Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Tuottokori

Osuus 173,715 per 23.06

Tietoa tuotteesta

Tuottokori on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n hallinnoima sijoituskori. Tuottokori koostuu erilaisista kotimaisista ja kansainvälisistä sijoituskohteista. Sijoituskorin tavoitteena on pääoman arvonnousu pitkällä aikavälillä maltillisella riskitasolla. Tuottokorin sijoitukset on hajautettu laajasti mm. valtionlaina-, yrityslaina- ja osakesijoituksiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin (esim. kiinteistösijoitukset). Omaisuuslajijakaumaa muutetaan aktiivisesti markkinakehityksen ja -näkemyksen perusteella. Sijoituskohteiden kehitystä seurataan säännöllisesti ja heikon tuotto-/riskiprofiilin omaavat kohteet pyritään vaihtamaan kustannustehokkaalla tavalla.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

23.06.2020 - 23.06.2021
 • Tuottokori
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Toukokuussa finanssimarkkinat vetivät henkeä vilkkaan talven ja alkukevään jälkeen ja kurssimuutokset jäivät pieniksi. Osakkeiden positiivinen perusvire säilyi ja huolimatta vilk-kaasta inflaatiodebatista jäivät korkomarkkinoidenkin muutokset maltillisiksi kuun aikana. Yritysten erittäin hyvät tulokset ja ennusteet tukivat markkinoita, tosin vahvan alkuvuoden jälkeen odotuksetkin ovat nousseet korkealle.
Toukokuussa jatkoimme osakkeiden suosimista ja joukkolainat pidimme vastaavasti alipai-nossa niiden heikon tuottopotentiaalin takia. Joukkolainojen sisällä painotimme sijoituksia eurooppalaisiin yrityslainoihin sekä kehittyvien maiden korkosijoituksiin. Alipainotimme valtionlainoja niiden matalan tuottotason perusteella.
Korin sijoituksista parhaiten toukokuussa tuottivat osakkeet ja vaihtoehtoiset sijoitukset. Osakkeista parhaiten kehittyivät suomalaiset ja eurooppalaiset osakkeet. Globaalien osak-keiden osalta kehitys oli lievästi negatiivinen kuun aikana.
Korkopuolella valtionlaina- ja vähäriskisten yrityslainojen osalta tuotot olivat negatiiviset, mutta korkean riskin yrityslainojen positiivinen kehityksen ansiosta korkosijoitusten koko-naiskehitys oli positiivinen toukokuussa.
Kuun aikana vähensimme osakkeiden painoa korissa myymällä eurooppalaisia osakesijoi-tuksia.
Kesäkuuhun lähdemme edelleen osakkeita suosien ja joukkolainoja alipainottaen. Joukko-lainojen osalta suosimme kehittyvien markkinoiden sekä euroalueen yrityslainoja valtion-lainoja alipainottaen.

PVM: 23.06.2021
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Kori
 • Vuoden alusta 3,85%
 • 1 kk 1,20%
 • 1 v 10,13%
 • 3 v 12,88%
 • 10 v 50,12%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Kori
 • 1 v 10,13%
 • 2 v 4,94%
 • 3 v 4,12%
 • 5 v 3,49%
 • 10 v 4,15%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 3,59
 • 3 v 0,45
 • 5 v 0,49
 • 7 v 0,53
 • 10 v 0,67
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 2,83
 • 3 v. 9,96
 • 5 v. 7,84
 • 7 v. 6,84
 • 10 v. 6,10
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2021
 • 1,85%
 • 2020
 • -7,96%
 • 5,45%
 • 2,29%
 • 3,96%
 • 3,21%
 • 2019
 • 4,46%
 • 1,18%
 • 1,71%
 • 1,17%
 • 8,75%
 • 2018
 • -1,15%
 • 0,76%
 • 0,91%
 • -3,68%
 • -3,19%
 • 2017
 • 1,60%
 • 0,67%
 • 0,41%
 • 0,68%
 • 3,40%
 • 2016
 • 1,20%
 • 1,22%
 • 1,46%
 • 0,10%
 • 4,04%
 • 2015
 • 3,70%
 • -1,79%
 • -1,72%
 • 1,51%
 • 1,60%
 • 2014
 • 1,53%
 • 2,17%
 • 0,80%
 • 1,69%
 • 6,33%
 • 2013
 • 2,26%
 • -0,95%
 • 2,19%
 • 1,77%
 • 5,34%
 • 2012
 • 4,60%
 • -0,73%
 • 3,72%
 • 1,58%
 • 9,41%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu korin sijoituksiin 30.04.2021

Salkku (Arvopaperilaji)

  • Salkun 10 suurinta sijoitusta 30.04.2021

  • Maa/Valuutta

  • Toimiala/Maturiteetti

  • Osuus (%)

  • Life Select Portfolio
  • 8,99
  • Nordea 1 - Global Stars Equity Fund X-EUR
  • Maailma
  • 8,05
  • Nordea Corporate Bond ID Growth
  • Euro
  • 6,14
  • Nordea Ins Inv FIS - Covered Bond Fund BX-EUR
  • Euro
  • 6,01
  • Nordea AAA Government Bond I growth
  • Euro
  • 4,95
  • Blackrock Funds I ICAV - Blackrock Global High Yie
  • Euro
  • 3,93
  • Nordea Pro Euro Bond I growth
  • Euro
  • 3,38
  • Nordea Finnish Passive Fund I growth
  • Suomi
  • 3,22
  • Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HXE-EUR
  • Euro
  • 3,15

  Palkkiot

  • Palkkiot

  • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
  • 1,11
  • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
  • 0,95

  Esitteet ja katsaukset

  • Asiakirja

  • Avaintietoasiakirja
  • Säännöt

  Basic data

  • Sijoituskatsaus

  Perustiedot

  • Nimi
  • Tuottokori
  • Perusvaluutta
  • EUR
  • Arvo (Perusvaluutta)
  • 3 357 milj.
  • Aloituspäivä
  • 01.04.2009
  • Rahastokategoria
  • -
  • Salkunhoitaja
  • -

  Riski

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Pienempi riskiSuurempi riski
  Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

  Lue lisää sijoituskorin riskeistä ja riskiluokan laskemisesta sijoituskorin Avaintietoasiakirjasta.

  • Kori
  • 94,6
  CO2-tonnia/
  milj. USD

  Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä* tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa sijoituskorin sijoituksiin**. Sijoituskorien hiilijalanjälki lasketaan samalla tavalla kuin sijoitusrahastojen hiilijalanjälki. Sijoituskorin hiilijalanjälki muodostuu sen sijoituskohteina olevien rahastojen omistusten hiilijalanjäljen perusteella.


  *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla.
  **Päivitetään kuukausittain.

  Tärkeää tietoa

  Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tietoa sijoituskoreista, jotka tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa tuotteidensa arvonkehityksen liitettäväksi sijoituskoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Sijoituskorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole suositus valita sijoitusvakuutuksensa arvonkehitystä liitettäväksi tiettyyn sijoituskoriin. Lisää tietoa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tuotteista ja sijoituskoreista saat osoitteesta www.nordea.fi .

  FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista.

  Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eivätkä Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee perehtyä myös muuhun sijoituskoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen tuotemateriaaliin.

  Markkinatilanteesta riippuen sijoituskorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida sijoituskorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen tai säästöjen arvoa määrittävien muiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.