Nordea Investment Funds, Luxembourg

Global Responsible Enhanced (Inst.)

Kurs 1711,70 per 11.12

Om investeringsvalget

Fondet er et diversifisert og aktivt produkt som har som mål å gi en avkastning på linje med avkastningen på de globale aksjemarkedene, på en bærekraftig måte og med et lavt karbonavtrykk.
Fondet investerer sin kapital med spesielt fokus på selskapenes evne til å overholde internasjonale standarder for miljøvern, samfunnsansvar og virksomhetsstyring. Investeringsprosessen består av en kvantitativ nedenfra-og-opptilnærming til investering med et fundamentalt overlegg.

Avkastning

Historisk avkastning

08.12.2022 - 08.12.2023
 • Global Responsible Enhanced (Inst.)
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 08.12.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 30,52%
 • 1 mnd. 2,47%
 • 1 år 25,23%
 • 3 år 44,45%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 29,56%
 • 1 mnd. 2,37%
 • 1 år 24,98%
 • 3 år 43,77%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 25,23%
 • 2 år 7,61%
 • 3 år 13,04%
 • 5 år 15,22%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 24,98%
 • 2 år 8,75%
 • 3 år 12,86%
 • 5 år 15,58%
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,68
 • 3 år 0,87
 • 5 år 1,03
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 7,80
 • 3 år 10,74
 • 5 år 11,95
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 3,48
 • 3 år 3,35
 • 5 år 3,20
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 15,38%
 • 9,64%
 • -4,51%
 • 2022
 • -6,52%
 • -6,88%
 • 2,86%
 • -0,75%
 • -11,13%
 • 2021
 • 5,09%
 • 8,05%
 • 3,34%
 • 7,05%
 • 25,61%
 • 2020
 • -5,45%
 • 9,11%
 • 6,66%
 • 1,20%
 • 11,36%
 • 2019
 • 10,72%
 • 2,79%
 • 7,51%
 • 6,17%
 • 29,91%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Land)

   Portefølje (Valuta)

    Aksjer (Region)

     Aksjer (Land)

      Aksjer (Sektor)

       Effektiv rente
       Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
       Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
       Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
       Gjennomsnittlig rating
       Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
       Effektiv løpetid
       Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
       • 10 største investeringer 31.10.2023

       • Land / Valuta

       • Sektor / Løpetid

       • % av portefølje

       • Apple
       • USA
       • Informasjonsteknikk
       • 4,95
       • Microsoft
       • USA
       • Informasjonsteknikk
       • 4,70
       • Alphabet
       • USA
       • Kommunikasjonstjenester
       • 3,31
       • NVIDIA
       • USA
       • Informasjonsteknikk
       • 2,66
       • UnitedHealth Group
       • USA
       • Helsetjeneste
       • 1,31
       • Merck
       • USA
       • Helsetjeneste
       • 1,12
       • Home Depot
       • USA
       • Kapitalvarer og tjenester
       • 1,11
       • Linde
       • USA
       • Materialer
       • 1,08
       • Visa
       • USA
       • Finans
       • 1,03
       • Schneider Electric
       • Frankrike
       • Industrivarer og tjenester
       • 1,03

       Priser

       • Omkostninger

       • %

       • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
       • 0,25
       • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
       • 0,20
       • Returprovisjon, i %
       • 0,10

       Dokumenter

       • Dokumenter

       • Nøkkelinformasjon
       • PRIIPs KID
       • Vedtekter
       • Prospekt
       • Årsrapport
       • Halvårsrapport

       Basic data

       • Faktaark

       Fakta

       • Navn
       • Nordea 2 - Global Responsible Enhanced Equity Fund BI - NOK
       • Morningstar 31.10.2023
       • 4
       • SFDR klassifisering
       • 8
       • Basisvaluta
       • USD
       • Valutasikring
       • Ikke valutasikret
       • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
       • 6 899 mill.
       • Etableringsdato
       • 29.11.2018
       • ISIN
       • LU1909042027
       • Benchmark
       • MSCI ACWI Index
       • Kategori
       • Global aksjefond, Enhanced fond
       • Forvalter
       • Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen & Julie Bech
       • Selskap
       • Nordea Investment Funds S.A.
       • Utbyttebetalende
       • Nei

       Risiko

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Lavere risikoHøyere risiko
       Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

       Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

       Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

       Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
       Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

       Investeringsstrategi
       Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

       Nordeas policy for fossilt brensel
       Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

       Sektor- og verdibasert ekskludering
       Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

       Nordeas policy for ansvarlige investeringer
       Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
       Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

       • Inv.valg
       • 72,6
       Tonn CO2/
       mill. USD
       • Benchmark
       • 135,9

       Karbonfotavtrykk
       Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
       I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
       Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
       Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
       Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

       Disclaimer

       Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.