Nordea Investment Funds, Luxembourg

North American Small Cap Fund BP-EUR

Indre værdi 1221,47 pr. 24-06

Om fonden

Fondens investerer i aktier med en lav markedsværdi, først og fremmest fra USA. Fondens forvalter, River Road investerer i overensstemmelse med en investeringsstrategi der udnytter afkastpotentialet der opstår som følge af investorernes adfærd, der forårsager en forskellig vurdering af virksomheders fundamentale vækst potentiale. Processen inkluderer både fundamental analyse af virksomheder, portefølje konstruktion og stram risikostyring. Aktieudvælgelsen er vigtig, og derfor kan fonden afvige en del fra sit benchmark.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

22-06-2020 - 22-06-2021
 • North American Small Cap Fund BP-EUR
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 22-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD 19,76%
 • 1 md -0,05%
 • 1 år 39,85%
 • 3 år 3,73%
 • 10 år -
 • Akkumuleret afkast (%) Benchmark
 • ÅTD 30,65%
 • 1 md 4,67%
 • 1 år 64,86%
 • 3 år 30,40%
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år 39,85%
 • 2 år 8,86%
 • 3 år 1,23%
 • 5 år 6,51%
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%) Benchmark
 • 1 år 64,86%
 • 2 år 16,90%
 • 3 år 9,25%
 • 5 år 13,62%
 • 10 år -
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år 2,41
 • 3 år 0,05
 • 5 år 0,25
 • 7 år 0,30
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 16,88
 • 3 år 30,82
 • 5 år 26,07
 • 7 år 23,89
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 7,39
 • 3 år 9,79
 • 5 år 8,57
 • 7 år 8,12
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 19,84%
 • 2020
 • -32,30%
 • 16,18%
 • -1,25%
 • 17,60%
 • -8,66%
 • 2019
 • 16,08%
 • -3,02%
 • 0,88%
 • 7,44%
 • 22,00%
 • 2018
 • -6,27%
 • 11,02%
 • -0,54%
 • -19,79%
 • -16,99%
 • 2017
 • -0,41%
 • -7,30%
 • 3,19%
 • -0,01%
 • -4,74%
 • 2016
 • -6,11%
 • 3,74%
 • 6,91%
 • 22,40%
 • 27,46%
 • 2015
 • 17,19%
 • -5,76%
 • -9,38%
 • 6,32%
 • 6,40%
 • 2014
 • -0,92%
 • 2,57%
 • 2,38%
 • 11,81%
 • 16,32%
 • 2013
 • 15,73%
 • -0,31%
 • 6,09%
 • 6,68%
 • 30,57%
 • 2012
 • -3,08%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-04-2021

Aktier (Land)

  Aktier (Sektor)

   • 10 største beholdninger pr. 30-04-2021

   • Land / Valuta

   • Sektor / Løbetid

   • % af beholdning

   • Other Assets and Liabilities
   • US Dollar
   • 9,53
   • Cannae Holdings
   • USA
   • Finans
   • 4,01
   • White Mountains Insurance Group
   • USA
   • Finans
   • 3,89
   • Air Transport Services Group
   • USA
   • Industri
   • 3,81
   • BJ's Wholesale Club Holdings
   • USA
   • Stabilt forbrug
   • 3,55
   • NCR
   • USA
   • It
   • 3,34
   • Avaya Holdings
   • USA
   • It
   • 3,12
   • Premier
   • USA
   • Medicinal
   • 3,04
   • Murphy USA
   • USA
   • Cyklisk forbrug
   • 2,84
   • UniFirst
   • USA
   • Industri
   • 2,80

   Omkostninger

   • Omkostninger

   • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
   • 1,84
   • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,00
   • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,00

   Informationsmateriale

   • Dokumenter

   • Central investorinformation
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Information om priser

   ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.
   I Central Investorinformation angives maksimal gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

   Information

   • Navn
   • Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP - EUR
   • Morningstar 31-05-2021
   • 1
   • SFDR klassificering
   • Artikel 6
   • Basisvaluta
   • USD
   • Formue (Basisvaluta)
   • 62 mio.
   • Startdato
   • 01-10-2012
   • ISIN
   • LU0826404526
   • Benchmark
   • Russell 2000 Value Index - Net Return Index
   • Kategori
   • Aktiefond
   • Ansvarlig forvalter
   • J. Justin Akin, R. Andrew Beck, James C. Shircliff, CFA
   • Administrationsselskab
   • Nordea Investment Funds S.A.
   • Beskatning ved frie midler
   • Aktieindkomst, lagerbeskatning
   • Udbyttebetalende
   • Nej

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lav risiko Høj risiko
   Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

   Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

   Bæredygtighed i fonden

   Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

   Politik for ansvarlige investeringer.
   Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

   Vurdering af virksomhedsledelse
   Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

   • Fond
   • 96,2
   Ton CO2/
   mio. USD
   • Benchmark
   • 195,6

   Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
   Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
   Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
   Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

   Disclaimer

   Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.