Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Maapallo 75

Osuus 135,038 per 23.06

Tietoa tuotteesta

Maapallo 75 on sijoituskori, jonka avulla saat laajasti hajautetun ja helpon kokonaisratkaisun säästämiseen ja sijoittamiseen. Sijoituskoriin sovelletaan tiettyjä vastuullisuuskriteerejä. Sijoituskori pyrkii vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä edistämään hyvää hallintotapaa huomioimalla nämä vastuullisuustekijät erityisen huolellisesti sijoituskohteita valittaessa. Maapallo 75 sijoittaa pääasiassa osakemarkkinoille, mutta osa sen varoista sijoitetaan korkomarkkinoille. Sijoituskorin omaisuuslajijakaumaa muutetaan markkinakehityksen ja -näkemyksen mukaan.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

23.06.2020 - 23.06.2021
 • Maapallo 75
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Toukokuussa finanssimarkkinat vetivät henkeä vilkkaan talven ja alkukevään jälkeen ja kurssimuutokset jäivät pieniksi. Osakkeiden positiivinen perusvire säilyi ja huolimatta vilkkaasta inflaatiodebatista jäivät korkomarkkinoidenkin muutokset maltillisiksi kuun aikana. Yritysten erittäin hyvät tulokset ja ennusteet tukivat markkinoita, tosin vahvan alkuvuoden jälkeen odotuksetkin ovat nousseet korkealle.
Toukokuussa ylipainotimme osakkeita ja pidimme alueellisen allokaation neutraalina mitään aluetta erityisesti suosimatta. Joukkolainat pidimme vastaavasti alipainossa niiden osakesijoituksia heikomman tuottopotentiaalin takia. Joukkolainojen sisällä painotimme sijoituksia eurooppalaisiin yrityslainoihin sekä kehittyvien maiden korkosijoituksiin. Valtionlainat säilytimme vahvassa alipainossa niiden matalan tuottotason perusteella.
Kaikkien Maapallokorien tuotto oli toukokuussa positiivinen. Osakemarkkinoilla eurooppalaiset sekä pohjoismaiset osakesijoituksemme pärjäsivät parhaiten. Myös kehittyvien markkinoiden osakesijoitusten tuotto oli positiivista pohjoisamerikkalaisten sijoitusten tuoton jäädessä negatiiviseksi. Korkosijoituksissa kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset tuottivat vahvasti. Myös pohjoisamerikkalaisten yrityslainasijoitusten ja riskiyrityslainasijoitusten tuotot olivat toukokuussa positiivisia valtionlainojen sekä eurooppalaisten yrityslainojen tuottojen jäädessä hivenen negatiiviseksi.
Kesäkuun alussa säilytimme painotuksemme omaisuuslajien välillä ennallaan painottaen osakesijoituksia joukkolainojen kustannuksella.
Sijoituskorin tavoitteena on edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja sijoituskohteena olevien yhtiöiden edellytetään noudattavan hyvää hallintotapaa. Integroimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoituskorin sijoitustoimintaan siten, että valitsemme sijoituskoriin lähes yksinomaan sellaisia sijoituskohteita, jotka huomioivat nämä tekijät toiminnassaan erityisen hyvin.

PVM: 23.06.2021
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Kori
 • Vuoden alusta 9,55%
 • 1 kk 2,48%
 • 1 v 26,61%
 • 3 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Kori
 • 1 v 26,61%
 • 2 v 15,37%
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 3,38
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 7 v -
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 7,13
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2021
 • 5,33%
 • 2020
 • -16,37%
 • 15,86%
 • 6,27%
 • 9,03%
 • 12,27%
 • 2019
 • 3,23%
 • 5,40%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu korin sijoituksiin 30.04.2021

Salkku (Arvopaperilaji)

  Osakkeet (Maa)

   Osakkeet (Toimiala)

    • Salkun 10 suurinta sijoitusta 30.04.2021

    • Maa/Valuutta

    • Toimiala/Maturiteetti

    • Osuus (%)

    • Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR
    • Pohjois-Amerikka
    • 9,81
    • Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR
    • Kehittyville osakemarkkinoille
    • 6,31
    • Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - X EUR
    • Euro
    • 5,60
    • Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund HBI-EUR
    • Euro
    • 4,72
    • Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HB EUR
    • Euro
    • 3,80
    • Nordea Sustainable Equities Global Fund A growth
    • Maailma
    • 24,79
    • Nordea 1 - Global Climate and Envir. Fd BI-EUR
    • Maailma
    • 14,41
    • Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI-EUR
    • Nordics
    • 12,10
    • Wellington Mgmt Fds Ireland PLC-Global Impact Fd T
    • Maailma
    • 11,42
    • Nordea Pro Euro Bond I growth
    • Euro
    • 1,85

    Palkkiot

    • Palkkiot

    • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
    • 1,29
    • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
    • 1,05

    Esitteet ja katsaukset

    • Asiakirja

    • Avaintietoasiakirja
    • Säännöt

    Basic data

    • Sijoituskatsaus

    Perustiedot

    • Nimi
    • Maapallo 75
    • Perusvaluutta
    • EUR
    • Arvo (Perusvaluutta)
    • 221 milj.
    • Aloituspäivä
    • 09.04.2019
    • Rahastokategoria
    • -
    • Salkunhoitaja
    • -

    Riski

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Pienempi riskiSuurempi riski
    Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

    Lue lisää sijoituskorin riskeistä ja riskiluokan laskemisesta sijoituskorin Avaintietoasiakirjasta.

    Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistäminen

    Maapallokorit edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja niissä arvioidaan yhtiöiden hallintotapaa kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

    Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet
    Maapallokoreissa noudatetaan tiukkoja kielteisiin ympäristövaikutuksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä poissulkemisen periaatteita. Varainhoitajia valittaessa suositaan varainhoitajia, joilla on korkea ESG-luokitus. Arvopaperitasolla ei hyväksytä sijoituksia heikoimman luokituksen arvopapereihin.

    Maapallokorien sijoituskohteiden valikoimaan ei hyväksytä sellaisia toimialoja tai yrityksiä, jotka harjoittavat merkittävässä määrin ympäristöä tai yhteiskuntaa vahingoittavaa toimintaa. Tähän liittyviä rajoituksia ovat esimerkiksi sijoitukset kiistanalaisten ja laittomien aseiden tuotantoon ja jakeluun, tupakan tuotantoon ja jakeluun, kivihiilen louhintaan ja epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden etsintään ja tuotantoon. Sijoituskohteiden valikoimaan voidaan hyväksyä yhtiöitä, jotka toimivat tavanomaisia fossiilisia polttoaineita hyödyntävällä toimialalla tai energiantuotannossa, mikäli niillä on uskottava siirtymäsuunnitelma, joka vastaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja pyrkimyksiä.

    Maapallokorien varainhoitajia ja sijoituskohteita valittaessa käytetään ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) huomioivaa luokittelua sekä arviointia ja sovelletaan vähimmäisvaatimuksia. Näin varmistetaan ESG-tekijöiden laatu ja asetetun tavoitetason toteutuminen.

    ESG-vaatimusten toteuttaminen
    Maapallokorien ESG-ominaisuudet saavutetaan normiperusteisella seulonnalla ja vähimmäisvaatimuksilla, jotka liittyvät edellä kuvattuihin toimiala- ja yhtiökohtaisiin rajoituksiin. Tässä hyödynnetään MSCI:n, CDP:n ja TPI:n tietoja.

    ESG-analyysi sisällytetään sijoitusprosessiin valitsemalla varainhoitajia ja sijoituskohteita, joiden strategiassa ja liiketoimintamallissa huomioidaan kestävyystekijät ja jotka ovat noudattamiemme Responsible Investment policy -käytännesääntöjen mukaisia. Nämä tiedot kerätään varainhoitajan asianmukaisen huolellisuuden prosessissa. Lisää tietoa vastuullisen sijoittamisen strategiasta löydät osoitteesta nordea.fi/henkivakuutus.
    Maapallokorien hoidossa pyritään siihen, että varainhoitajilla on ajantasainen ESG-luokitus, ja suositaan varainhoitajia, joilla on korkea luokitus. Luokituksessa käytetään sisäisen luokituksen malliamme, joka perustuu asianmukaisen huolellisuuden prosessissa kerättyihin tietoihin varainhoitajan käyttämistä seulontakriteereistä ja kestävyysindikaattoreista. Arvopaperitasolla pyritään siihen, että valtaosa Maapallokorien sijoituksista on ESG-luokiteltu, eikä sijoituksia heikoimman luokituksen arvopapereihin hyväksytä. Arvopapereiden ESG-luokitus voi olla joko valitun varainhoitajan tai ulkopuolisen, luotettavan ja tunnetun tiedontuottajan, kuten MSCI:n, tekemä. Yhtiöt pisteytetään niiden ESG-tekijöihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Maapallokoreille lasketaan myös hiilijalanjälki.

    • Kori
    • 104,0
    CO2-tonnia/
    milj. USD

    Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä* tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa sijoituskorin sijoituksiin**. Sijoituskorien hiilijalanjälki lasketaan samalla tavalla kuin sijoitusrahastojen hiilijalanjälki. Sijoituskorin hiilijalanjälki muodostuu sen sijoituskohteina olevien rahastojen omistusten hiilijalanjäljen perusteella.


    *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla.
    **Päivitetään kuukausittain.

    Tärkeää tietoa

    Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tietoa sijoituskoreista, jotka tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa tuotteidensa arvonkehityksen liitettäväksi sijoituskoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Sijoituskorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole suositus valita sijoitusvakuutuksensa arvonkehitystä liitettäväksi tiettyyn sijoituskoriin. Lisää tietoa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tuotteista ja sijoituskoreista saat osoitteesta www.nordea.fi .

    FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista.

    Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eivätkä Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee perehtyä myös muuhun sijoituskoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen tuotemateriaaliin.

    Markkinatilanteesta riippuen sijoituskorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida sijoituskorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen tai säästöjen arvoa määrittävien muiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.