Nordea Investment Funds, Luxembourg

Alpha 10 MA

Kurs 135,67 per 25.11

Om investeringsvalget

Et hedgefond som investerer globalt i forskjellige aktivaklasser gjennom lange og korte posisjoner, både som direkte investeringer og ved bruk av derivater. Investeringene gjøres hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner, valutaterminer og råvarederivater. Fondet vil over tid etterstrebe å ha en årlig volatilitet på 10%.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 25.11.2022
 • Alpha 10 MA
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -3,15%
 • 1 mnd. 2,87%
 • 1 år -0,15%
 • 3 år 14,98%
 • 10 år 61,11%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ -0,08%
 • 1 mnd. 0,11%
 • 1 år -0,14%
 • 3 år -1,18%
 • 10 år -2,40%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -0,15%
 • 2 år 3,73%
 • 3 år 4,76%
 • 5 år 3,89%
 • 10 år 4,88%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -0,14%
 • 2 år -0,35%
 • 3 år -0,40%
 • 5 år -0,39%
 • 10 år -0,24%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,22
 • 3 år 0,44
 • 5 år 0,37
 • 7 år 0,59
 • 10 år 0,53
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 8,65
 • 3 år 8,21
 • 5 år 7,16
 • 7 år 7,07
 • 10 år 7,27
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 8,59
 • 3 år 8,19
 • 5 år 7,15
 • 7 år 7,06
 • 10 år 7,27
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -3,77%
 • -4,33%
 • 0,38%
 • 2021
 • 1,58%
 • 3,29%
 • 2,38%
 • 3,37%
 • 11,04%
 • 2020
 • 2,23%
 • 1,95%
 • 2,11%
 • 1,32%
 • 7,82%
 • 2019
 • 5,45%
 • 0,09%
 • 1,90%
 • 0,76%
 • 8,35%
 • 2018
 • 0,88%
 • -2,35%
 • 1,92%
 • -3,66%
 • -3,28%
 • 2017
 • 6,42%
 • -1,13%
 • 0,06%
 • 2,23%
 • 7,63%
 • 2016
 • 5,88%
 • 5,13%
 • 3,13%
 • -4,57%
 • 9,55%
 • 2015
 • 6,58%
 • -1,82%
 • 2,32%
 • 0,83%
 • 7,96%
 • 2014
 • -0,57%
 • 7,58%
 • 0,31%
 • -2,94%
 • 4,14%
 • 2013
 • 1,08%
 • -2,58%
 • -1,76%
 • 2,57%
 • -0,77%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 29.07.2022
 • 10 største investeringer 29.07.2022

 • Land / Valuta

 • Sektor / Løpetid

 • % av portefølje

 • Novo Nordisk B
 • Danmark
 • Helsetjeneste
 • 3,81
 • Other Assets and Liabilities
 • EUR
 • 21,93
 • Coca-Cola
 • USA
 • Dagligvarer
 • 2,82
 • Alphabet
 • USA
 • Kommunikasjonstjenester
 • 2,33
 • Mastercard
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 1,91
 • Visa
 • USA
 • Informasjonsteknikk
 • 1,89
 • PepsiCo
 • USA
 • Dagligvarer
 • 1,86
 • United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023
 • USD
 • < 1 år
 • 1,82
 • Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022
 • EUR
 • < 1 år
 • 1,69
 • United States Treasury Note/ 2% 31-10-2022
 • USD
 • < 1 år
 • 1,64

Priser

 • Omkostninger

 • %

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 1,99
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 1,70
 • Returprovisjon, i %
 • 0,85

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Vedtekter
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Informasjon om priser

Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

Fakta

 • Navn
 • Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HB - NOK
 • SFDR klassifisering
 • -
 • Basisvaluta
 • EUR
 • Valutasikring
 • Basisvaluta sikret til NOK
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 46 982 mill.
 • Etableringsdato
 • 29.01.2010
 • ISIN
 • LU0445386526
 • Benchmark
 • EURIBOR 1M
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • Asbjørn Trolle Hansen
 • Selskap
 • Nordea Investment Funds S.A.
 • Utbyttebetalende
 • Nei

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelatert informasjon

Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

Disclaimer

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.