Nordea Investment Funds, Luxembourg

Global Responsible Enhanced (Inst.)

Kurs 1287,10 per 23.09

Om investeringsvalget

Fondet er et diversifisert og aktivt produkt som har som mål å gi en avkastning på linje med avkastningen på de globale aksjemarkedene, på en bærekraftig måte og med et lavt karbonavtrykk.
Fondet investerer sin kapital med spesielt fokus på selskapenes evne til å overholde internasjonale standarder for miljøvern, samfunnsansvar og virksomhetsstyring. Investeringsprosessen består av en kvantitativ nedenfra-og-opptilnærming til investering med et fundamentalt overlegg.

Avkastning

Historisk avkastning

23.09.2021 - 23.09.2022
 • Global Responsible Enhanced (Inst.)
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 23.09.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -11,95%
 • 1 mnd. -4,38%
 • 1 år -5,70%
 • 3 år 30,32%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ -8,23%
 • 1 mnd. -2,00%
 • 1 år -2,12%
 • 3 år 33,12%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -5,70%
 • 2 år 6,87%
 • 3 år 9,23%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -2,12%
 • 2 år 9,31%
 • 3 år 10,00%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,37
 • 3 år 0,63
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 13,40
 • 3 år 17,73
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 4,60
 • 3 år 4,08
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -6,52%
 • -6,88%
 • 2021
 • 5,09%
 • 8,05%
 • 3,34%
 • 7,05%
 • 25,61%
 • 2020
 • -5,45%
 • 9,11%
 • 6,66%
 • 1,20%
 • 11,36%
 • 2019
 • 10,72%
 • 2,79%
 • 7,51%
 • 6,17%
 • 29,91%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 29.07.2022

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 29.07.2022

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • Apple
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 4,88
    • Microsoft
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 4,00
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 3,17
    • Amazon.com
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 2,06
    • UnitedHealth Group
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 1,36
    • NVIDIA
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 1,25
    • Home Depot
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 1,20
    • Zoetis
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 1,05
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing
    • Taiwan
    • Informasjonsteknikk
    • 1,01
    • Merck
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 1,00

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 0,26
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 0,20
    • Returprovisjon, i %
    • 0,10

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund BI - NOK
    • Morningstar 31.08.2022
    • 4
    • SFDR klassifisering
    • 8
    • Basisvaluta
    • USD
    • Valutasikring
    • Ikke valutasikret
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 56 565 mill.
    • Etableringsdato
    • 29.11.2018
    • ISIN
    • LU1909042027
    • Benchmark
    • MSCI ACWI Index
    • Kategori
    • Global aksjefond, Enhanced fond
    • Forvalter
    • Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen & Julie Bech
    • Selskap
    • Nordea Investment Funds S.A.
    • Utbyttebetalende
    • Nej

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

    Fondet investerer ikke i selskaper som er utelukket av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet. Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Inv.valg
    • 88,9
    Tonn CO2/
    mill. USD
    • Benchmark
    • 168,5

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
    I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
    Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
    Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.