Nordea Investment Funds, Luxembourg

North American Small Cap

Kurs 1948,82 per 25.11

Om investeringsvalget

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 25.11.2022
 • North American Small Cap
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 8,29%
 • 1 mnd. -1,24%
 • 1 år 6,92%
 • 3 år 31,25%
 • 10 år 253,76%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 1,05%
 • 1 mnd. 0,11%
 • 1 år -3,31%
 • 3 år 32,95%
 • 10 år 365,98%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 6,92%
 • 2 år 16,71%
 • 3 år 9,49%
 • 5 år 6,32%
 • 10 år 13,47%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -3,31%
 • 2 år 15,83%
 • 3 år 9,96%
 • 5 år 10,43%
 • 10 år 16,64%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,02
 • 3 år 0,51
 • 5 år 0,27
 • 7 år 0,33
 • 10 år 0,67
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 12,48
 • 3 år 18,08
 • 5 år 18,55
 • 7 år 18,67
 • 10 år 17,28
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 5,72
 • 3 år 7,44
 • 5 år 7,82
 • 7 år 7,08
 • 10 år 6,52
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -3,32%
 • 0,37%
 • 8,80%
 • 2021
 • 14,38%
 • 2,76%
 • 1,50%
 • 5,69%
 • 26,10%
 • 2020
 • -21,04%
 • 10,40%
 • 0,57%
 • 11,02%
 • -2,67%
 • 2019
 • 12,78%
 • -2,67%
 • 3,02%
 • 6,99%
 • 20,99%
 • 2018
 • -7,99%
 • 9,16%
 • -1,08%
 • -15,87%
 • -16,42%
 • 2017
 • 0,39%
 • -3,19%
 • 1,49%
 • 4,52%
 • 3,10%
 • 2016
 • -7,81%
 • 2,68%
 • 2,99%
 • 24,15%
 • 21,03%
 • 2015
 • 12,43%
 • -4,69%
 • -1,82%
 • 7,15%
 • 12,74%
 • 2014
 • -2,29%
 • 4,56%
 • -0,92%
 • 24,48%
 • 26,01%
 • 2013
 • 18,40%
 • 4,59%
 • 9,17%
 • 9,94%
 • 48,64%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Aksjer (Land)

  Aksjer (Sektor)

   • 10 største investeringer 30.09.2022

   • Land / Valuta

   • Sektor / Løpetid

   • % av portefølje

   • Air Transport Services Group
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 4,38
   • BJ's Wholesale Club Holdings
   • USA
   • Dagligvarer
   • 4,29
   • White Mountains Insurance Group
   • USA
   • Finans
   • 4,16
   • UniFirst
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,34
   • Premier
   • USA
   • Helsetjeneste
   • 3,30
   • McGrath RentCorp
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,20
   • Cannae Holdings
   • USA
   • Finans
   • 3,06
   • Comfort Systems USA
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 2,78
   • Armstrong World Industries
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 2,58
   • Other Assets and Liabilities
   • USD
   • 2,57

   Priser

   • Omkostninger

   • %

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,84
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 1,50
   • Returprovisjon, i %
   • 0,75

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Informasjon om priser

   Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

   Fakta

   • Navn
   • Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP - NOK
   • Morningstar 31.10.2022
   • 2
   • SFDR klassifisering
   • -
   • Basisvaluta
   • USD
   • Valutasikring
   • Ikke valutasikret
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 367 mill.
   • Etableringsdato
   • 20.11.2012
   • ISIN
   • LU0826404872
   • Benchmark
   • Russell 2000 Value Index (Net Return)
   • Kategori
   • Nord-amerikanske aksjefond
   • Forvalter
   • J. Justin Akin, R. Andrew Beck, James C. Shircliff, CFA
   • Selskap
   • Nordea Investment Funds S.A.
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Bærekraftsrelatert informasjon

   Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

   Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
   Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

   En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

   • Inv.valg
   • 119,1
   Tonn CO2/
   mill. USD
   • Benchmark
   • 186,6

   Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
   I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
   Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
   Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
   Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

   Disclaimer

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.