Nordea Investment Funds, Luxembourg

Klima & Miljø

Kurs 309,12 per 25.11

Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i globale aksjemarkeder. Investeringene er foretatt i selskaper som direkte eller indirekte er involvert prosjekter som fører til en mer effektiv utnyttelse av verdensressursene.
Eksempler på slike områder er ressurseffektive teknologier, utslippskontroll, vann- og avfallshåndtering, fornybar energi, avanserte materialer, biodrivstoff og landbruk.
Fondet har eierandel i om lag 50 selskaper. Tallet kan variere.
Fondet er dekket av Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

24.11.2021 - 25.11.2022
 • Klima & Miljø
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -7,05%
 • 1 mnd. 3,12%
 • 1 år -6,64%
 • 3 år 49,85%
 • 10 år 411,87%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ -4,90%
 • 1 mnd. 1,38%
 • 1 år -5,47%
 • 3 år 32,85%
 • 10 år 334,57%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -6,64%
 • 2 år 10,13%
 • 3 år 14,43%
 • 5 år 12,96%
 • 10 år 17,74%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -5,47%
 • 2 år 9,52%
 • 3 år 9,93%
 • 5 år 11,68%
 • 10 år 15,83%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,64
 • 3 år 0,86
 • 5 år 0,79
 • 7 år 0,86
 • 10 år 1,12
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 14,48
 • 3 år 15,88
 • 5 år 15,11
 • 7 år 14,45
 • 10 år 13,45
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 9,36
 • 3 år 8,75
 • 5 år 7,88
 • 7 år 7,22
 • 10 år 7,16
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -9,90%
 • -5,00%
 • 4,47%
 • 2021
 • 5,35%
 • 6,62%
 • 4,76%
 • 8,25%
 • 27,37%
 • 2020
 • -6,32%
 • 15,41%
 • 10,19%
 • 6,71%
 • 27,12%
 • 2019
 • 15,04%
 • 4,38%
 • 6,55%
 • 7,06%
 • 36,98%
 • 2018
 • -7,54%
 • 1,93%
 • 1,15%
 • -8,18%
 • -12,47%
 • 2017
 • 8,54%
 • 4,03%
 • 2,81%
 • 7,73%
 • 25,05%
 • 2016
 • -5,82%
 • -1,19%
 • 5,71%
 • 11,88%
 • 10,07%
 • 2015
 • 11,08%
 • -1,19%
 • -3,70%
 • 11,97%
 • 18,34%
 • 2014
 • 3,93%
 • 5,58%
 • -4,05%
 • 13,32%
 • 19,30%
 • 2013
 • 13,24%
 • 6,53%
 • 10,17%
 • 6,82%
 • 41,97%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.09.2022

    • Land / Valuta

    • Sektor / Løpetid

    • % av portefølje

    • Republic Services
    • USA
    • Industrivarer og tjenester
    • 5,75
    • Waste Management
    • USA
    • Industrivarer og tjenester
    • 4,69
    • Linde
    • USA
    • Materialer
    • 3,58
    • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M
    • Tyskland
    • Finans
    • 3,26
    • Air Liquide
    • Frankrike
    • Materialer
    • 3,12
    • Synopsys
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 2,75
    • Fortis Inc/Canada
    • Canada
    • Kraftforsyning
    • 2,57
    • Eversource Energy
    • USA
    • Kraftforsyning
    • 2,52
    • Emerson Electric
    • USA
    • Industrivarer og tjenester
    • 2,46
    • Chart Industries
    • USA
    • Industrivarer og tjenester
    • 2,33

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,79
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,50
    • Returprovisjon, i %
    • 0,75

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Informasjon om priser

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.
    Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

    Fakta

    • Navn
    • Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP - NOK
    • Morningstar 31.10.2022
    • 5
    • SFDR klassifisering
    • 9
    • Basisvaluta
    • EUR
    • Valutasikring
    • Ikke valutasikret
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 100 801 mill.
    • Etableringsdato
    • 13.03.2008
    • ISIN
    • LU0348926360
    • Benchmark
    • MSCI World Index (Net Return)
    • Kategori
    • Global aksjefond
    • Forvalter
    • Thomas Sørensen & Henning Padberg
    • Selskap
    • Nordea Investment Funds S.A.
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 9 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte en tematisk strategi. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Fondet investerer i selskaper som er involvert i utvikling av løsninger som bidrar til å løse klima- og miljøutfordringer.
    Investeringsuniverset er kategorisert i tre investeringsklynger, alternativ energi, ressurseffektivitet og miljøvern, som består av en rekke underliggende klima- og miljøstrategier. En grunnleggende «bottom up» investeringsprosess identifiserer selskaper som får betydelige fremtidige kontantstrømmer ved eksponering fra ulike strategier.

    Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

    Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Inv.valg
    • 350,9
    Tonn CO2/
    mill. USD
    • Benchmark
    • 148,5

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
    I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
    Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
    Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.