T. Rowe Price

Japanese Equity Fund

Kurs 169,19 per 24.06

Avkastning

Historisk avkastning

24.06.2020 - 24.06.2021
 • Japanese Equity Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 24.06.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -6,16%
 • 1 mnd. 3,43%
 • 1 år 8,61%
 • 3 år 33,86%
 • 10 år 301,11%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 8,61%
 • 2 år 18,92%
 • 3 år 10,21%
 • 5 år 13,04%
 • 10 år 14,90%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 13,89
 • 3 år 12,55
 • 5 år 11,42
 • 7 år 13,24
 • 10 år 13,97
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -4,53%
 • 2020
 • 1,11%
 • 11,43%
 • 11,17%
 • 3,65%
 • 29,82%
 • 2019
 • 8,53%
 • 0,60%
 • 8,22%
 • 6,25%
 • 25,54%
 • 2018
 • -1,18%
 • 3,46%
 • 3,35%
 • -13,44%
 • -8,53%
 • 2017
 • 6,84%
 • 4,03%
 • 0,17%
 • 11,63%
 • 24,27%
 • 2016
 • -4,98%
 • 5,93%
 • 4,21%
 • 2,45%
 • 7,46%
 • 2015
 • 21,68%
 • 0,36%
 • -2,76%
 • 13,05%
 • 34,25%
 • 2014
 • -6,49%
 • 8,80%
 • 0,12%
 • 9,82%
 • 11,87%
 • 2013
 • 18,85%
 • 8,71%
 • 6,31%
 • 3,36%
 • 41,97%
 • 2012
 • 4,98%
 • -0,76%
 • -2,68%
 • 0,23%
 • 1,62%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.03.2021

Aksjer (Land)

  Aksjer (Sektor)

   • 10 største investeringer 31.03.2021

   • Land

   • Sektor

   • % av portefølje

   • Softbank
   • Japan
   • Kommunikasjonstjenester
   • 7,23
   • Suzuki Motor
   • Japan
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 4,57
   • Hoshizaki Electric
   • Japan
   • Industrivarer og tjenester
   • 4,57
   • Keyence
   • Japan
   • Informasjonsteknikk
   • 4,04
   • Fanuc
   • Japan
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,66
   • Mitsubishi Electric
   • Japan
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,35
   • Kubota
   • Japan
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,32
   • Daikin Industries
   • Japan
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,28
   • Nippon Telegraph & Telephone
   • Japan
   • Kommunikasjonstjenester
   • 3,08
   • Miura
   • Japan
   • Industrivarer og tjenester
   • 2,86

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,70
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 1,60
   • Returprovisjon, i %
   • 0,97

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • T. Rowe Price Japanese Equity Fund Accumulating - EUR
   • SFDR klassifisering
   • Artikkel 6
   • Basisvaluta
   • EUR
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 2 020 mill.
   • Etableringsdato
   • 16.12.2005
   • ISIN
   • LU0230817339
   • Kategori
   • Eksterne fond
   • Forvalter
   • Archibald Ciganer
   • Selskap
   • T. Rowe Price
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.