BlackRock

Euro Bond Fund

Kurs 266,22 per 25.11

Om investeringsvalget

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 80% av sin totalkapital i rentepapirer. Dette omfatter obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter (dvs. gjeldspapirer med kort løpetid). Minst 70 % av fondets totalkapital vil bli investert i verdipapirer pålydende EUR.

Avkastning

Historisk avkastning

25.11.2021 - 25.11.2022
 • Euro Bond Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -11,93%
 • 1 mnd. 2,23%
 • 1 år -12,91%
 • 3 år -13,58%
 • 10 år 55,16%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -12,91%
 • 2 år -10,42%
 • 3 år -4,75%
 • 5 år -0,91%
 • 10 år 4,49%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,99
 • 3 år -0,45
 • 5 år -0,18
 • 7 år -0,04
 • 10 år 0,37
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 11,71
 • 3 år 11,77
 • 5 år 10,03
 • 7 år 9,19
 • 10 år 8,73
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -8,40%
 • -1,28%
 • -2,72%
 • 2021
 • -6,60%
 • 1,00%
 • -0,23%
 • -2,57%
 • -8,30%
 • 2020
 • 13,57%
 • -1,53%
 • 3,43%
 • -4,53%
 • 10,43%
 • 2019
 • -0,42%
 • 3,21%
 • 4,86%
 • -2,45%
 • 5,13%
 • 2018
 • -1,04%
 • -2,59%
 • -1,06%
 • 5,27%
 • 0,39%
 • 2017
 • 0,09%
 • 5,06%
 • -1,07%
 • 5,20%
 • 9,44%
 • 2016
 • 0,38%
 • 0,33%
 • -2,13%
 • -1,01%
 • -2,43%
 • 2015
 • 0,12%
 • -3,57%
 • 10,11%
 • 1,41%
 • 7,81%
 • 2014
 • 2,15%
 • 4,86%
 • -0,93%
 • 13,49%
 • 20,44%
 • 2013
 • 2,40%
 • 4,47%
 • 4,34%
 • 4,70%
 • 16,88%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.07.2022
 • 10 største investeringer 31.07.2022

 • Valuta

 • Løpetid

 • % av portefølje

 • Institutional Cash Series Plc - Euro Assets Liquid
 • 1,97
 • 1.85% ITALY REPUBLIC OF 2025/01/07
 • EUR
 • 1-3 år
 • 1,85
 • 2,55% BONOS Y OBLIG DEL E.55 10/31/2032 31/10/2032
 • 1,20
 • 0.5% France Government Bond OAT 2044/06/25
 • EUR
 • > 7 år
 • 1,11
 • 2,75% Spain 31/10/2024
 • EUR
 • 1-3 år
 • 1,06
 • French Republic 2024/03/25
 • EUR
 • 1-3 år
 • 1,00
 • FRTR 0 2027/02/25
 • EUR
 • 3-5 år
 • 0,92
 • 1,25% Kingdom of Belgium 22/04/2033
 • EUR
 • > 7 år
 • 0,88
 • 0,45% State of Bremen 15/03/2029
 • EUR
 • 5-7 år
 • 0,77
 • EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS
 • EUR
 • 1-3 år
 • 0,76

Priser

 • Omkostninger

 • %

 • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
 • 0,98
 • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
 • 0,75

Dokumenter

 • Dokumenter

 • Nøkkelinformasjon
 • Vedtekter
 • Prospekt
 • Årsrapport
 • Halvårsrapport

Basic data

 • Faktaark

Fakta

 • Navn
 • BlackRock Euro Bond Fund A2 EUR
 • SFDR klassifisering
 • -
 • Basisvaluta
 • EUR
 • Valutasikring
 • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
 • 3 178 mill.
 • Etableringsdato
 • 31.03.1994
 • ISIN
 • LU0050372472
 • Benchmark
 • BBG Euro Aggregate 500+
 • Kategori
 • -
 • Forvalter
 • Ronald van Loon, Michael Krautzberger
 • Selskap
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Utbyttebetalende
 • Nei

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lavere risikoHøyere risiko
Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Disclaimer

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.