BlackRock

World Financials Fund

Kurs 350,25 per 21.01

Om investeringsvalget

Fondet søker å maksimere totalavkastningen ved å investere primært i verdipapirer i selskaper over hele verden hvis dominerende økonomiske aktivitet er i finansielle tjenester.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • World Financials Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -0,37%
 • 1 mnd. 1,07%
 • 1 år 16,95%
 • 3 år 54,35%
 • 10 år 327,81%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 16,95%
 • 2 år 11,33%
 • 3 år 15,57%
 • 5 år 13,82%
 • 10 år 15,64%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,11
 • 3 år 0,52
 • 5 år 0,56
 • 7 år 0,48
 • 10 år 0,69
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 13,61
 • 3 år 25,87
 • 5 år 21,61
 • 7 år 21,50
 • 10 år 19,42
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 9,54%
 • 5,34%
 • 7,53%
 • -3,28%
 • 20,01%
 • 2020
 • -25,71%
 • 13,01%
 • 2,79%
 • 22,16%
 • 5,41%
 • 2019
 • 9,59%
 • 7,24%
 • 3,48%
 • 10,08%
 • 33,88%
 • 2018
 • -1,84%
 • 0,01%
 • 1,67%
 • -10,37%
 • -10,55%
 • 2017
 • 7,72%
 • 5,02%
 • 3,39%
 • 7,59%
 • 25,85%
 • 2016
 • -17,03%
 • -5,58%
 • 6,84%
 • 24,32%
 • 4,05%
 • 2015
 • 9,17%
 • 0,41%
 • -7,78%
 • 8,22%
 • 9,40%
 • 2014
 • -0,95%
 • 2,59%
 • 2,59%
 • 18,74%
 • 23,78%
 • 2013
 • 11,76%
 • 9,40%
 • 4,16%
 • 9,45%
 • 39,39%
 • 2012
 • 14,14%
 • -2,89%
 • 6,06%
 • 4,79%
 • 23,19%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2021

Portefølje (Region)

  Portefølje (Land)

   Portefølje (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.09.2021

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • JPMorgan Chase & Co
    • USA
    • Finans
    • 6,95
    • Bank of America
    • USA
    • Finans
    • 6,83
    • Wells Fargo & Co
    • USA
    • Finans
    • 6,82
    • Capital One Financial
    • USA
    • Finans
    • 4,87
    • Barclays
    • England
    • Finans
    • 3,93
    • Unicredit SpA
    • Italia
    • Finans
    • 3,45
    • Intesa Sanpaolo
    • Italia
    • Finans
    • 3,24
    • Lincoln National
    • USA
    • Finans
    • 3,01
    • Morgan Stanley
    • USA
    • Finans
    • 2,95
    • Prudential
    • England
    • Finans
    • 2,82

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 1,83
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,50
    • Returprovisjon, i %
    • 0,84

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • BlackRock Global Funds World Financials Fund A2 USD
    • SFDR klassifisering
    • 6
    • Basisvaluta
    • USD
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 2 004 mill.
    • Etableringsdato
    • 03.03.2000
    • ISIN
    • LU0106831901
    • Kategori
    • Eksterne fond
    • Forvalter
    • Vasco Moreno
    • Selskap
    • BlackRock (Luxembourg) S.A.
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Disclaimer

    Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.