BlackRock

World Gold Fund

Kurs 343,26 per 21.01

Om investeringsvalget

BGF World Gold Fund søker å maksimere totalavkastningen. Fondet investerer globalt minst 70% av forvaltningskapitalen i aksjer i selskaper hvis dominerende økonomiske aktivitet er gullgruver. Det kan også investere i verdipapirer hvis dominerende økonomiske aktivitet er annet edelt metall, mineral- og basemetall eller mineralgruvedrift.
Fondet eier ikke fysisk gull eller metall.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • World Gold Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 0,88%
 • 1 mnd. 2,75%
 • 1 år -4,68%
 • 3 år 62,11%
 • 10 år 1,10%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -4,68%
 • 2 år 7,32%
 • 3 år 17,47%
 • 5 år 5,69%
 • 10 år 0,11%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,21
 • 3 år 0,47
 • 5 år 0,17
 • 7 år 0,18
 • 10 år -0,03
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 24,74
 • 3 år 32,72
 • 5 år 27,19
 • 7 år 29,95
 • 10 år 30,25
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -11,57%
 • 3,35%
 • -9,07%
 • 11,21%
 • -7,59%
 • 2020
 • -2,53%
 • 41,44%
 • 6,32%
 • -14,88%
 • 24,76%
 • 2019
 • 7,59%
 • 11,38%
 • 11,78%
 • 1,51%
 • 35,97%
 • 2018
 • -14,95%
 • 3,57%
 • -13,51%
 • 14,55%
 • -12,73%
 • 2017
 • 4,54%
 • -5,98%
 • -2,96%
 • 2,48%
 • -2,27%
 • 2016
 • 30,89%
 • 35,62%
 • -5,47%
 • -12,12%
 • 47,49%
 • 2015
 • 4,33%
 • -4,94%
 • -11,51%
 • 5,42%
 • -7,48%
 • 2014
 • 12,32%
 • 8,83%
 • -9,79%
 • 5,54%
 • 16,39%
 • 2013
 • -13,46%
 • -34,38%
 • 13,65%
 • -12,28%
 • -43,38%
 • 2012
 • -6,75%
 • -7,25%
 • 13,75%
 • -12,96%
 • -14,36%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2021

Portefølje (Region)

  Portefølje (Land)

   Portefølje (Sektor)

    • 10 største investeringer 30.09.2021

    • Land / Valuta

    • Sektor / Løpetid

    • % av portefølje

    • Newmont Mining
    • USA
    • Materialer
    • 8,92
    • Barrick Gold
    • Canada
    • Materialer
    • 7,90
    • Endeavour Mining PLC
    • Canada
    • Materialer
    • 7,60
    • Kirkland Lake Gold Ltd
    • Canada
    • Materialer
    • 5,63
    • Northern Star Resources
    • Australia
    • Materialer
    • 5,50
    • Kinross Gold
    • Canada
    • Materialer
    • 5,00
    • Wheaton Precious Metals Corp
    • Canada
    • Materialer
    • 4,53
    • SSR Mining Inc
    • Canada
    • Materialer
    • 4,22
    • Franco-Nevada
    • Canada
    • Materialer
    • 3,91
    • Alamos Gold
    • Canada
    • Materialer
    • 3,58

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 2,05
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 1,75
    • Returprovisjon, i %
    • 0,98

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 USD
    • SFDR klassifisering
    • 6
    • Basisvaluta
    • USD
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 4 967 mill.
    • Etableringsdato
    • 30.12.1994
    • ISIN
    • LU0055631609
    • Kategori
    • Eksterne fond
    • Forvalter
    • Evy Hambro, Tom Holl
    • Selskap
    • BlackRock (Luxembourg) S.A.
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Disclaimer

    Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.