Nordea Investment Funds, Luxembourg

US High Yield ESG Bond Fund HB-EUR

Indre værdi 725,40 pr. 24-06

Om fonden

Fonden investerer i såkaldte High yield-obligationer, dvs. obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering. Fonden investerer kun i virksomheder, der specifikt fokuserer på at overholde internationale standarder inden for menneskerettigheder, forretningsetik og miljø, og som har bopæl eller hovedvirksomhed i Nordamerika. Fonden forvaltes af Aegon, der ligger i Cedar Rapids, USA.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

22-06-2020 - 22-06-2021
 • US High Yield ESG Bond Fund HB-EUR
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 22-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD 0,39%
 • 1 md 0,65%
 • 1 år 6,65%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Akkumuleret afkast (%) Benchmark
 • ÅTD 3,06%
 • 1 md 1,18%
 • 1 år 12,90%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år 6,65%
 • 2 år 3,14%
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%) Benchmark
 • 1 år 12,90%
 • 2 år 6,44%
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år 2,23
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 3,28
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 1,36
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -0,83%
 • 2020
 • -11,50%
 • 7,42%
 • 3,92%
 • 3,75%
 • 2,48%
 • 2019
 • 1,98%
 • 1,47%
 • 2,12%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-04-2021

Obligationer (Land)

  Obligationer (Valuta)

   • Nøgletal 31-05-2021

   • Varighed
   • 5,22
   • Modificeret Varighed
   • 3,40
   • Effektiv rente
   • 3,85
   • Gennemsnitlig rating (S&P)
   • BB - B

   Om nøgletal

   Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
   • 10 største beholdninger pr. 30-04-2021

   • Valuta

   • Løbetid

   • % af beholdning

   • Other Assets and Liabilities
   • 6,64
   • Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028
   • US Dollar
   • > 7 år
   • 2,07
   • Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028
   • US Dollar
   • 5-7 år
   • 1,65
   • GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040
   • US Dollar
   • > 7 år
   • 1,21
   • Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030
   • US Dollar
   • > 7 år
   • 1,20
   • Primo Water Holdings Inc 5.5% 01-04-2025
   • US Dollar
   • 3-5 år
   • 1,13
   • Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027
   • US Dollar
   • 5-7 år
   • 1,13
   • Marriott Ownership Resorts I 6.5% 15-09-2026
   • US Dollar
   • 5-7 år
   • 1,13
   • Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029
   • US Dollar
   • > 7 år
   • 1,12
   • Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027
   • US Dollar
   • 5-7 år
   • 1,11

   Omkostninger

   • Omkostninger

   • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
   • 1,31
   • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,00
   • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,00

   Informationsmateriale

   • Dokumenter

   • Central investorinformation
   • Vedtægter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Information om priser

   ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.
   I Central Investorinformation angives maksimal gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

   Information

   • Navn
   • Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HB - EUR
   • SFDR klassificering
   • Artikel 8
   • Basisvaluta
   • USD
   • Valutasikring
   • Basisvaluta hedged til EUR
   • Formue (Basisvaluta)
   • 498 mio.
   • Startdato
   • 07-02-2019
   • ISIN
   • LU1937721378
   • Benchmark
   • ICE BofA US High Yield Index
   • Kategori
   • Obligationsfond
   • Ansvarlig forvalter
   • Jim Schaeffer, Ben Miller, Kevin Bakker & Derek Thoms
   • Administrationsselskab
   • Nordea Investment Funds S.A.
   • Beskatning ved frie midler
   • Kapitalindkomst, lagerbeskatning
   • Udbyttebetalende
   • Nej

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lav risiko Høj risiko
   Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

   Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

   Bæredygtighed i fonden

   Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende vores ESG-strategi for virksomhedsobligationer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

   Metode
   Fonden investerer i obligationer udstedt af virksomheder med en stærk ESG profil (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Virksomhedernes ESG-profil er klassificeret af en ekstern dataudbyder.

   Politik for fossile brændstoffer
   Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

   Fonds- eller strategispecifikke eksklusioner
   Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Forvalteren undgår investeringer i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder fossile brændstoffer. Fondens forvaltere undgår også at investere i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra våben og krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi.

   Politik for ansvarlige investeringer.
   Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

   Vurdering af virksomhedsledelse
   Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

   • Fond
   • 159,5
   Ton CO2/
   mio. USD
   • Benchmark
   • 335,2

   Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
   Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
   Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
   Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

   Disclaimer

   Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.