Nordea Investment Funds, Luxembourg

Nordic Ideas

Kurs 2325,23 per 21.01

Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i de nordiske aksjemarkedene i små, mellomstore og store nordiske selskaper, eller andre aksjemarkeder i selskaper som har en stor del av sin virksomhet i Norden. Aksjene i fondet velges med omsorg, hvor møter med selskaper er en viktig del av forvalternes analysearbeid. Aksjeutvalget er basert på fundamental analyse, og er ikke avhengig av en fastsatt sammensetning mellom ulike sektorer eller land. Fondets forvalter søker etter selskaper som har en klar forretningsmodell, sterk ledelse og eiere, i tillegg til god økonomi.
Fondet har eierandel i rundt 20 selskaper. Tallet kan variere. 

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Nordic Ideas
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -6,22%
 • 1 mnd. -3,63%
 • 1 år 10,80%
 • 3 år 57,89%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%)
 • HIÅ -6,62%
 • 1 mnd. -3,78%
 • 1 år 11,92%
 • 3 år 63,98%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 10,80%
 • 2 år 17,44%
 • 3 år 16,44%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 11,92%
 • 2 år 16,57%
 • 3 år 17,92%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,70
 • 3 år 0,74
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 13,89
 • 3 år 19,29
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 4,10
 • 3 år 8,66
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 8,83%
 • 8,83%
 • 1,27%
 • 1,04%
 • 21,19%
 • 2020
 • -11,50%
 • 19,41%
 • 14,58%
 • 2,61%
 • 24,24%
 • 2019
 • 9,06%
 • 1,46%
 • -0,51%
 • 7,47%
 • 18,32%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Aksjer (Land)

  Aksjer (Sektor)

   • 10 største investeringer 30.11.2021

   • Land

   • Sektor

   • % av portefølje

   • Novo Nordisk B
   • Danmark
   • Helsetjeneste
   • 9,78
   • Tryg
   • Danmark
   • Finans
   • 7,35
   • Sampo A
   • Finland
   • Finans
   • 7,20
   • F-Secure
   • Finland
   • Informasjonsteknikk
   • 5,65
   • Evolution
   • Sverige
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 4,91
   • Essity B
   • Sverige
   • Dagligvarer
   • 4,82
   • Atlas Copco A
   • Sverige
   • Industrivarer og tjenester
   • 4,82
   • Gjensidige Forsikring
   • Norge
   • Finans
   • 4,72
   • Kindred Group SDB
   • Sverige
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 4,00
   • Vestas Wind Systems
   • Danmark
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,89

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,79
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 1,50
   • Returprovisjon, i %
   • 0,75

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Informasjon om priser

   Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
   Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

   Fakta

   • Navn
   • Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BP - NOK
   • Morningstar 31.12.2021
   • 2
   • SFDR klassifisering
   • 8
   • Basisvaluta
   • EUR
   • Valutasikring
   • Ikke valutasikret
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 78 mill.
   • Etableringsdato
   • 05.10.2018
   • ISIN
   • LU0915372907
   • Benchmark
   • MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)
   • Kategori
   • Nordiske aksjefond
   • Forvalter
   • Niklas Kristoffersson, Marie Karlsson
   • Selskap
   • Nordea Investment Funds, Luxembourg
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Bærekraftsrelatert informasjon

   Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

   Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

   Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

   Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

   Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
   Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

   En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

   • Inv.valg
   • 40,7
   Tonn CO2/
   mill. USD
   • Benchmark
   • 83,0

   Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
   I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
   Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
   Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
   Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.