Wellington

US Research Equity Fund

Kurs 525,70 per 21.01

Om investeringsvalget

Fondet er aktivt forvaltet mot S & P 500-indeksen, og investerer hovedsakleig i selskaper som har sitt hovedkontor eller sin virksomhet i USA.
Gjennom investeringsstrategien velger man fondets aksjer basert på grunnleggende analyse utført av globale bransjeanalytikere. Over tid vil fondet ikke være rettet mot en bestemt investeringsmodell (f.eks. Vekst, verdi, småselskaper).

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • US Research Equity Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -8,90%
 • 1 mnd. -8,40%
 • 1 år 13,87%
 • 3 år 69,04%
 • 10 år 431,24%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 13,87%
 • 2 år 13,59%
 • 3 år 19,12%
 • 5 år 14,45%
 • 10 år 18,18%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,68
 • 3 år 0,90
 • 5 år 0,75
 • 7 år 0,75
 • 10 år 1,05
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 18,21
 • 3 år 18,34
 • 5 år 16,68
 • 7 år 15,96
 • 10 år 14,86
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 4,64%
 • 8,35%
 • 1,79%
 • 9,73%
 • 26,63%
 • 2020
 • -4,88%
 • 13,27%
 • 6,02%
 • 2,88%
 • 17,52%
 • 2019
 • 13,34%
 • 3,43%
 • 6,69%
 • 5,11%
 • 31,46%
 • 2018
 • -5,26%
 • 7,28%
 • 7,16%
 • -10,40%
 • -2,41%
 • 2017
 • 6,87%
 • 0,90%
 • -2,48%
 • 8,02%
 • 13,58%
 • 2016
 • -7,64%
 • 3,76%
 • 0,22%
 • 8,39%
 • 4,10%
 • 2015
 • 11,89%
 • -2,84%
 • 0,89%
 • 10,78%
 • 21,50%
 • 2014
 • 0,65%
 • 7,42%
 • 3,65%
 • 23,24%
 • 38,11%
 • 2013
 • 16,10%
 • 8,44%
 • 5,31%
 • 10,75%
 • 46,85%
 • 2012
 • 11,17%
 • -0,60%
 • 1,68%
 • -2,21%
 • 9,87%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 29.10.2021

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 29.10.2021

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • Microsoft
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 6,87
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 5,23
    • Amazon.Com
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 3,83
    • Apple
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 3,33
    • Tesla Motors
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 2,33
    • Facebook
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,24
    • Charles Schwab
    • USA
    • Finans
    • 1,97
    • PNC Financial Services Group
    • USA
    • Finans
    • 1,64
    • Morgan Stanley
    • USA
    • Finans
    • 1,51
    • Charter Communications Inc
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 1,39

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,63
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 0,60
    • Returprovisjon, i %
    • 0,45

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Wellington US Research Equity Fund USD
    • SFDR klassifisering
    • 8
    • Basisvaluta
    • USD
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 2 926 mill.
    • Etableringsdato
    • 30.01.2009
    • ISIN
    • LU0412097049
    • Kategori
    • Eksterne fond
    • Selskap
    • Wellington Management Funds (Luxembourg)
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Disclaimer

    Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.