JPMorgan

Managed Reserves Fund

Kurs 96609,97 per 21.01

Om investeringsvalget

Fondets mål er å oppnå høyere avkastning enn de amerikanske pengemarkedsrentene ved å investere hovedsakelig i dollarnoterte kortsiktige obligasjoner eller andre rentebærende instrumenter.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • Managed Reserves Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,38%
 • 1 mnd. -1,46%
 • 1 år 4,64%
 • 3 år 7,28%
 • 10 år 62,10%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 4,64%
 • 2 år -0,16%
 • 3 år 2,37%
 • 5 år 2,14%
 • 10 år 4,95%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,35
 • 3 år 0,10
 • 5 år 0,09
 • 7 år 0,18
 • 10 år 0,33
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 11,56
 • 3 år 14,99
 • 5 år 13,10
 • 7 år 12,26
 • 10 år 11,33
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -0,18%
 • 0,41%
 • 2,54%
 • 0,22%
 • 3,00%
 • 2020
 • 18,69%
 • -5,67%
 • -2,54%
 • -9,94%
 • -1,72%
 • 2019
 • -0,24%
 • -0,17%
 • 7,29%
 • -2,89%
 • 3,76%
 • 2018
 • -4,13%
 • 4,46%
 • 0,79%
 • 6,72%
 • 7,71%
 • 2017
 • -0,23%
 • -1,94%
 • -4,67%
 • 3,12%
 • -3,82%
 • 2016
 • -5,96%
 • 1,58%
 • -3,75%
 • 7,20%
 • -1,45%
 • 2015
 • 8,72%
 • -2,82%
 • 8,44%
 • 3,56%
 • 18,65%
 • 2014
 • -1,21%
 • 2,57%
 • 4,70%
 • 15,95%
 • 23,01%
 • 2013
 • 4,90%
 • 4,66%
 • -1,36%
 • 0,98%
 • 9,36%
 • 2012
 • -4,11%
 • 4,33%
 • -3,56%
 • -2,69%
 • -6,12%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.12.2021

Obligasjoner (Land)

  Obligasjoner (Valuta)

   • 10 største investeringer 31.12.2021

   • Valuta

   • Løpetid

   • % av portefølje

   • JPMorgan - US Dollar Liquidity Fund
   • 6,17
   • QATAR NATIONAL BANK Q.P.S.C. 2022/11/01
   • 1,26
   • State Street Corp 15/05/2023
   • USD
   • 1-3 år
   • 1,14
   • SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2022/05/19
   • 1,09
   • CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 2022/05/27
   • USD
   • < 1 år
   • 1,05
   • 0.33% DAI/ICHI LIFE HOLDINGS, INC. 2022/09/12
   • 1,03
   • Var% BANK OF MONTREAL 2023/04/14
   • USD
   • 1-3 år
   • 1,01
   • WESTPAC BANKING CORPORATION 25/11/2022
   • 1,01
   • 2,95% BNP Paribas SA 23/05/2022
   • USD
   • < 1 år
   • 0,98
   • 2,375% KFW 29/12/2022
   • USD
   • < 1 år
   • 0,90

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 0,60
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 0,40
   • Returprovisjon, i %
   • 0,25
   • Suksesshonorar, %
   • 0,00

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • JPMorgan Managed Reserves Fund A (acc)
   • SFDR klassifisering
   • 6
   • Basisvaluta
   • USD
   • Valutasikring
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 3 220 mill.
   • Etableringsdato
   • 10.06.2010
   • ISIN
   • LU0513027705
   • Kategori
   • -
   • Forvalter
   • David Martucci, Kyongsoo Noh
   • Selskap
   • JP Morgan Funds
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.