Nordea Funds, Suomi

Vastuullinen Global Kasvu

Osuus 12,747 per 01.03

Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat


 • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun

 • sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille

 • painottaa pääoman kasvua ja hyväksyt vaihtelut arvonkehityksessä

 • sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan


Tuottotavoitteen lisäksi rahastolla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä kuten Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Lisäksi rahastossa sovelletaan Nordean vastuullisen sijoittaminen politiikkaa.Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

28.02.2023 - 01.03.2024
 • Vastuullinen Global Kasvu
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Viime vuosi loppui vahvoissa merkeissä, mutta vuoden alussa pörssikurssit laskivat. Alkanut tuloskausi antoi kuitenkin USA:n pörssille uutta nostetta ja siellä kurssit kipusivat ylöspäin jo kolmantena kuukautena peräkkäin. Alueista parhaiten kehittyi Japani, jossa muun muassa heikentynyt valuutta ja keskuspankin koronnostoihin liittyvän levottomuuden väheneminen hyödyttivät sijoittajia. Kiinassa sen sijaan taloushuolet ja kiinteistösektorin kriisin jatkuminen pitivät kurssit laskusuuntaisina. Pitkät korot ovat laskeneet voimakkaasti viime kuukausien aikana, mutta tammikuussa nähtiin pieni korjausliike, joka painoi joukkolainasijoitusten tuotot miinukselle. Markkinakorkojen hienoinen nousu selittää myös, miksi markkinoiden spekulaatiot Fedin ja EKP:n koronlaskuista lähiaikoina ovat vähentyneet.

Rahaston tuotto oli tammikuussa positiivinen. Eniten rahaston absoluuttista tuottoa kasvattivat osakesalkku ja etenkin Global Sustainable Enhanced Equity -rahasto. Muiden omaisuuslajien osalta tuotto oli lähellä nollaa kuukauden aikana. Rahasto tuotti indeksiä paremmin osakesalkun kehityksen ansiosta.

Taktiset sijoituksemme laskeviin joukkolainakorkoihin painoivat tammikuussa tuoton negatiiviseksi etenkin, kun joukkolainakorot nousivat Saksassa. Pienensimme positioitamme hieman tammikuussa, mutta pidämme korkoriskin edelleen taktisesti ylipainossa, vaikka lyhyiden joukkolainojen korot ovat tällä hetkellä korkeammalla tasolla kuin pitkien. Pidämme luottoriskin taktisesti peruspainossa, sillä arvostukset antavat aihetta tietynlaiseen varovaisuuteen. Luottoriskin ottamisesta saatava ylimääräinen tuottolisä on nimittäin suhteellisen pieni ja indikaattorit ennakoivat konkurssien määrän kasvavan jatkossa. Suojauduimme tammikuussa aiempaa tehokkaammin luottoriskiä vastaan. Kuun lopussa riskiyrityslainat olivat lievässä alipainossa. Pidämme osakkeet edelleen peruspainossa lähinnä siksi, että taktinen ylipaino ei ole perusteltu aivan liian haastavien arvostusten vuoksi.

PVM: 29.02.2024
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 4,27%
 • 1 kk 1,96%
 • 1 v 13,70%
 • 3 v 15,90%
 • 10 v -
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 4,64%
 • 1 kk 3,04%
 • 1 v 15,97%
 • 3 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 13,70%
 • 2 v 3,07%
 • 3 v 5,04%
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v 15,97%
 • 2 v -
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 0,96
 • 3 v 0,32
 • 5 v -
 • 7 v -
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 8,08
 • 3 v. 11,09
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 2,04
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2023
 • 4,46%
 • 3,97%
 • -0,88%
 • 5,74%
 • 13,82%
 • 2022
 • -4,65%
 • -12,02%
 • -1,09%
 • 0,33%
 • -16,75%
 • 2021
 • 6,34%
 • 4,35%
 • 1,81%
 • 5,69%
 • 19,40%
 • 2020
 • -13,75%
 • 11,38%
 • 4,25%
 • 6,07%
 • 6,21%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.01.2024

Salkku (Arvopaperilaji)

  Salkku (Alue)

   Salkku (Maa)

    Salkku (Valuutta)

     Osakkeet (Toimiala)

      Joukkolainat (Maturiteetti)

       Efektiivinen tuotto
       Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
       Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

       Modifioitu duraatio
       Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

       Keskimääräinen luottoluokitus
       Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

       Tunnusluvuista
       Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
       • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.01.2024

       • Maa/Valuutta

       • Toimiala/Maturiteetti

       • Osuus (%)

       • Nordea 2 - Glob Responsible Enh. Eq Fd Y-EUR
       • Maailma
       • 19,20
       • Nordea 1 - Global Stars Equity Fund Y-EUR
       • Maailma
       • 17,55
       • Nordea Euro Bond Fund I growth
       • Euro
       • 7,36
       • Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth
       • Euro
       • 5,85
       • Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR
       • Euro
       • 4,92
       • Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR
       • Euro
       • 4,92
       • Net Cash
       • Euro
       • 1,87
       • Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR
       • Euro
       • 1,62
       • Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR
       • Euro
       • 1,60
       • Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HYE EUR
       • Euro
       • 1,59

       Palkkiot

       • Palkkiot

       • %

       • Hallinnolliset kulut % (Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
       • 1,62
       • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
       • 1,60
       • Tuottosidonnainen palkkio
       • Ei

       Esitteet ja katsaukset

       • Asiakirja

       • Avaintietoasiakirja
       • Säännöt
       • Virallinen rahastoesite
       • Vuosikertomus
       • Puolivuotiskatsaus

       Basic data

       • Rahastoraportti

       Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

       Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Kokonaiskulut päivitetään Rahastot Nyt -palveluun pääasiallisesti vain kerran vuodessa, yleensä maaliskuussa. Vaihtoehtoisesti avaintietoasiakirjassa esitetään arvio hallinnollisista kuluista, jos hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
       Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
       Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä vuoden aikana.
       Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
       Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli se on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
       Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
       Nordea-pankki ja muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.
       * Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion)

       Perustiedot

       • Rahaston nimi
       • Nordea Vastuullinen Global Kasvu A kasvu
       • Morningstar 31.01.2024
       • 3
       • SFDR-kategoria
       • 8
       • Perusvaluutta
       • EUR
       • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
       • 656 milj.
       • Aloituspäivä
       • 26.09.2016
       • ISIN
       • FI4000400106
       • Vertailuindeksi
       • Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged 5.03%; ICE BofA Euro Corporate 5.03%; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged 1.65%; ICE BofA US High Yield Master II Constrained, EUR hedged 1.65%; JP Morgan EMBI Global Diversified; EUR hedged 1.65%; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year 7.50%; JP Morgan EMU Government Bond 7.50%; MSCI ACWI NTR 70.00% (1.1.23)
       • Rahastokategoria
       • Yhdistelmärahasto
       • Salkunhoitaja
       • Per Walter
       • Rahastoyhtiö
       • Nordea Funds Oy
       • Jakaa tuottoa
       • Ei
       • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
       • 10

       Riski

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Pienempi riskiSuurempi riski
       Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

       Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

       Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

       Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

       SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

       Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

       Sijoitusstrategia
       Rahasto sijoittaa enimmäkseen rahastoihin, joiden ESG-profiili (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) on arvioitu sopivaksi Nordean Vastuulliseen valintaan. Rahasto voi tehdä myös suoria sijoituksia kohteisiin, joiden ESG-arvosana on riittävän hyvä ja jotka ovat läpäisseet toimialakohtaiset seulonnat. Rahastosijoitukset voivat kuitenkin sisältää tuotteita, joihin ei sovelleta erityisiä ESG-kriteereitä.

       Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
       Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

       Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
       Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

       Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
       Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
       Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

       • Rahasto
       • 75,7
       CO2-tonnia/
       milj. USD

       Hiilijalanjälki
       Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen.
       Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.
       Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

       Tärkeää tietoa

       Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.