JPMorgan

Managed Reserves Fund

Indre værdi 68157,73 pr. 24-06

Om fonden

Fonden søger at opnå et afkast udover de amerikanske pengemarkeder primært ved investering i USD denominerede, kortfristede gældspapirer.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

24-06-2020 - 24-06-2021
 • Managed Reserves Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 24-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD 2,64%
 • 1 md 2,26%
 • 1 år -5,52%
 • 3 år 2,07%
 • 10 år 29,56%
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år -5,52%
 • 2 år -1,45%
 • 3 år 0,68%
 • 5 år -0,18%
 • 10 år 2,62%
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år -0,75
 • 3 år 0,20
 • 5 år 0,04
 • 7 år 0,42
 • 10 år 0,34
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 6,54
 • 3 år 5,86
 • 5 år 6,57
 • 7 år 7,58
 • 10 år 7,62
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 4,51%
 • 2020
 • 1,66%
 • -0,69%
 • -4,28%
 • -4,58%
 • -7,79%
 • 2019
 • 2,72%
 • -0,55%
 • 5,15%
 • -2,52%
 • 4,70%
 • 2018
 • -2,41%
 • 6,27%
 • 1,32%
 • 1,70%
 • 6,86%
 • 2017
 • -1,08%
 • -6,09%
 • -2,98%
 • -1,32%
 • -11,07%
 • 2016
 • -4,23%
 • 2,65%
 • -0,23%
 • 5,78%
 • 3,76%
 • 2015
 • 13,32%
 • -3,91%
 • 0,08%
 • 2,75%
 • 11,97%
 • 2014
 • 0,22%
 • 0,89%
 • 8,39%
 • 3,67%
 • 13,61%
 • 2013
 • 3,13%
 • -2,13%
 • -3,00%
 • -1,97%
 • -4,03%
 • 2012
 • -2,81%
 • 6,20%
 • -2,49%
 • -1,90%
 • -1,27%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-05-2021

Obligationer (Løbetid)

  • 10 største beholdninger pr. 31-05-2021

  • Valuta

  • Løbetid

  • % af beholdning

  • JPMorgan - US Dollar Liquidity Fund
  • 9,50
  • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2021/06/01
  • 1,32
  • QATAR NATIONAL BANK Q.P.S.C. 2022/11/01
  • 1,13
  • Var% BANK OF MONTREAL 2023/04/14
  • US Dollar
  • 1-3 år
  • 1,05
  • State Street Corp 15/05/2023
  • US Dollar
  • 1-3 år
  • 1,03
  • 0.63% DEUTSCHE BANK AG 2021/07/26
  • 0,98
  • SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2022/05/19
  • 0,97
  • FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 2021/12/21
  • 0,95
  • CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 2022/05/27
  • US Dollar
  • < 1 år
  • 0,95
  • 0.29% CHIBA BANK, LTD. 2021/07/06
  • 0,94

  Omkostninger

  • Omkostninger

  • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
  • 0,60
  • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
  • 0,00
  • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
  • 0,00

  Informationsmateriale

  • Dokumenter

  • Central investorinformation
  • Vedtægter
  • Prospekt
  • Årsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Faktaark

  Information om priser

  ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.
  I Central Investorinformation angives maksimal gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

  Information

  • Navn
  • JPMorgan Managed Reserves Fund A (acc)
  • SFDR klassificering
  • Artikel 6
  • Basisvaluta
  • USD
  • Valutasikring
  • Fonden er ikke valutasikret
  • Formue (Basisvaluta)
  • 3.655 mio.
  • Startdato
  • 10-06-2010
  • ISIN
  • LU0513027705
  • Kategori
  • Obligationsfond
  • Ansvarlig forvalter
  • David Martucci
  • Administrationsselskab
  • JP Morgan Funds
  • Beskatning ved frie midler
  • Kapitalindkomst, lagerbeskatning
  • Udbyttebetalende
  • Nej

  Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lav risiko Høj risiko
  Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

  Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

  Disclaimer

  Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.