,95%
 • -1,20%
 • 2015
 • 13,87%
 • 0,30%
 • -1,55%
 • 10,60%
 • 24,36%
 • 2014
 • 3,69%
 • 7,00%
 • 6,27%
 • 18,71%
 • 39,94%
 • 2013
 • 15,88%
 • 6,27%
 • 9,01%
 • 8,58%
 • 45,75%
 • 2012
 • 5,60%
 • 1,69%
 • 4,32%
 • -0,50%
 • 11,46%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.12.2021
 • 10 største investeringer 31.12.2021

 • Land

 • Sektor

 • % av portefølje

 • GlaxoSmithKline ADR
 • England
 • Helsetjeneste
 • 6,34
 • Sanofi
 • Frankrike
 • Helsetjeneste
 • 5,41
 • Merck & Co
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 5,24
 • IQVIA Holdings Inc
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 5,11
 • Anthem
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 5,05
 • Humana
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 4,59
 • Bristol Myers Squibb
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 4,40
 • Laboratory Corp Of America Holdings
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 4,36
 • Incyte
 • USA
 • Helsetjeneste
 • 4,26
 • Cash
 • 4,25

Priser

 • Omkostninger

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 1,01
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 1,00
 • Suksesshonorar, %
 • 10,00

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • Fondsfinans Global Helse
 • SFDR klassifisering
 • 8
 • Basisvaluta
 • NOK
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 608 mill.
 • Etableringsdato
 • 27.06.2000
 • ISIN
 • NO0010047194
 • Benchmark
 • -
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • Mads Andreassen, Arne Simensen, C Preben Bang
 • Selskap
 • Fondsfinans Kapitalforvaltning AS
 • Utbyttebetalende
 • Nei

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.