Nordea Liv

Aktiva 80

Kurs 295,17 per 24.11

Om investeringsvalget

Investeringsprofil med offensiv profil som investerer hovedsakelig i aksjemarkedet, men også en mindre del i rentemarkedet. Du får en global portefølje som forvaltes aktivt av Nordea Liv. Porteføljens sammensetning gjenspeiler Nordeas gjeldende markedssyn for renter og aksjer. Nordea Liv følger House View sin globale allokeringsstrategi (GAAS). Aksjeandelen vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere investeringsprofilens aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.
- Portefølje basert på hele fondsutvalget i Nordea Liv - Rebalansering medfører løpende gevinstsikring - Plasseringen er innenfor valgte risikonivå

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 24.11.2022
 • Aktiva 80
 • Fra
 • Til
Dato: 24.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -8,24%
 • 1 mnd. 4,20%
 • 1 år -8,75%
 • 3 år 16,21%
 • 10 år 168,81%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -8,75%
 • 2 år 3,05%
 • 3 år 5,14%
 • 5 år 6,10%
 • 10 år 10,39%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,37
 • 3 år 0,31
 • 5 år 0,41
 • 7 år 0,52
 • 10 år 0,82
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 8,11
 • 3 år 13,00
 • 5 år 11,59
 • 7 år 10,81
 • 10 år 10,61
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -6,00%
 • -5,98%
 • -0,04%
 • 2021
 • 4,05%
 • 5,72%
 • 2,05%
 • 2,83%
 • 15,43%
 • 2020
 • -11,38%
 • 10,31%
 • 5,53%
 • 5,32%
 • 8,66%
 • 2019
 • 9,18%
 • 2,27%
 • 3,73%
 • 5,29%
 • 21,95%
 • 2018
 • -5,16%
 • 4,43%
 • 2,34%
 • -7,55%
 • -6,29%
 • 2017
 • 5,03%
 • 2,24%
 • 1,64%
 • 6,89%
 • 16,66%
 • 2016
 • -6,06%
 • 1,22%
 • 1,96%
 • 7,24%
 • 3,97%
 • 2015
 • 9,66%
 • -0,65%
 • -3,50%
 • 6,89%
 • 12,38%
 • 2014
 • -0,19%
 • 5,83%
 • 0,13%
 • 11,18%
 • 17,60%
 • 2013
 • 8,55%
 • 2,59%
 • 6,07%
 • 6,95%
 • 26,32%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Portefølje (Verdipapir)

  Aksjer (Region)

   Obligasjoner (Løpetid)

    • 10 største investeringer 30.09.2022

    • Land / Valuta

    • Sektor / Løpetid

    • % av portefølje

    • Alfred Berg Norge Transition I NOK
    • Norge
    • 5,25
    • Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund X-NOK
    • Fremvoksende økonomier
    • 5,21
    • Nordea 2 - Emerg Mrkts Respons Enh Eq Fd X-NOK
    • Fremvoksende økonomier
    • 4,29
    • Nordea 1 - North American Stars Equity Fund X-NOK
    • Nord-Amerika
    • 30,20
    • Nordea 1 - European Stars Equity Fund X-NOK
    • Europa
    • 3,98
    • Nordea 2 - Glob Responsible Enh. Eq Fd X-NOK
    • Global
    • 18,33

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • -
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,19
    • Returprovisjon, i %
    • 0,10

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Månedsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Aktiva 80
    • SFDR klassifisering
    • -
    • Basisvaluta
    • Sammensatt
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 2 851 mill.
    • Etableringsdato
    • 01.03.2006
    • Kategori
    • Investeringsprofil
    • Selskap
    • Nordea Liv
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Vi tar hensyn til bærekraftsrisiko i vår forvaltning av Aktiva 80

    For at din langsiktige sparing skal vokse på en best mulig måte, tar vi hensyn til bærekraftsrisiko. Dette betyr at Nordea Liv velger å ikke investere i selskaper som ikke oppfyller våre bærekraftkriterier, og dermed representerer høy bærekraftsrisiko. Eksempler på slike kriterier er at vi ikke investerer dine sparepenger i produksjon og distribusjon av kontroversielle og ulovlige våpen og tobakk. Vi sørger for at selskapene følger internasjonale standarder knyttet til arbeidstaker- og menneskerettigheter. Klimafokuset vårt betyr også at vi unngår investeringer i kullproduksjon, og utvinning og produksjon av ukonvensjonelt fossilt brensel. Når det gjelder konvensjonelle fossile brensler og elektrisitetsproduksjon, kan vi tillate investeringer i selskaper dersom de har en troverdig omstillingsplan for å kutte drivhusgassutslipp som er i tråd med målene for Parisavtalen om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader. Ved å velge å ikke investere sparepengene i enkelte sektorer og bransjer, reduseres bærekraftsrisikoen. Samtidig reduseres også utvalget av mulige investeringer, noe som betyr at sparingen din kan utvikle seg annerledes enn sparing som ikke velger å ekskludere investeringer i visse sektorer og bransjer, fordi konsentrasjonsrisikoen kan øke. Vår vurdering er at det er bedre for langsiktig avkastning å hensynta bærekraftsrisiko enn ikke å gjøre det.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.