Schroder

Global Energy Transition

Kurs 1679,61 per 21.01

Om investeringsvalget

Et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i selskaper som er assosiert med den globale overgangen mot lavere karbonkilder som leder overgangen til ren energi. Eksempler kan være lavkarbo energiproduksjon, distribusjon, lagring, transport, forsyningskjeder, materialleverandører og teknologiselskaper. Energiovergangen vil påvirke hele forsyningskjeden og ikke bare produsenter av ren energi. Fondet vil bare investere i selskaper som genererer minst 50% av inntektene fra aktiviteter som bidrar til overgangen, eller selskaper som spiller en viktig rolle i overgangen, og som vil øke eksponeringen mot disse aktivitetene.
Fondet har bærekraftige investeringer som mål i henhold til artikkel 9 i European Sustainable Finance Disclosure Regulation. 

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Global Energy Transition
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -6,57%
 • 1 mnd. -5,59%
 • 1 år -12,41%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -12,41%
 • 2 år 27,41%
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,95
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 14,43
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 1,32%
 • 0,27%
 • -2,31%
 • -0,78%
 • -1,53%
 • 2020
 • 2,67%
 • 18,06%
 • 21,33%
 • 26,81%
 • 86,49%
 • 2019
 • 10,14%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2021

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.09.2021

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • Cash USD
    • USD
    • 7,80
    • VESTAS WIND SYST
    • Danmark
    • Industrivarer og tjenester
    • 4,29
    • Gamesa Corporacion Tecnologica
    • Spania
    • Industrivarer og tjenester
    • 3,60
    • Red Electrica Corporacion, SA
    • Spania
    • Kraftforsyning
    • 3,40
    • Samsung SDI
    • Sør-Korea
    • Informasjonsteknikk
    • 3,20
    • Ormat Technologies
    • USA
    • Kraftforsyning
    • 3,09
    • SolarEdge Technologies
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 3,05
    • Johnson Matthey PLC
    • England
    • Materialer
    • 2,98
    • Volkswagen Non-voting Pref AG
    • Tyskland
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 2,91
    • Falck Renewables
    • Italia
    • Kraftforsyning
    • 2,64

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,84
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,50

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Schroder Global Energy Transition A Accumulation
    • SFDR klassifisering
    • 9
    • Basisvaluta
    • USD
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 1 576 mill.
    • Etableringsdato
    • 10.07.2019
    • ISIN
    • LU1983299162
    • Kategori
    • -
    • Forvalter
    • Mark Lacey
    • Selskap
    • Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Disclaimer

    Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.