Nordea Investment Funds, Luxembourg

Flexible Fixed Income

Kurs 1016,60 per 25.11

Om investeringsvalget

Et rentefond som investerer globalt i et bredt spekter av rentebærende obligasjoner, for eksempel statsobligasjoner, selskapsobligasjoner,  obligasjoner i emerging markets områder og eiendomsobligasjoner. Fondets forvaltning kjennetegnes av fleksibiliteten i valg av obligasjoner og ulike regioner.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 25.11.2022
 • Flexible Fixed Income
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -6,08%
 • 1 mnd. 2,20%
 • 1 år -5,31%
 • 3 år -4,48%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ -0,08%
 • 1 mnd. 0,11%
 • 1 år -0,14%
 • 3 år -1,18%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -5,31%
 • 2 år -3,00%
 • 3 år -1,52%
 • 5 år 0,24%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -0,14%
 • 2 år -0,35%
 • 3 år -0,40%
 • 5 år -0,39%
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,25
 • 3 år -0,61
 • 5 år -0,25
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 5,55
 • 3 år 3,78
 • 5 år 3,18
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 5,47
 • 3 år 3,76
 • 5 år 3,16
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -3,75%
 • -5,02%
 • -0,20%
 • 2021
 • -1,05%
 • 0,97%
 • 0,80%
 • -0,24%
 • 0,46%
 • 2020
 • -0,61%
 • 1,34%
 • 0,26%
 • 0,09%
 • 1,07%
 • 2019
 • 3,03%
 • 1,50%
 • 0,92%
 • 0,66%
 • 6,24%
 • 2018
 • 0,42%
 • -0,63%
 • 0,28%
 • -0,01%
 • 0,06%
 • 2017
 • 1,16%
 • 0,53%
 • 0,05%
 • 0,63%
 • 2,39%
 • 2016
 • 0,83%
 • -2,02%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Obligasjoner (Land)

  Obligasjoner (Valuta)

   • Nøkkeltall 31.10.2022

   • Effektiv rente
   • 5,05%
   • Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
   • 3,09
   • Gjennomsnittlig rating
   • AAA - AA
   • Effektiv løpetid
   • 8,28 år

   Om nøkkeltal

   • 10 største investeringer 30.09.2022

   • Valuta

   • Løpetid

   • % av portefølje

   • Australia Government Bond 0.5% 21-09-2026
   • AUD
   • 3-5 år
   • 7,01
   • Nykredit Realkredit 1% 04-01-2023 SDO AR H
   • DKK
   • < 1 år
   • 6,79
   • United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029
   • USD
   • 5-7 år
   • 6,61
   • Other Assets and Liabilities
   • EUR
   • 6,50
   • United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029
   • USD
   • 5-7 år
   • 5,23
   • United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026
   • USD
   • 3-5 år
   • 4,61
   • Sweden Government Bond 1% 12-11-2026
   • SEK
   • 3-5 år
   • 4,60
   • Australia Government Bond 4.25% 21-04-2026
   • AUD
   • 3-5 år
   • 4,42
   • Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T
   • DKK
   • < 1 år
   • 4,08
   • Canadian Government Bond 1% 01-09-2026
   • CAD
   • 3-5 år
   • 10,40

   Priser

   • Omkostninger

   • %

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,06
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 0,80
   • Returprovisjon, i %
   • 0,40

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Informasjon om priser

   Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
   Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

   Fakta

   • Navn
   • Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HB - NOK
   • SFDR klassifisering
   • -
   • Basisvaluta
   • EUR
   • Valutasikring
   • Basisvaluta sikret til NOK
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 23 718 mill.
   • Etableringsdato
   • 20.04.2016
   • ISIN
   • LU0915366685
   • Benchmark
   • EURIBOR 1M
   • Kategori
   • -
   • Forvalter
   • Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
   • Selskap
   • Nordea Investment Funds S.A.
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Bærekraftsrelatert informasjon

   Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

   Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
   Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

   En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

   Disclaimer

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.