Nordea Funds, Finland

North American Enhanced

Kurs 191,06 per 21.01

Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i aksjemarkedene i Nord-Amerika. Fondets aktive risiko er moderat i forhold til referanseindeksen, men forvalterne kan utelate selskaper som de anser for dyre, eller er av lav kvalitet, eller hvis resultatet eller kontantstrømmen i selskapet forventes å bli svakere.
Fondet har beholdninger i et bredt utvalg av selskaper.

Avkastning

Historisk avkastning

21.01.2021 - 21.01.2022
 • North American Enhanced
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 21.01.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -6,65%
 • 1 mnd. -4,38%
 • 1 år 21,44%
 • 3 år 80,70%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%)
 • HIÅ -7,18%
 • 1 mnd. -6,53%
 • 1 år 19,69%
 • 3 år 77,60%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 21,44%
 • 2 år 17,03%
 • 3 år 21,80%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 19,69%
 • 2 år 16,00%
 • 3 år 21,10%
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 1,23
 • 3 år 1,47
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 15,39
 • 3 år 12,78
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 3,25
 • 3 år 4,22
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 7,01%
 • 9,13%
 • 4,07%
 • 9,88%
 • 33,54%
 • 2020
 • -2,80%
 • 10,63%
 • 7,60%
 • 0,09%
 • 15,79%
 • 2019
 • 12,72%
 • 2,50%
 • 7,65%
 • 5,45%
 • 31,15%
 • 2018
 • -7,49%
 • 8,88%
 • 5,57%
 • -9,22%
 • -3,46%
 • 2017
 • -0,30%
 • 10,91%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Aksjer (Land)

  Aksjer (Sektor)

   • 10 største investeringer 30.11.2021

   • Land

   • Sektor

   • % av portefølje

   • Apple
   • USA
   • Informasjonsteknikk
   • 6,46
   • Microsoft
   • USA
   • Informasjonsteknikk
   • 6,19
   • Alphabet
   • USA
   • Kommunikasjonstjenester
   • 4,64
   • Amazon.com
   • USA
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 3,62
   • Tesla
   • USA
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 2,57
   • NVIDIA
   • USA
   • Informasjonsteknikk
   • 2,36
   • Home Depot
   • USA
   • Kapitalvarer og tjenester
   • 1,97
   • Meta Platforms
   • USA
   • Kommunikasjonstjenester
   • 1,91
   • UnitedHealth Group
   • USA
   • Helsetjeneste
   • 1,60
   • Other Assets and Liabilities
   • EUR
   • 1,33

   Priser

   • Omkostninger

   • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
   • 0,60
   • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
   • 0,60
   • Returprovisjon, i %
   • 0,30

   Dokumenter

   • Dokumenter

   • Nøkkelinformasjon
   • Vedtekter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Fakta

   • Navn
   • Nordea North American Enhanced growth (NOK)
   • Morningstar 31.12.2021
   • 4
   • SFDR klassifisering
   • 6
   • Basisvaluta
   • EUR
   • Valutasikring
   • Ikke valutasikret
   • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
   • 1 705 mill.
   • Etableringsdato
   • 27.06.2017
   • ISIN
   • FI4000261292
   • Benchmark
   • MSCI North America NDR
   • Kategori
   • Nord-amerikanske aksjefond, Enhanced fond
   • Forvalter
   • Ruben Knudsen
   • Selskap
   • Nordea Funds Ltd.
   • Utbyttebetalende
   • Nej

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lavere risikoHøyere risiko
   Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

   Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

   Bærekraftsrelatert informasjon

   Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

   Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
   Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

   En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

   • Inv.valg
   • 116,1
   Tonn CO2/
   mill. USD
   • Benchmark
   • 133,0

   Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
   I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
   Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
   Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
   Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

   Disclaimer

   Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

   Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.