Nordea Funds, Finland

Kreditt Stars S

Kurs 104,15 per 25.11

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som
• ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
• ønsker å investere i nordiske rentemarkeder
• primært ønsker å investere i nordiske selskapsobligasjoner med høy kredittvurdering
• ønsker at fondet skal ha et godt avkastningspotensial, og arbeide for å forbedre miljømessige og sosiale forhold
• ønsker å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk, i tillegg til økonomiske muligheter og risikoer

I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom aktivt eierskap jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.

Avkastning

Historisk avkastning

25.11.2021 - 25.11.2022
 • Kreditt Stars S
 • Fra
 • Til
Dato: 25.11.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -2,84%
 • 1 mnd. 0,89%
 • 1 år -2,89%
 • 3 år 0,95%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -2,89%
 • 2 år -0,91%
 • 3 år 0,32%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -1,92
 • 3 år -0,18
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 2,56
 • 3 år 3,83
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -1,04%
 • -2,27%
 • -0,34%
 • 2021
 • 0,37%
 • 0,24%
 • 0,36%
 • -0,23%
 • 0,74%
 • 2020
 • -3,62%
 • 4,28%
 • 1,53%
 • 0,79%
 • 2,85%
 • 2019
 • 1,02%
 • 0,81%
 • 0,97%
 • 0,78%
 • 3,62%
 • 2018
 • 0,34%
 • -0,38%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Portefølje (Verdipapir)

  Obligasjoner (Løpetid)

   • Nøkkeltall 31.10.2022

   • Effektiv rente
   • 5,44%
   • Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
   • 0,64
   • Gjennomsnittlig rating
   • A
   • Effektiv løpetid
   • 3,20 år

   Om nøkkeltal

   • 10 største investeringer 30.09.2022

   • Valuta

   • Løpetid

   • % av portefølje

   • Other Assets and Liabilities
   • 4,33
   • Entra ASA 21/29 FRN
   • NOK
   • 5-7 år
   • 4,08
   • Swedavia AB FRN Perpetual
   • SEK
   • > 7 år
   • 3,07
   • Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 27-04-2027
   • EUR
   • 3-5 år
   • 2,14
   • Hemso Treasury Oyj 0.000000% 19-01-2028
   • EUR
   • 5-7 år
   • 2,08
   • SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% MULTI 15-07-2027
   • EUR
   • 3-5 år
   • 2,06
   • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN
   • NOK
   • 5-7 år
   • 1,78
   • OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030
   • EUR
   • > 7 år
   • 1,62
   • Nordea Bank Abp 0.625% MULTI 18-08-2031
   • EUR
   • > 7 år
   • 1,62
   • Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031
   • EUR
   • > 7 år
   • 1,62

   Priser

   • Omkostninger

   • %

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 0,20
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 0,20
   • Returprovisjon, i %
   • 0,10

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • Nordea Kreditt Stars S (NOK) growth
   • Morningstar 31.10.2022
   • 2
   • SFDR klassifisering
   • -
   • Basisvaluta
   • NOK
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 11 670 mill.
   • Etableringsdato
   • 23.05.2018
   • ISIN
   • FI4000315767
   • Benchmark
   • -
   • Kategori
   • Kredittobligasjoner
   • Forvalter
   • Lars Andreas Løwe Løtvedt
   • Selskap
   • Nordea Funds Ltd.
   • Utbyttebetalende
   • Nei

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Bærekraftsrelatert informasjon

   Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte Nordea sin strategi for Stars-fond. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

   Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer.
   Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

   Bærekraftsindikatorer brukes til å måle miljø og sosiale egenskaper for hvert fond. Indikatorer er valgt på fondsnivå avhengig av relevans og datadekning. Beskrivelser av indikatorene som brukes i dag finner du her. En oversikt over de spesifikke indikatorene som er valgt for hvert fond vil bli publisert om kort tid.

   Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

   Fondet investerer ikke i selskaper som er utelukket av Statens pensjonsfond utland - Oljefondet.
   Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

   Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
   Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

   En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

   • Inv.valg
   • 21,9
   Tonn CO2/
   mill. USD

   Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
   I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
   Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
   Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
   Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

   Disclaimer

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.