T. Rowe Price

Euro Corporate Bond Fund

Indre værdi 126,79 pr. 24-06

Om fonden

Fonden investerer primært i en diversificeret portefølje af virksomhedsobligationer denomineret i euro.
Fonden kan anvende derivater til afdækning, til effektiv porteføljeforvaltning og til at søge at opnå gevinster.
Fonden kan også anvende derivater til at etablere syntetiske korte positioner i gældsbeviser og kreditindeks.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

24-06-2020 - 24-06-2021
 • Euro Corporate Bond Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 24-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD -0,70%
 • 1 md 0,53%
 • 1 år 4,05%
 • 3 år 7,88%
 • 10 år 41,54%
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år 4,05%
 • 2 år 1,85%
 • 3 år 2,56%
 • 5 år 2,17%
 • 10 år 3,53%
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år 1,77
 • 3 år 0,43
 • 5 år 0,46
 • 7 år 0,51
 • 10 år 0,74
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 2,33
 • 3 år 6,68
 • 5 år 5,36
 • 7 år 4,76
 • 10 år 4,67
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -0,81%
 • 2020
 • -6,97%
 • 5,68%
 • 1,99%
 • 2,62%
 • 2,89%
 • 2019
 • 2,79%
 • 2,16%
 • 1,87%
 • -0,41%
 • 6,53%
 • 2018
 • -0,46%
 • -0,58%
 • -0,20%
 • -0,30%
 • -1,53%
 • 2017
 • 0,24%
 • 0,76%
 • 0,97%
 • 0,67%
 • 2,66%
 • 2016
 • 1,59%
 • 1,29%
 • 2,38%
 • -1,50%
 • 3,77%
 • 2015
 • 2,41%
 • -3,27%
 • -0,89%
 • 1,75%
 • -0,10%
 • 2014
 • 2,39%
 • 2,60%
 • 0,99%
 • 1,04%
 • 7,21%
 • 2013
 • 0,07%
 • -1,05%
 • 1,47%
 • 1,55%
 • 2,03%
 • 2012
 • 6,30%
 • 0,23%
 • 5,27%
 • 3,81%
 • 16,43%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-03-2021

Obligationer (Land)

  Obligationer (Valuta)

   • 10 største beholdninger pr. 31-03-2021

   • Land / Valuta

   • Sektor / Løbetid

   • % af beholdning

   • Cash USD
   • 7,62
   • 1.5% Ferrari Nv At Maturity Fixed 2025/05/27
   • Euro
   • 3-5 år
   • 1,18
   • 0.75% RCI Banque SA 2023/10/04
   • Euro
   • 1-3 år
   • 1,15
   • 1.75% BLACKSTONE PP EUR HOLD 2029/03/12
   • Euro
   • > 7 år
   • 1,06
   • 2,875% BNP Paribas SA 01/10/2026
   • Euro
   • 5-7 år
   • 1,06
   • 1.875% ZURICH FINANCE IRELAND DAC MTN 2030/06/17
   • Euro
   • > 7 år
   • 1,00
   • CHORUS LTD
   • 0,98
   • 1.625% BANCO SANTANDER SA MTN RegS 2030/10/22
   • Euro
   • > 7 år
   • 0,97
   • 2.125% Tele2 2028/05/15
   • Euro
   • 5-7 år
   • 0,97
   • 0.875% DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN 2039/06/23
   • Euro
   • > 7 år
   • 0,96

   Omkostninger

   • Omkostninger

   • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,92
   • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,00
   • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,00

   Informationsmateriale

   • Dokumenter

   • Central investorinformation
   • Vedtægter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Information om priser

   ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.
   I Central Investorinformation angives maksimal gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

   Information

   • Navn
   • T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund Class A
   • SFDR klassificering
   • Artikel 6
   • Basisvaluta
   • EUR
   • Formue (Basisvaluta)
   • 264 mio.
   • Startdato
   • 20-06-2001
   • ISIN
   • LU0133089424
   • Kategori
   • Obligationsfond
   • Ansvarlig forvalter
   • David Stanley
   • Administrationsselskab
   • T. Rowe Price
   • Beskatning ved frie midler
   • Kapitalindkomst, lagerbeskatning
   • Udbyttebetalende
   • Nej

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lav risiko Høj risiko
   Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

   Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

   Disclaimer

   Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.