BlackRock

US Basic Value

Kurs 948,44 per 24.06

Om investeringsvalget

BGF US Basic Value Fund søker å maksimere totalavkastningen. Fondet investerer minst 70% av forvaltningskapitalen i aksjer i selskaper hjemmehørende i, eller utøver den dominerende del av sin økonomiske aktivitet i, USA. Fondet legger særlig vekt på selskaper som er undervurdert og derfor representerer grunnleggende investeringsverdi.

Avkastning

Historisk avkastning

24.06.2020 - 24.06.2021
 • US Basic Value
 • Fra
 • Til
Dato: 24.06.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 16,27%
 • 1 mnd. -0,27%
 • 1 år 26,05%
 • 3 år 35,33%
 • 10 år 260,05%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 26,05%
 • 2 år 12,45%
 • 3 år 10,61%
 • 5 år 9,30%
 • 10 år 13,67%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 11,67
 • 3 år 18,28
 • 5 år 16,39
 • 7 år 16,30
 • 10 år 15,68
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 12,85%
 • 2020
 • -13,68%
 • 5,59%
 • 0,17%
 • 7,61%
 • -1,75%
 • 2019
 • 9,62%
 • 1,48%
 • 7,35%
 • 3,12%
 • 23,14%
 • 2018
 • -7,93%
 • 7,36%
 • 5,81%
 • -9,19%
 • -5,01%
 • 2017
 • -0,61%
 • -3,70%
 • -2,43%
 • 9,25%
 • 2,03%
 • 2016
 • -5,99%
 • 3,61%
 • 2,80%
 • 13,62%
 • 13,77%
 • 2015
 • 9,94%
 • -2,85%
 • -5,36%
 • 7,34%
 • 8,50%
 • 2014
 • 0,99%
 • 6,96%
 • 4,06%
 • 19,33%
 • 34,14%
 • 2013
 • 18,08%
 • 10,61%
 • 3,43%
 • 11,00%
 • 49,96%
 • 2012
 • 6,15%
 • -3,26%
 • 3,17%
 • -3,33%
 • 2,43%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2020

Portefølje (Land)

  Portefølje (Sektor)

   • 10 største investeringer 30.11.2020

   • Land

   • Sektor

   • % av portefølje

   • Citigroup
   • USA
   • Finans
   • 3,49
   • Verizon Communications
   • USA
   • Kommunikasjonstjenester
   • 3,03
   • General Motors
   • USA
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 2,95
   • Wells Fargo & Co
   • USA
   • Finans
   • 2,81
   • Comcast A
   • USA
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 2,78
   • Dollar Tree
   • USA
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 2,65
   • BAE SYSTEMS PLC ADR
   • 2,56
   • American International Group
   • USA
   • Finans
   • 2,37
   • Cisco Systems
   • USA
   • Informasjonsteknikk
   • 2,29
   • Unilever Sponsored ADR
   • England
   • Dagligvarer
   • 2,25

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,82
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 1,50
   • Returprovisjon, i %
   • 0,84

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • Blackrock Global Funds US Basic Value A2 USD
   • SFDR klassifisering
   • Artikkel 6
   • Basisvaluta
   • USD
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 1 003 mill.
   • Etableringsdato
   • 08.01.1997
   • ISIN
   • LU0072461881
   • Kategori
   • Eksterne fond
   • Forvalter
   • Carrie King, Joseph Wolfe
   • Selskap
   • BlackRock (Luxembourg) S.A.
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i porteføljefond kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle porteføljefond.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.