Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Osakekori - Stora Enso

Osuus 360,846 per 23.06

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

23.06.2020 - 23.06.2021
 • Osakekori - Stora Enso
 • Mistä
 • Mihin
PVM: 23.06.2021
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Kori
 • Vuoden alusta -4,19%
 • 1 kk -1,87%
 • 1 v 35,11%
 • 3 v -6,17%
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Kori
 • 1 v 35,11%
 • 2 v 25,51%
 • 3 v -2,10%
 • 5 v 17,00%
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 1,37
 • 3 v -0,02
 • 5 v 0,42
 • 7 v 0,35
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 24,18
 • 3 v. 48,36
 • 5 v. 39,17
 • 7 v. 36,72
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2021
 • 2,99%
 • 2020
 • -29,18%
 • 16,87%
 • 25,75%
 • 18,12%
 • 22,95%
 • 2019
 • 13,38%
 • -5,81%
 • 6,97%
 • 17,76%
 • 34,53%
 • 2018
 • 13,41%
 • 15,01%
 • -1,73%
 • -39,34%
 • -22,25%
 • 2017
 • 8,14%
 • 5,15%
 • 5,64%
 • 10,21%
 • 32,40%
 • 2016
 • -7,00%
 • -4,76%
 • 10,33%
 • 29,28%
 • 26,34%
 • 2015
 • 28,90%
 • -0,66%
 • -27,23%
 • 24,35%
 • 15,86%
 • 2014
 • 6,31%
 • -4,89%
 • -7,37%
 • 12,37%
 • 5,25%
 • 2013
 • -4,12%
 • 7,48%
 • 21,65%
 • 15,99%
 • 45,40%
 • 2012
 • -8,82%
 • -0,10%
 • 8,42%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu korin sijoituksiin 30.04.2021
 • Salkun 10 suurinta sijoitusta 30.04.2021

 • Maa/Valuutta

 • Toimiala/Maturiteetti

 • Osuus (%)

 • Stora Enso R
 • Suomi
 • Perusteollisuus
 • 100,01
 • Other Assets and Liabilities
 • Euro
 • -0,01

Palkkiot

 • Palkkiot

 • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
 • 0,61
 • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
 • 0,50

Esitteet ja katsaukset

 • Asiakirja

 • Avaintietoasiakirja
 • Säännöt

Basic data

 • Sijoituskatsaus

Perustiedot

 • Nimi
 • Osakekori - Stora Enso
 • Perusvaluutta
 • EUR
 • Arvo (Perusvaluutta)
 • 2 milj.
 • Aloituspäivä
 • 30.03.2012
 • Rahastokategoria
 • -
 • Salkunhoitaja
 • -

Riski

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Pienempi riskiSuurempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

Lue lisää sijoituskorin riskeistä ja riskiluokan laskemisesta sijoituskorin Avaintietoasiakirjasta.

 • Kori
 • 306,6
CO2-tonnia/
milj. USD

Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä* tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa sijoituskorin sijoituksiin**. Sijoituskorien hiilijalanjälki lasketaan samalla tavalla kuin sijoitusrahastojen hiilijalanjälki. Sijoituskorin hiilijalanjälki muodostuu sen sijoituskohteina olevien rahastojen omistusten hiilijalanjäljen perusteella.


*MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla.
**Päivitetään kuukausittain.

Tärkeää tietoa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tietoa sijoituskoreista, jotka tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa tuotteidensa arvonkehityksen liitettäväksi sijoituskoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Sijoituskorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole suositus valita sijoitusvakuutuksensa arvonkehitystä liitettäväksi tiettyyn sijoituskoriin. Lisää tietoa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tuotteista ja sijoituskoreista saat osoitteesta www.nordea.fi .

FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista.

Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eivätkä Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee perehtyä myös muuhun sijoituskoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen tuotemateriaaliin.

Markkinatilanteesta riippuen sijoituskorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida sijoituskorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen tai säästöjen arvoa määrittävien muiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.