JPMorgan

US Smaller Companies

Kurs 283,67 per 24.06

Om investeringsvalget

Fondets kapital vil bli investert i aksjepapirer i selskaper med lav og meget lav (mikro) markedsverdi som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Markedsverdi er den totale verdien av et selskaps aksjer, og vil kunne variere betydelig over tid. 
Selskaper med lav og meget lav markedsverdi er selskaper med en markedsverdi som er innenfor området for markedsverdien til selskapene som inngår i underfondets referanseindeks på tidspunktet for kjøp. 
Fondet kan også investere i amerikanske selskaper med mellomstor markedsverdi og, i mindre grad, i kanadiske selskaper.

Avkastning

Historisk avkastning

24.06.2020 - 24.06.2021
 • US Smaller Companies
 • Fra
 • Til
Dato: 24.06.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 10,56%
 • 1 mnd. 1,81%
 • 1 år 30,69%
 • 3 år 42,57%
 • 10 år 400,63%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 30,69%
 • 2 år 18,12%
 • 3 år 12,55%
 • 5 år 14,00%
 • 10 år 17,48%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 11,11
 • 3 år 22,25
 • 5 år 19,13
 • 7 år 18,09
 • 10 år 17,44
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 7,52%
 • 2020
 • -14,01%
 • 13,19%
 • 2,24%
 • 12,85%
 • 12,30%
 • 2019
 • 12,92%
 • 3,90%
 • 6,77%
 • 3,97%
 • 30,24%
 • 2018
 • -5,24%
 • 10,70%
 • 3,59%
 • -14,13%
 • -6,68%
 • 2017
 • 2,48%
 • 0,80%
 • -0,90%
 • 6,74%
 • 9,25%
 • 2016
 • -3,97%
 • 4,07%
 • 2,49%
 • 15,69%
 • 18,51%
 • 2015
 • 13,42%
 • -3,38%
 • -1,74%
 • 8,02%
 • 16,32%
 • 2014
 • -0,25%
 • 3,46%
 • -0,09%
 • 26,69%
 • 30,63%
 • 2013
 • 21,36%
 • 4,85%
 • 6,25%
 • 11,49%
 • 50,74%
 • 2012
 • 7,93%
 • -0,83%
 • 1,12%
 • -2,45%
 • 5,58%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.05.2021

Aksjer (Land)

  Aksjer (Sektor)

   • 10 største investeringer 31.05.2021

   • Land

   • Sektor

   • % av portefølje

   • JPMorgan - US Dollar Liquidity Fund
   • 4,48
   • WSC UN
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 1,65
   • ICU Medical Inc
   • USA
   • Helsetjeneste
   • 1,52
   • Encompass Health Corporation
   • USA
   • Helsetjeneste
   • 1,52
   • Eastgroup Properties
   • USA
   • Finans
   • 1,51
   • Aptargroup
   • USA
   • Materialer
   • 1,48
   • Rbc Bearings
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 1,45
   • Novanta Inc
   • Canada
   • Informasjonsteknikk
   • 1,44
   • MSA Safety
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 1,42
   • Lincoln Electric Holdings
   • USA
   • Industrivarer og tjenester
   • 1,42

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,72
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 1,50
   • Returprovisjon, i %
   • 0,78
   • Suksesshonorar, %
   • 0,00

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • JPMorgan US Smaller Companies A (acc) - USD
   • SFDR klassifisering
   • Artikkel 6
   • Basisvaluta
   • USD
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 1 897 mill.
   • Etableringsdato
   • 16.11.1988
   • ISIN
   • LU0210528922
   • Kategori
   • Eksterne fond
   • Forvalter
   • Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
   • Selskap
   • JP Morgan Funds
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.