BlackRock

Japan Small & Mid Cap Opp. Fund

Kurs 622,67 per 25.11

Om investeringsvalget

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund søker å maksimere totalavkastningen. Fondet investerer minst 70% av forvaltningskapitalen i aksjer i små og mellomstore selskaper hjemmehørende i, eller utøver den dominerende del av sin økonomiske aktivitet i, Japan. Små og mellomstore selskaper er selskaper som på kjøpstidspunktet danner den nederste 30% av markedsverdien på japanske aksjemarkeder.

Avkastning

Historisk avkastning

25.11.2021 - 25.11.2022
 • Japan Small & Mid Cap Opp. Fund
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -11,34%
 • 1 mnd. 4,73%
 • 1 år -15,18%
 • 3 år -3,46%
 • 10 år 214,74%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -15,18%
 • 2 år -2,82%
 • 3 år -1,17%
 • 5 år 1,61%
 • 10 år 12,15%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,13
 • 3 år -0,11
 • 5 år 0,04
 • 7 år 0,28
 • 10 år 0,66
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 13,74
 • 3 år 15,24
 • 5 år 15,58
 • 7 år 14,36
 • 10 år 15,78
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -12,98%
 • -4,38%
 • 4,50%
 • 2021
 • 2,82%
 • 1,55%
 • 5,87%
 • -5,54%
 • 4,42%
 • 2020
 • -5,92%
 • 8,14%
 • 1,51%
 • 2,15%
 • 5,49%
 • 2019
 • 5,53%
 • -1,79%
 • 14,27%
 • 7,60%
 • 27,43%
 • 2018
 • -4,49%
 • 3,81%
 • -1,06%
 • -16,50%
 • -18,10%
 • 2017
 • 4,83%
 • 5,76%
 • 2,01%
 • 17,10%
 • 32,43%
 • 2016
 • -8,63%
 • 6,49%
 • 0,30%
 • 5,45%
 • 2,91%
 • 2015
 • 16,94%
 • -1,37%
 • -0,97%
 • 13,10%
 • 29,19%
 • 2014
 • -5,77%
 • 11,71%
 • 2,08%
 • 9,63%
 • 17,80%
 • 2013
 • 25,45%
 • 7,52%
 • 7,42%
 • -2,42%
 • 41,39%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.07.2022

Portefølje (Land)

  Portefølje (Sektor)

   • 10 største investeringer 31.07.2022

   • Land

   • Sektor

   • % av portefølje

   • Fukuoka Financial Group
   • Japan
   • Finans
   • 3,17
   • Keisei Electric Railway
   • Japan
   • Industrivarer og tjenester
   • 3,13
   • ITOCHU Techno-Solutions
   • Japan
   • Informasjonsteknikk
   • 2,78
   • Cash JPY
   • JPY
   • 2,55
   • 77 Bank
   • Japan
   • Finans
   • 2,52
   • Mitsubishi UFJ Lease & Finance
   • Japan
   • Finans
   • 2,20
   • Fuji Kyuko
   • Japan
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 1,99
   • Relo Holdings
   • Japan
   • Eiendom
   • 1,99
   • Kobayashi Pharmaceutical
   • Japan
   • Dagligvarer
   • 1,96
   • Lion
   • Japan
   • Dagligvarer
   • 1,95

   Priser

   • Omkostninger

   • %

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 1,85
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 1,50
   • Returprovisjon, i %
   • 0,84

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD
   • SFDR klassifisering
   • -
   • Basisvaluta
   • JPY
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 20 181 mill.
   • Etableringsdato
   • 14.05.1987
   • ISIN
   • LU0006061252
   • Kategori
   • Eksterne fond
   • Forvalter
   • Hiroki Takayama, Keitaro Kanai
   • Selskap
   • BlackRock (Luxembourg) S.A.
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Disclaimer

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.