BlackRock

World Energy Fund

Kurs 243,89 per 25.11

Om investeringsvalget

BGF World Energy Fund søker å maksimere totalavkastningen. Fondet investerer globalt minst 70% av forvaltningskapitalen i aksjer i selskaper hvis dominerende økonomiske aktivitet er i leting, utbygging, produksjon og distribusjon av energi.

Avkastning

Historisk avkastning

25.11.2021 - 25.11.2022
 • World Energy Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 67,09%
 • 1 mnd. 1,16%
 • 1 år 60,06%
 • 3 år 67,28%
 • 10 år 100,14%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 60,06%
 • 2 år 51,48%
 • 3 år 18,71%
 • 5 år 11,28%
 • 10 år 7,18%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,56
 • 3 år 0,41
 • 5 år 0,29
 • 7 år 0,21
 • 10 år 0,22
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 35,29
 • 3 år 35,75
 • 5 år 30,56
 • 7 år 27,90
 • 10 år 24,89
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • 29,82%
 • 8,37%
 • 5,96%
 • 2021
 • 19,01%
 • 10,11%
 • 5,18%
 • 5,90%
 • 45,96%
 • 2020
 • -31,71%
 • 6,33%
 • -15,31%
 • 12,92%
 • -30,55%
 • 2019
 • 12,80%
 • -2,04%
 • 0,44%
 • 1,45%
 • 12,59%
 • 2018
 • -11,35%
 • 19,86%
 • -1,02%
 • -20,61%
 • -16,51%
 • 2017
 • -7,03%
 • -11,00%
 • 3,62%
 • 10,30%
 • -5,42%
 • 2016
 • -0,78%
 • 9,36%
 • -1,09%
 • 16,08%
 • 24,58%
 • 2015
 • 3,56%
 • -5,25%
 • -16,13%
 • 0,88%
 • -16,99%
 • 2014
 • -0,64%
 • 14,91%
 • -5,63%
 • -3,58%
 • 3,89%
 • 2013
 • 13,82%
 • 1,43%
 • 4,26%
 • 5,86%
 • 27,42%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.07.2022

Portefølje (Region)

  Portefølje (Land)

   Portefølje (Sektor)

    • 10 største investeringer 31.07.2022

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • SHELL PLC GB
    • England
    • Energi
    • 9,64
    • ConocoPhillips
    • USA
    • Energi
    • 9,00
    • Exxon Mobil
    • USA
    • Energi
    • 8,49
    • Chevron
    • USA
    • Energi
    • 6,73
    • TC ENERGY CORP
    • Canada
    • Energi
    • 5,01
    • Canadian Natural Resources
    • Canada
    • Energi
    • 4,86
    • EOG Resources
    • USA
    • Energi
    • 4,79
    • Williams Companies
    • USA
    • Energi
    • 4,50
    • Pioneer Natural Resources
    • USA
    • Energi
    • 4,15
    • Total
    • Frankrike
    • Energi
    • 3,90

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 2,06
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,75
    • Returprovisjon, i %
    • 0,98

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 USD
    • SFDR klassifisering
    • -
    • Basisvaluta
    • USD
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 3 061 mill.
    • Etableringsdato
    • 06.04.2001
    • ISIN
    • LU0122376428
    • Kategori
    • Eksterne fond
    • Forvalter
    • Alastair Bishop, Mark Hume
    • Selskap
    • BlackRock (Luxembourg) S.A.
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.