Nordea Investment Funds, Luxembourg

Global Small Cap

Kurs 1479,11 per 24.06

Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i de globale aksjemarkedene i små og mellomstore selskaper, såkalte «small caps». Med små og mellomstore selskaper menes selskaper med relativt lav markedsverdi, opp til 10 milliarder dollar, i sine respektive aksjemarkeder. Valget av aksjer er basert på en vekstorientert prosess. Dette betyr at forvalterne ser etter selskaper med hvor forventet vekst er høyere enn gjennomsnittet. Fondet forvaltes av GW & K Investment Management LLC, basert i Boston, USA.

Avkastning

Historisk avkastning

22.06.2020 - 22.06.2021
 • Global Small Cap
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 22.06.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 15,85%
 • 1 mnd. 2,63%
 • 1 år 37,83%
 • 3 år 45,13%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%)
 • HIÅ 14,78%
 • 1 mnd. 3,95%
 • 1 år 34,98%
 • 3 år 46,17%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 37,83%
 • 2 år 24,20%
 • 3 år 13,22%
 • 5 år 12,35%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 34,98%
 • 2 år 20,98%
 • 3 år 13,49%
 • 5 år 14,73%
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 3,23
 • 3 år 16,11
 • 5 år 14,02
 • 7 år 13,90
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 6,51
 • 3 år 8,09
 • 5 år 6,61
 • 7 år 6,08
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 9,67%
 • 2020
 • -12,15%
 • 11,43%
 • 11,49%
 • 6,17%
 • 15,87%
 • 2019
 • 10,17%
 • -1,14%
 • 4,99%
 • 9,65%
 • 25,38%
 • 2018
 • -6,04%
 • 7,36%
 • -1,46%
 • -12,10%
 • -12,62%
 • 2017
 • 2,44%
 • 1,13%
 • -2,76%
 • 7,65%
 • 8,45%
 • 2016
 • -4,73%
 • -1,53%
 • 4,64%
 • 10,11%
 • 8,10%
 • 2015
 • 13,75%
 • -2,24%
 • 0,37%
 • 6,54%
 • 18,92%
 • 2014
 • 5,25%
 • -3,44%
 • 17,95%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.04.2021

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • SITC International Holdings
    • Hongkong
    • Industrivarer og tjenester
    • 2,38
    • Green Brick Partners
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 2,19
    • Embracer B
    • Sverige
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,01
    • Arjo B
    • Sverige
    • Helsetjeneste
    • 1,90
    • Other Assets and Liabilities
    • USD
    • 1,85
    • Progyny
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 1,84
    • Rafael Holdings
    • USA
    • Eiendom
    • 1,81
    • Kitron
    • Norge
    • Informasjonsteknikk
    • 1,77
    • Hardwoods Distribution
    • Canada
    • Industrivarer og tjenester
    • 1,72
    • Micro-Star International
    • Taiwan
    • Informasjonsteknikk
    • 1,58

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,83
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,50
    • Returprovisjon, i %
    • 0,75

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Informasjon om priser

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
    Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

    Fakta

    • Navn
    • Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - NOK
    • Morningstar 31.05.2021
    • 3
    • SFDR klassifisering
    • Artikkel 8
    • Basisvaluta
    • USD
    • Valutasikring
    • Ikke valutasikret
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 295 mill.
    • Etableringsdato
    • 11.03.2014
    • ISIN
    • LU1029331680
    • Benchmark
    • MSCI World Small Cap Net Return Index
    • Kategori
    • Global aksjefond
    • Forvalter
    • Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
    • Selskap
    • Nordea Investment Funds S.A.
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

    Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Inv.valg
    • 79,8
    Tonn CO2/
    mill. USD
    • Benchmark
    • 139,3

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark . Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk. Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.