C WorldWide

C WorldWide Globale Aksjer

Kurs 21988,43 per 24.11

Om investeringsvalget

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Globale Aksjer har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene.
Fondet het før 20. mars 2017 Carnegie WorldWide.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 24.11.2022
 • C WorldWide Globale Aksjer
 • Fra
 • Til
Dato: 24.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -11,23%
 • 1 mnd. 5,02%
 • 1 år -11,82%
 • 3 år 31,05%
 • 10 år 286,69%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -11,82%
 • 2 år 4,71%
 • 3 år 9,43%
 • 5 år 10,39%
 • 10 år 14,48%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,11
 • 3 år 0,58
 • 5 år 0,72
 • 7 år 0,64
 • 10 år 0,99
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 13,09
 • 3 år 13,64
 • 5 år 12,26
 • 7 år 12,16
 • 10 år 12,45
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -11,26%
 • -5,98%
 • 3,12%
 • 2021
 • 0,88%
 • 6,95%
 • 5,53%
 • 7,12%
 • 21,96%
 • 2020
 • 2,64%
 • 7,73%
 • 7,04%
 • 1,81%
 • 20,50%
 • 2019
 • 11,92%
 • 4,86%
 • 5,62%
 • 4,97%
 • 30,11%
 • 2018
 • -6,40%
 • 6,31%
 • 1,28%
 • -5,36%
 • -4,63%
 • 2017
 • 8,91%
 • 5,00%
 • -0,48%
 • 8,40%
 • 23,37%
 • 2016
 • -10,84%
 • -0,01%
 • -2,26%
 • 4,33%
 • -9,10%
 • 2015
 • 14,65%
 • -2,80%
 • 0,54%
 • 10,66%
 • 23,98%
 • 2014
 • 1,58%
 • 4,37%
 • 5,63%
 • 20,36%
 • 34,79%
 • 2013
 • 9,54%
 • 5,07%
 • 2,90%
 • 8,44%
 • 28,42%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.09.2022

    • Land / Valuta

    • Sektor / Løpetid

    • % av portefølje

    • CARNEGIE WORLDWIDE CLASS 2A LUX
    • 99,71
    • Cash
    • 0,29

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,40
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,40
    • Returprovisjon, i %
    • 0,65

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • C WorldWide Globale Aksjer
    • SFDR klassifisering
    • -
    • Basisvaluta
    • USD
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 444 mill.
    • Etableringsdato
    • 19.09.1995
    • ISIN
    • NO0008001500
    • Kategori
    • Eksterne fond
    • Forvalter
    • Bo Knudsen, Bengt Seger, Lars Wincentsen, Mattias Kolm
    • Selskap
    • -
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.