Nordea Funds, Finland

Nora Two

Kurs 120,13 per 11.12

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som


 • ønsker en profesjonell forvaltet helhetlig investeringsløsning

 • ønsker å investere i globale aksje- og rentemarkeder

 • ønsker mulighet for moderat avkastning og risiko


Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

09.12.2022 - 11.12.2023
 • Nora Two
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 08.12.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 10,34%
 • 1 mnd. 2,50%
 • 1 år 7,76%
 • 3 år 2,04%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 11,72%
 • 1 mnd. 2,26%
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 7,76%
 • 2 år -1,20%
 • 3 år 0,67%
 • 5 år 3,78%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,60
 • 3 år -0,24
 • 5 år 0,32
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 3,94
 • 3 år 5,73
 • 5 år 5,53
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 4,35%
 • 2,51%
 • -1,48%
 • 2022
 • -4,91%
 • -5,91%
 • -2,09%
 • 1,37%
 • -11,19%
 • 2021
 • -0,51%
 • 2,76%
 • 0,49%
 • 1,20%
 • 3,97%
 • 2020
 • -4,85%
 • 6,04%
 • 2,63%
 • 2,10%
 • 5,73%
 • 2019
 • 5,04%
 • 2,49%
 • 2,89%
 • 1,36%
 • 12,28%
 • 2018
 • 0,88%
 • -1,95%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Region)

   Portefølje (Land)

    Portefølje (Valuta)

     Aksjer (Sektor)

      Obligasjoner (Løpetid)

       Effektiv rente
       Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

       Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
       Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
       Gjennomsnittlig rating
       Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
       Effektiv løpetid
       Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
       • 10 største investeringer 31.10.2023

       • Land / Valuta

       • Sektor / Løpetid

       • % av portefølje

       • Nordea Moderate Yield A growth
       • EUR
       • 18,87
       • Nordea Euro Bond Fund I growth
       • EUR
       • 16,58
       • Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y
       • EUR
       • 13,94
       • Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-EUR
       • EUR
       • 13,71
       • Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-EUR
       • EUR
       • 10,94
       • Nordea North American Enhanced Fund A growth
       • USA
       • 6,26
       • Nordea Global Passive Fund I growth
       • Global
       • 5,08
       • Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-EUR
       • Global
       • 5,07
       • Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd Y-SEK
       • Fremvoksende økonomier
       • 3,73
       • Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund Y-EUR
       • Europa
       • 1,78

       Priser

       • Omkostninger

       • %

       • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
       • 0,63
       • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
       • 0,63
       • Returprovisjon, i %
       • 0,32

       Dokumenter

       • Dokumenter

       • PRIIPs KID
       • Vedtekter
       • Prospekt
       • Årsrapport
       • Halvårsrapport

       Basic data

       • Faktaark

       Fakta

       • Navn
       • Nora Two (NOK) growth
       • Morningstar 31.10.2023
       • 2
       • SFDR klassifisering
       • 6
       • Basisvaluta
       • NOK
       • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
       • 24 mill.
       • Etableringsdato
       • 16.04.2018
       • ISIN
       • FI4000301262
       • Benchmark
       • Bloomberg US Corporate Investment Grade, NOK hedged 13.75%; ICE Euro Currency 1-Week Deposit Bid Rate Constant Maturity, NOK hedged 10.00%; ICE BofA Euro Corporate, NOK hedged 13.75%; JP Morgan EMBI Global Diversified, NOK hedged 11.00%; JP Morgan EMU Government Bond, NOK hedged 16.50%; iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Return 10.00%; MSCI Emerging Markets NTR 3.75%; MSCI Europe NTR 2.98%; MSCI Japan NTR 0.88%; MSCI North America NTR 6.30%; MSCI World NTR 10.20%; MSCI World Small Cap NTR 0.88% (1.1.23)
       • Kategori
       • -
       • Forvalter
       • Nordea Investment Management (tilføringsfond/ feeder fund 16.4.18)
       • Selskap
       • Nordea Funds Ltd.
       • Utbyttebetalende
       • Nei

       Risiko

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Lavere risikoHøyere risiko
       Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

       Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

       Bærekraftsrelaterte opplysninger

       Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

       Nordeas policy for ansvarlige investeringer
       Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
       Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

       • Inv.valg
       • 112,0
       Tonn CO2/
       mill. USD
       • Benchmark
       • 130,4

       Karbonfotavtrykk
       Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
       I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
       Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
       Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
       Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

       Disclaimer

       Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.