C WorldWide

C WorldWide Norge

Kurs 19603,97 per 23.06

Om investeringsvalget

C WorldWide Norge er et aksjefond som i all hovedsak investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.
C WorldWide Norge har i flere år vært et av de ledende brede norske aksjefond. Fondet forvaltes fra Oslo og forvaltningen ledes av investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen.
Fondet het før 20. mars 2017 Carnegie Aksje Norge.

Avkastning

Historisk avkastning

23.06.2020 - 23.06.2021
 • C WorldWide Norge
 • Fra
 • Til
Dato: 23.06.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 13,16%
 • 1 mnd. 3,40%
 • 1 år 43,76%
 • 3 år 25,17%
 • 10 år 175,89%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 43,76%
 • 2 år 15,33%
 • 3 år 7,77%
 • 5 år 11,30%
 • 10 år 10,68%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 8,18
 • 3 år 27,19
 • 5 år 21,99
 • 7 år 19,88
 • 10 år 19,93
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 7,54%
 • 2020
 • -23,10%
 • 12,42%
 • 12,55%
 • 15,19%
 • 12,08%
 • 2019
 • 7,94%
 • 0,02%
 • -0,02%
 • 5,16%
 • 13,52%
 • 2018
 • -3,48%
 • 11,33%
 • 6,97%
 • -18,56%
 • -6,38%
 • 2017
 • 0,00%
 • -1,45%
 • 11,02%
 • 3,97%
 • 13,75%
 • 2016
 • -4,74%
 • 4,16%
 • 3,85%
 • 9,91%
 • 13,25%
 • 2015
 • 3,42%
 • 3,23%
 • -5,28%
 • 6,87%
 • 8,07%
 • 2014
 • 0,09%
 • 8,34%
 • 0,32%
 • 3,42%
 • 12,51%
 • 2013
 • 5,92%
 • -1,18%
 • 5,26%
 • 10,84%
 • 22,11%
 • 2012
 • 11,83%
 • -4,84%
 • 11,83%
 • 0,11%
 • 19,13%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.03.2021

Aksjer (Sektor)

  • 10 største investeringer 31.03.2021

  • Land

  • Sektor

  • % av portefølje

  • Equinor
  • Norge
  • Energi
  • 9,47
  • DNB ASA
  • Norge
  • Finans
  • 8,05
  • Marine Harvest
  • Norge
  • Dagligvarer
  • 7,89
  • Telenor
  • Norge
  • Kommunikasjonstjenester
  • 5,85
  • Storebrand
  • Norge
  • Finans
  • 4,89
  • Yara International
  • Norge
  • Materialer
  • 4,82
  • SalMar
  • Norge
  • Dagligvarer
  • 4,67
  • Schibsted
  • Norge
  • Kapitalvarer og tjenester
  • 4,44
  • Norsk Hydro
  • Norge
  • Materialer
  • 4,33
  • Det Norske Oljeselskap
  • Norge
  • Energi
  • 3,93

  Priser

  • Omkostninger

  • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
  • 1,38
  • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
  • 1,20
  • Returprovisjon, i %
  • 0,56
  • Suksesshonorar, %
  • 0,00

  Dokumenter

  • Dokumenter

  • Nøkkelinformasjon
  • Vedtekter
  • Prospekt
  • Årsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Faktaark

  Fakta

  • Navn
  • C WorldWide Norge
  • SFDR klassifisering
  • Artikkel 8
  • Basisvaluta
  • NOK
  • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
  • 423 mill.
  • Etableringsdato
  • 07.07.1995
  • ISIN
  • NO0008001476
  • Kategori
  • Eksterne fond
  • Forvalter
  • Pernille Skarstein Christensen
  • Selskap
  • -
  • Utbyttebetalende
  • Nei

  Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lavere risikoHøyere risiko
  Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

  Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

  Disclaimer

  Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

  Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.