Nordea Liv

Bærekraft Rente

Kurs 145,40 per 23.06

Om investeringsvalget

Investeringsprofil som investerer i rentemarkedet. Du får en global portefølje som forvaltes aktivt av Nordea Liv. Porteføljens sammensetning gjenspeiler Nordeas gjeldende markedssyn for renter. Innhold vil bestå av Nordea Livs tilgjengelige fond som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneksrettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. Normalt vil andelen korte renter utgjøre ca 40 % og andelen obligasjoner utgjøre ca 60 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere med +/- 10 %. Investeringene kan ha ulik rentefølsomhet og kredittrisiko. Nordea Liv Bærekraft Rente endret navn og investeringsstrategi 18. mai 2021, tidligere Aktiva Rente.

Avkastning

Historisk avkastning

23.06.2020 - 23.06.2021
 • Bærekraft Rente
 • Fra
 • Til
Dato: 23.06.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -0,09%
 • 1 mnd. 0,44%
 • 1 år 3,55%
 • 3 år 10,22%
 • 10 år 42,19%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 3,55%
 • 2 år 3,16%
 • 3 år 3,30%
 • 5 år 2,82%
 • 10 år 3,58%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 1,92
 • 3 år 7,20
 • 5 år 5,68
 • 7 år 4,89
 • 10 år 4,22
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -1,00%
 • 2020
 • -5,33%
 • 6,05%
 • 1,75%
 • 2,02%
 • 4,21%
 • 2019
 • 2,21%
 • 1,72%
 • 1,25%
 • 0,84%
 • 6,14%
 • 2018
 • -0,86%
 • -0,57%
 • 0,47%
 • -0,68%
 • -1,64%
 • 2017
 • 1,53%
 • 1,31%
 • 1,08%
 • 0,62%
 • 4,61%
 • 2016
 • 1,69%
 • 1,99%
 • 1,86%
 • -0,94%
 • 4,65%
 • 2015
 • 1,05%
 • -0,65%
 • -1,03%
 • 0,01%
 • -0,63%
 • 2014
 • 2,30%
 • 2,02%
 • 0,36%
 • 0,46%
 • 5,22%
 • 2013
 • 1,28%
 • -0,21%
 • 1,29%
 • 1,90%
 • 4,31%
 • 2012
 • 2,08%
 • 1,02%
 • 2,26%
 • 2,19%
 • 7,76%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Portefølje (Verdipapir)

  Obligasjoner (Løpetid)

   • 10 største investeringer 30.04.2021

   • Valuta

   • Løpetid

   • % av portefølje

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • -
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 0,39
   • Returprovisjon, i %
   • 0,15

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Månedsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • Nordea Liv Bærekraft Rente
   • SFDR klassifisering
   • Artikkel 8
   • Basisvaluta
   • Sammensatt
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 537 mill.
   • Etableringsdato
   • 24.01.2011
   • Kategori
   • Investeringsprofil
   • Selskap
   • Nordea Liv
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Vi tar hensyn til bærekraftsrisiko i vår forvaltning av Nordea Liv Bærekraft Rente

   Når du sparer i investeringsvalget Nordea Liv Bærekraft får du investeringer som fremmer miljømessige og sosiale forhold.
   I investeringene som gjøres i Nordea Liv Bærekraft har vi et sterkt fokus på spørsmål knyttet til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (det som kalles ESG*) og evaluerer hvordan investeringene bidrar til våre bærekrafts- og klimamål. Vår ambisjon er å hjelpe selskapene vi investerer i til å omstrukturere driften og kontinuerlig forbedre sitt bærekraftsarbeid.

   Vi tar hensyn til bærekraftsrisiko i vår forvaltning
   For at din langsiktige sparing skal vokse på en best mulig måte, tar vi hensyn til bærekraftsrisiko. Dette betyr at Nordea Liv velger å ikke investere i selskaper som ikke oppfyller våre bærekraftkriterier, og dermed representerer høy bærekraftsrisiko. Eksempler på slike kriterier er at vi ikke investerer dine sparepenger i produksjon og distribusjon av kontroversielle og ulovlige våpen og tobakk. Vi sørger for at selskapene følger internasjonale standarder knyttet til arbeidstaker- og menneskerettigheter. Klimafokuset vårt betyr også at vi unngår investeringer i kullproduksjon, og i utvinning og produksjon av ukonvensjonelt fossilt brensel. Når det gjelder konvensjonelle fossile brensler og elektrisitetsproduksjon, kan vi tillate investeringer i selskaper kun dersom de har en troverdig omstillingsplan for å kutte drivhusgassutslipp som er i tråd med målene for Parisavtalen om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader.
   Ved å velge å ikke investere sparepengene i enkelte sektorer og bransjer, reduseres bærekraftsrisikoen. Samtidig reduseres også utvalget av mulige investeringer, noe som betyr at sparingen din kan utvikle seg annerledes enn sparing som ikke velger å ekskludere investeringer i visse sektorer og bransjer, fordi konsentrasjonsrisikoen kan øke. Vår vurdering er at det er bedre for langsiktig avkastning å hensynta bærekraftsrisiko enn ikke å gjøre det.
   *ESG står for Environmental, Social and Governance.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.